RNDr. Hana Svobodová, Ph.D.

proděkanka pro strategii a rozvoj Pedagogické fakulty


kancelář: bud. B/3008
Poříčí 623/7
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6189
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení RNDr. Hana Svobodová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Pedagogická fakulta
Obor řízení Pedagogika
Fakulta zajišťující řízení Pedagogická fakulta
Stav řízení řízení zastaveno
Datum zahájení řízení 17. 12. 2020
Datum ukončení řízení 23. 9. 2021
Habilitační práce (veřejná část) Outdoor education in Geography: A specific education strategy
Oponenti habilitační práce Ao.Univ.-Prof. Mag. Dr. Franz Rauch (Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, Österreich - Institut für Unterrichts- und Schulentwicklung)
prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc. (Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita)
doc. RNDr. Miroslav Marada, Ph.D. (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed. (Pedagogická fakulta MU)
Členové prof. Dr. rer. nat. habil. Péter Bagoly-Simó (Humboldtova univerzita v Berlíně - Fakulta matematiky a přírodních věd)
doc. RNDr. Pavel Mentlík, Ph.D. (ZČU - Pedagogická fakulta)
doc. RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D. (UK - Přírodovědecká fakulta)
doc. PaedDr. Hana Horká, CSc. (Pedagogická fakulta MU)
Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení RNDr. Hana Svobodová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Pedagogická fakulta
Obor řízení Pedagogika
Fakulta zajišťující řízení Pedagogická fakulta
Stav řízení řízení zastaveno
Datum zahájení řízení 24. 4. 2023
Datum ukončení řízení 9. 11. 2023
Habilitační práce (veřejná část) Outdoor education as a powerful way of teaching and learning
Důvod pro omezení zveřejnění práce: Habilitační práce sestává z několika dříve publikovaných textů, čtyři z nich (tři články a jedna kapitola v knize) nemohou být zveřejněny z důvodu poskytnuté výhradní licence jejich vydavatelům.
Oponenti habilitační práce doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc. (ZČU - Pedagogická fakulta)
Univ.-Prof. Dr. Anke Uhlenwinkel (Univerzita Salcburk)
prof. PaedDr. Štefan Porubský, PhD. (UMB - Pedagogická fakulta)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 31. 10. 2023 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed. (Pedagogická fakulta MU)
Členové prof. Dr. rer. nat. habil. Péter Bagoly-Simó (Humboldtova univerzita v Berlíně - Fakulta matematiky a přírodních věd)
doc. PaedDr. Hana Horká, CSc. (Pedagogická fakulta MU)
doc. RNDr. Pavel Mentlík, Ph.D. (ZČU - Pedagogická fakulta)
doc. PhDr. Jana Stará, Ph.D. (Univerzita Karlova)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 21. 11. 2023

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.