Mgr. Robert Vlk, Ph.D.

vedoucí katedry (pověřený výkonem funkce) – Katedra biologie


kancelář: bud. B/1022
Poříčí 623/7
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 7606
e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Jméno a příjmení: Robert Vlk
 • Datum a místo narození: 29.5.1970 v Prostějově
 • Národnost: česká
 • Státní občanství: Česká republika
 • Stav: ženatý, 2 děti
Pracoviště
 • Katedra biologie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity
  Poříčí 7, 603 00 Brno, ČR
Funkce na pracovišti
 • Odborný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1988-1993: Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně, obor systematická biologie a ekologie, zaměření zoologie a ekologie: obhájena diplomová práce "Příspěvek k poznání arachnoentomocenózy rákosin z hlediska potravní ekologie některých rákosinových pěvců" - 88 s.
 • 1994-2000: Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně, obor zoologie: obhájena disertační práce "Výskyt a škodlivost vrtalkovitých (Diptera, Agromyzidae) v polních a skleníkových kulturách v České republice v období 1994-1998" - 214 s.
Přehled zaměstnání
 • III.1994-XII.1996: technický pracovník - samostatný zkušebník resp. odborný specialista na referátu prognózy a signalizace živočiných škůdců v rámci Oddělení aplikované zoologie Odboru zkoušení přípravků a metod ochrany rostlin (OZPMOR) Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) v Brně
 • I.1997-VIII.2000: oborový specialista resp. specialista pro přípravky na ochranu rostlin na Oddělení zoocidů resp. Oddělení ekologických rizik Odboru prostředků ochrany rostlin (OPOR) Státní rostlinolékařské správy (SRS) v Brně
 • od X.2000: odborný asistent na Katedře biologie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity (PdF MU) v Brně
Pedagogická činnost
 • Přednášející a cvičící Základů obecné zoologie, Základů zoologie bezobratlých, Ekologie pro základní vzdělávání a Zoologie bezobratlých pro základní vzdělávání.
 • Vedení bakalářských a diplomových prací, oponentské posudky na BP a DP, členství v komisích při obhajobách BP a DP a ve zkušebních komisích při státních závěrečných zkouškách oborů pedagogické asistentství (Bc.) u učitelství přírodopisu (Mgr.) pro ZŠ.
Vědeckovýzkumná činnost
 • IX.2001-VIII.2004: Post-doktorandský projekt GAČR 206/01/DO36 "Analýza rozdílů v diverzitě taxocenóz imág vrtalek (Agromyzidae, Diptera) a jejich časoprostorové dynamice v lučních a stepních ekosystémech ČR ve srovnání s agroekosystémy": řešitel R. Vlk; garant J. Vaňhara (PřF MU); realizován na PdF MU; navázán na výzkumný záměr Masarykovy univerzity CEZ: MSM 143100010 (= J07/98:143100010): Časoprostorová dynamika biodiverzity v ekosystémech střední Evropy; výstupy: prezentace na 5 konferencích (3 zahraničních) a 1 mezinárodním kongrese, 5 abstraktů ve sbornících, 3 odborné články a 1 monografie ve stádiu přípravy rukopisu.
 • I.2004-VI.2005: Projekt programu MŠMT "Podpora začínajícím pracovníkům výzkumu" (1K) registrovaný pod číslem 1K04005 "MU Vlk: Studium bezobratlých mořských živočichů v Jaderském moři": klíčová osoba projektu R. Vlk, řešitel B. Rychnovský (PdF MU); realizován na MBP (Mořské biologické stanici) NIB (Národního ústavu pro biologii v Lublani, SLO) v Piranu (SLO); stav: hodnocení odborné pracovní stáže na zahraničním pracovišti; výstupy: 2 prezentace na mezinárodní konferenci, 2 abstrakty ve sborníku, 1 vědecko-výzkumná zpráva a 3-5 odborných článků ve stádiu přípravy rukopisu.
Akademické stáže
 • IX.2004-II/2005: Odborná pracovní stáž na MBP (Mořské biologické stanici) NIB (Národního ústavu pro biologii v Lublani, SLO) v Piranu (SLO): řešení projektu MŠMT 1K04005 "MU Vlk: Studium bezobratlých mořských živočichů v Jaderském moři".
