Otevření (Post)doktorandské školy PdF MU

Zveme Vás na otevření (Post)doktorandské školy na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Akce je určena především doktorandům a jejich školitelům, postdoktorandům, členům oborových rad doktorských studií působících na PdF MU a všem zájemcům o aktivity (Post)doktorandské školy.

15. 1. 2021 Jana Veličková

11. 2. 2021

Datum konání

od 13:30 do 15:30

Čas

Online

Průběh akce

ZÁZNAM Z AKCE MŮŽETE ZHLÉDNOUT ZDE

Prezentace ke stažení zde

Na akci je potřeba se přihlásit prostřednictvím online formuláře. Přihlášeným bude den předem zaslán odkaz na online akci. 

Program 

 • 13:30 – 14:30

  Představení koncepce a aktivit (Post)doktorandské školy PdF MU

 • 14:30 – 15:30

  Panelová diskuse k tématu doktorských studií a jejich podpoře prostřednictvím doktorandských škol či jinými formami

  Panelisté: 
  prof. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D. (Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně)

  Je proděkanem pro výzkum a akademické záležitosti na PdF MU a vedoucí Institutu výzkumu školního vzdělávání tamtéž. Odborně se zaměřuje na problematiku učitelské profesionalizace, kurikula, vyučování a učení. Působil jako předseda pracovní skupiny pro oborové didaktiky Akreditační komise, kde se věnoval doktorským studiím.

  prof. PhDr. Beata Kosová, CSc., Dr.h.c. (Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici)

  V současnosti je proděkankou pro vědu, výzkum a umění PdF UMB. Zastávala funkce rektorky univerzity, děkanky fakulty a proděkanky pro pedagogickou činnosti. Ve své vědecko-výzkumné a publikační činnosti se zaměřuje mj. na vzdělávaní a rozvoj kompetencí výzkumníků v podmínkách doktorandského studia. Je spoluzakladatelkou doktorandské školy na Pedagogické fakultě UMB a hlavní autorkou publikace „Doktorandská škola – cesta k transformácii a inovácii doktorandského vzdelávania vo svete a na Slovensku“ (2019).

  Mgr. Nikola Kostlánová, Ph.D. (CEITEC, Masarykova univerzita Brno)

  Je vědecká tajemnice CEITEC MU, který zastupuje na schůzích prorektora MU pro vědu. Podílí se na přípravě strategií a koncepcí ke kariérnímu schématu, CEITEC PhD school, postdoktorálnímu programu a dalších vědeckých a institucionálních projektů. Metodicky zajišťuje vedení oddělení Strategie a vědy a Grantové kanceláře. Působí taktéž jako Ombudsmanka pro Postdoc stážisty na CEITEC MU.

  prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc. (Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích)

  Je vedoucí katedry psychologie na PdF JU. Byla předsedkyní pracovní skupiny pro pedagogiku, psychologii a kinantropologii Akreditační komise ČR. Její vědecko-výzkumné činnosti se zaměřují především na otázky obecné psychologie, pedagogické psychologie a profesní přípravy a rozvoje učitelů. V roce 2016 byla vedoucí organizátorka letní doktorandské školy Evropské asociace pro výzkum v přírodovědném vzdělávání.

Své případné dotazy můžete směřovat na

Přihlašování uzavřeno. Odkaz na připojení zde.

Z této akce budou pořízeny fotografické záznamy a videonahrávky, které mohou být zveřejněny na webových stránkách a sociálních sítích Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Správcem osobních údajů je Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity. Každý, kdo nebude souhlasit se zveřejněním fotografie nebo videozáznamu své osoby, má právo
požádat správce o jejich výmaz.

Pro více informací prosím využijte e-mailovou adresu: info@ped.muni.cz

PEDAGOGICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.