doc. Mgr. et Mgr. Karel Červenka, Ph.D.

docent – Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky


korespondenční adresa:
Poříčí 623/7, 603 00 Brno

kancelář: bud. A/3010
Poříčí 945/9
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3122
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. et Mgr. Karel Červenka, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Pedagogická fakulta
Obor řízení Speciální pedagogika
Fakulta zajišťující řízení Pedagogická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 26. 3. 2018
Datum ukončení řízení 1. 2. 2021
Habilitační práce (veřejná část) Sud, který nemá dno? Potřeby dětí s poruchami emocí a chování očima výchovných profesionálů.
Oponenti habilitační práce doc. PaedDr. Petr Franiok, Ph.D. (OU - Pedagogická fakulta)
prof. PaedDr. Milan Valenta, Ph.D. (UP - Pedagogická fakulta)
prof. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., M.Sc. (Pedagogická fakulta MU)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 18. 2. 2020 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Marie Vítková, CSc. (Pedagogická fakulta MU)
Členové prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc. (JČU - Pedagogická fakulta)
prof. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D. (UP - Pedagogická fakulta)
doc. PhDr. Albín Škoviera, PhD. (Univerzita Pardubice - Fakulta filozofická)
prof. PaedDr. Vladimír Labáth, PhD. (Katolická univerzita v Ružomberoku - Pedagogická fakulta)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 8. 12. 2020

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.