Grantová agentura MU vyhlásila soutěže MUNI Award JUNIOR (MASH JUNIOR) a CAREER RESTART

20. 9. 2021 Jana Veličková

MUNI Award JUNIOR (MASH JUNIOR)

Hlavním cílem je vytvořit podmínky pro včasné dosažení autonomie ve výzkumu u mimořádně perspektivních výzkumných pracovníků krátce po Ph.D.; akcelerace kariérního postupu talentovaných vědců; usnadnění přípravy prestižních grantů, posílení "brain circulation". U úspěšných navrhovatelů projektů musí být zřetelný potenciál uspět v soutěži o ERC. Nezanedbatelným aspektem tohoto typu grantové podpory je motivace pracovišť investovat do mimořádných vědeckých talentů.

Nositel MASH JUNIOR bude mít plný pracovní úvazek na Masarykově univerzitě a místo výkonu práce bude primárně Brno. Do 2 let od zahájení MASH JUNIOR nositel musí předložit žádost o ERC grant Evropské komisi nebo zahájit realizaci grantu ERC na MU. Držiteli MASH JUNIOR nabízíme 2 mil. Kč/rok po dobu 3 let (s možností prodloužení o další 2 roky).
Uzávěrka žádostí: 10.12.2021
Více informací na https://gamu.muni.cz/junior

CAREER RESTART

Cílem je vytvořit podmínky pro začlenění vědeckých pracovnic a pracovníků po přerušení kariéry, například v důsledku rodičovské dovolené, do výzkumných týmů na Masarykově univerzitě. Tato kategorie usnadní a urychlí návrat mladých talentovaných vědkyň a vědců k produktivní vědecké kariéře a zvýší tak procento jejich zastoupení v samostatných/seniorních vědeckých pozicích.

Způsobilým žadatelem je vědecký pracovník:
Jehož posledním zaměstnavatelem před přerušením kariéry byla MU a kumulativní úvazek na MU byl minimálně 0,5 FTE (PhD studium je ekvivalent 0,6 FTE);
U kterého došlo k přerušení kariéry, například z důvodu rodičovské dovolené;
Prokáže dokončené Ph.D. studium;
Je autorem (prvním, korespondenčním, nebo jinak významným - podle oborových specifik) alespoň jedné vědecké publikace indexované v časopise spadajícím do prvního kvartilu oboru podle impakt faktoru ve Web of Science nebo srovnatelného vědeckého výkonu v oborech, jejichž doménou není publikování indexované ve Web of Science.

Předpokládaný počet udělených grantů: 10
Roční rozpočet: 500 tis. Kč
Délka financování: 2 roky
Uzávěrka návrhů: 15.10.2021, na PdF 8.10.2021
Více informací na https://gamu.muni.cz/pro-vedce/career-restart

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.