doc. Mgr. Vojtěch Žádník, Ph.D.

docent – Katedra matematiky


korespondenční adresa:
Poříčí 623/7, 603 00 Brno

kancelář: bud. D/5002
Poříčí 538/31
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5491
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Vojtěch Žádník, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Matematika - Geometrie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 26. 9. 2019
Datum ukončení řízení 1. 1. 2021
Habilitační práce (veřejná část) Geometric constructions and correspondences in action
Oponenti habilitační práce prof. Ashwin Roderick Gover (The University of Auckland, Nový Zéland)
prof. Michael George Eastwood (University of Adelaide)
prof. dr hab. Pawel Nurowski (Center for Theoretical Physics, Polish Academy of Sciences, Warszawa, Poland)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 16. 9. 2020 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Josef Janyška, DSc. (Přírodovědecká fakulta MU)
Členové prof. Maciej Lukasz Dunajski, Ph.D. (University of Cambridge)
Prof. Peter W Michor (Univerzita Vídeň)
prof. RNDr. Vladimír Souček, DrSc. (Matematický ústav UK Praha)
prof. RNDr. Miroslav Doupovec, CSc. (FSI VUT Brno)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 21. 10. 2020

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.