Přednáška: Dušan Lužný - Bílá kniha terciálního vzdělávání po 15 letech - k jedné nepovedené (či neprovedené?) reformě - 14. 4. 2021

Přednáška se zaměřuje na možnosti dílčích či strukturálních reforem českého vysokého školství. Základní otázkou, kterou si přednáška klade, je, zda je možné řídit vědu a akademické instituce, a to jak na úrovni katedry, tak na úrovni celostátní.

4. 2. 2021 Jana Veličková

Vyžádané přednášky (Post)doktorandské školy PdF MU
— jaro 2021 —

Datum

14. 4. 2021

Čas

15:30 - 17:00

Průběh akce

Akce proběhne přes MS Teams a přihlášeným účastníkům bude den předem zaslán link

Bílá kniha terciálního vzdělávání po 15 letech - k jedné nepovedené (či neprovedené?) reformě

prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr.

Anotace: Přednáška se zaměřuje na možnosti dílčích či strukturálních reforem českého vysokého školství. Základní otázkou, kterou si přednáška klade, je, zda je možné řídit vědu a akademické instituce, a to jak na úrovni katedry, tak na úrovni celostátní. Na příkladu přípravy reformy českého vysokého školství z počátku tisíciletí identifikuje jak hlavní strategické cíle této reformy a způsoby její přípravy či prosazování, tak hlavní příčiny odmítnutí této reformy. Cílem přednášky je otevření diskuse o reálném naplnění či nenaplnění cílů předpokládané reformy a o významu samotného procesu prosazování reformních snah. I s ohledem na současnou situaci je vhodné připomenout snahu o snížení významu akademické samosprávy, posílení manažerského způsobu řízení univerzit, o zavedení školného na veřejných vysokých školách a o místě studentů (včetně doktorandů) v životě a řízení vysokých škol.


prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr. vystudoval sociologii na Masarykově univerzitě a nyní působí na Katedře sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. V rámci svého odborného působení se zabývá sociologickými tématy, především z oblasti sociologie náboženství. V době přípravy reformy českého vysokého školství působil na MŠMT v pozici poradce ministryně a následně náměstka (pro VŠ, a dále pro sociální programy ve školství). V současnosti je garantem studijního programu Management vědy.


Přednášky jsou nabízeny i zájemcům z řad akademiků.

Na přednášku je potřeba se přihlásit nejpozději dva dny před jejím konáním.


S dotazy se můžete obrátit na Mgr. Janu Veličkovou (velickova@ped.muni.cz)

Odkaz pro připojení na přednášku zde

Bez popisku

Aktivity (Post)doktorandské školy jsou podpořeny z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci projektu ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ A DALŠÍCH STRATEGICKÝCH OBLASTÍ PRO PODPORU VÝZKUMU NA MU (HR4MUII) CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014703.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.