Přednáška: Jiří Hanuš - Idea univerzity z české perspektivy - 2.6.2021

4. 2. 2021 Jana Veličková

Vyžádané přednášky (Post)doktorandské školy PdF MU
— jaro 2021 —

Datum

2. 6. 2021

Čas

15:30 - 17:00

Průběh akce

Akce proběhne přes MS Teams a přihlášeným účastníkům bude den předem zaslán link

Idea univerzity z české perspektivy

prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D.

Anotace: Přednášející by se chtěl zamyslet nad otázkou univerzitní tradice a její kontinuity. Má dnešní univerzita ještě nějaké vazby na starší koncepty (Humboldt, Newman) a pokud ano, v jakých oblastech? Také by rád představil publikaci s tímto názvem, kterou editoval a která vyjde/vyšla v nakladatelství Munipress. Půjde o hledání odpovědí, jaké jsou aktuálně vnímané problémy univerzitní kultury v České republice.


prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D. je prorektorem pro personální a akademické záležitosti Masarykovy univerzity. V rámci své vědecko-výzkumné činnosti se zabývá především obecnými dějinami 19. a 20. století, dějinami historiografie a českými církevními dějinami. Je mimo jiné spoluautorem publikace Mýty a tradice středoevropské univerzitní kultury (2019).


Přednášky jsou nabízeny i zájemcům z řad akademiků.

Na přednášku je potřeba se přihlásit nejpozději dva dny před jejím konáním.


S dotazy se můžete obrátit na Mgr. Janu Veličkovou (velickova@ped.muni.cz)

Odkaz pro připojení na přednášku zde

Bez popisku

Aktivity (Post)doktorandské školy jsou podpořeny z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci projektu ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ A DALŠÍCH STRATEGICKÝCH OBLASTÍ PRO PODPORU VÝZKUMU NA MU (HR4MUII) CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014703.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.