Nabídka účasti na ročním blended-learningovém kurzu publikačních dovedností pro (post)doktorandy se zaměřením na psaní odborných textů v angličtině

16. 9. 2020

Cílem kurzu je provést účastníky jednotlivými fázemi publikačního procesu - tj. výběr časopisu k publikování, postupná tvorba odborného textu vztahující se k vlastnímu výzkumu účastníků vč. přípravy prezentace navázané na připravovaný odborný text.

Kurz počítá s šesti prezenčními setkáními v průběhu celého ak. roku 2020-2021 a s online výukou mezi setkáními, kdy budou účastníci prohlubovat témata z prezenčních setkání a pracovat na textech či úkolech vztahujících se k přípravě svých vlastních odborných textů (určených pro publikování v zahraničních časopisech).

Účastníci se naučí, jak dobře formulovat své úvahy a seznámí se s rétorickými schématy a základními stylistickými principy angloamerické kultury psaní odborných textů. Vzhledem k tomu, že výuka bude probíhat v angličtině, je požadována min. vstupní úroveň angličtiny B2. Kurz je vhodný především pro ty doktorandy, kteří mají již rozepsaný odborný text s potenciálem uplatnit jej v zahraničním časopise s náročným recenzním řízením.

Celkový rozsah kurzu je 60 hodin výuky po dobu dvou semestrů. Prezenční setkání jsou pro následující podzimní semestr naplánovaná na 19. 11. 2020, 17. 12. 2020 a 14. 1. 2021, a to vždy od 12:30 do 16:30 hodin v prostorách budovy CVIDOS PdF MU (Poříčí 31 a). Po úspěšném absolvování kurzu bude účastníkům udělen certifikát.

Kurz je plánován pouze na akademický rok 2020/2021 a pro účastníky bude bezplatný (náklady budou hrazeny z jednoho z projektů PdF MU).

Zájemce prosíme, aby se přihlásili na adrese velickova@ped.muni.cz a spolu s přihláškou dodali i stručný nástin textu, na kterém by chtěli v rámci kurzu pracovat.

Vzhledem k tomu, že počet míst je omezený, v případě většího zájmu bude proveden výběr účastníků - při výběru bude zohledněna perspektiva rozpracovanosti textů jednotlivých zájemců, jejich potenciál publikačně se s texty prosadit v zahraničí a také vyváženost oborového rozložení výsledné skupiny
účastníků.

Své případné dotazy můžete směřovat na:


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.