Mimouniversitní aktivity
 • Člen Odborné skupiny pro ochranu entomofauny při AOPK ČR
Vybrané publikace
 • KOŠŤÁLOVÁ, Zuzana a Robert VLK. Orthoptera (Insecta) of the Hády hill near Brno: results of faunistic survey after 35 years. Folia faunistica Slovaca. Bratislava: Faunima, 2015, roč. 20, č. 1, s. 57-62. ISSN 1335-7522. URL info
 • MÜCKSTEIN, Petr a Robert VLK. Record of Aiolopus thalassinus (Orthoptera: Acrididae) in the Žďárské vrchy Protected Landscape Area (Bohemian-Moravian Highlands, Czech Republic). Acta rerum naturalium. Třebíč: Muzeum Vysočiny, 2015, roč. 2015, č. 18, s. 1-2. ISSN 1801-5972. info
 • VLK, Robert. Fauna a zoocenózy. In ALTMAN K. & DUREC I. (Eds.). Kniha o Rajhradě – dějiny města od nejstarších dob. 1. vyd. Rajhrad: Město Rajhrad, 2014, s. 31-39. ISBN 978-80-260-5803-8. info
 • KŘIVÁNKOVÁ, Dana, Zuzana ŽILKOVÁ a Robert VLK. Motýli a housenky v přírodní zahradě. 1. vyd. Brno: Lipka - školské zařízení, 2014, 115 s. Sestavila Dana Křivánková, odborná spolupráce Robert Vlk, ilustrace Z. Žilková, grafická úprava J. Augusta. ISBN 978-80-87604-70-0. URL info
 • HOLUŠA, Jaroslav, Petr KOČÁREK, Robert VLK a Pavel MARHOUL. Annotated checklist of the grasshoppers and crickets (Orthoptera) of the Czech Republic. Zootaxa. New Zealand: Magnolia Press, 2013, roč. 3616, č. 5, s. 437-460. ISSN 1175-5326. info
 • KOČÁREK, Petr, Jaroslav HOLUŠA, Robert VLK a Pavel MARHOUL. Rovnokřídlí (Insecta: Orthoptera) České republiky. Praha: Academia, 2013, 288 s. Atlas. ISBN 978-80-200-2173-1. info
 • HOLUŠA, Jaroslav, Petr KOČÁREK a Robert VLK. Monitoring and conservation of Saga pedo (Orthoptera: Tettigoniidae) in an isolated nothwestern population. Journal of Insect Conservation. Springer, 2013, roč. 17, č. 4, s. 663-669. ISSN 1366-638X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s10841-013-9550-3. info
 • DVOŘÁK, Libor, Robert VLK a Miroslav BARTÁK. Hybomitra tarandina (Linnaeus, 1758) v České republice (Diptera: Tabanidae). Západočeské entomologické listy. Západočeská pobočka České společnosti entomologické, 2013, roč. 4, s. 74-76. ISSN 1804-3062. URL info
 • KŘIVÁNKOVÁ, Dana, Zuzana ŽILKOVÁ a Robert VLK. Hmyz v přírodní zahradě. Malí, ale nepostradatelní. Odborná spolupráce Robert Vlk, ilustrace Z. Žilková, grafická úprava J. Augusta. 1. vyd. Brno: Lipka - školské zařízení, 2013. ISBN 978-80-87604-44-1. URL info
 • VLK, Robert, Ondřej BALVÍN, Anton KRIŠTÍN, Pavel MARHOUL a Vladimír HRÚZ. Distribution of the Southern Oak Bush-cricket Meconema meridionale (Orthoptera, Tettigoniidae) in the Czech Republic and Slovakia. Folia oecologica. Zvolen: Institute of Forest Ecology of the Slovak Academy of Sciences, 2012, roč. 39, č. 2, s. 155-165. ISSN 1336-5266. info
 • HOLUŠA, Jaroslav, Petr KOČÁREK a Robert VLK. Occurrence of Saga pedo (Orthoptera: Tettigoniidae) in the Czech Republic: review of faunistic data. North-Western Journal of Zoology. Oradea, Romania: University of Oradea Publishing House, 2010, roč. 6, č. 2, s. 218-224. ISSN 1584-9074. URL info
 • HOLUŠA, Jaroslav, Petr KOČÁREK, Pavel DROZD a Robert VLK. Analysis of population trend in Saga pedo (Orthoptera: Tettigoniidae) on the edge of its range: more abundant or more intensively studied? In 10th International Congress of Orthopterology, Antalya, Turkey. 2009. info
 • HOLUŠA, Jaroslav, Petr KOČÁREK, Pavel MARHOUL a Robert VLK. Assessment of conservation status of orthopterans in the Czech Republic. In 2nd European Congress of Conservation Biology, Prague. 2009. info
 • KOČÁREK, Petr, Jaroslav HOLUŠA a Robert VLK. First record of Polysarcus denticauda (Orthoptera: Tettigoniidae) from the Jeseníky Mts. Čas. Slez. Muz. Opava. Opava, 2009, roč. 58, listopad, s. 61-62. ISSN 1211-3026. info
 • KOČÁREK, Petr, Jaroslav HOLUŠA, Robert VLK, Pavel MARHOUL a Thomas ZUNA-KRATKY. Recent expansions of bush-crickets Phaneroptera falcata and Phaneroptera nana (Orthoptera: Tettigoniidae) in the Czech Republic. Articulata. Německo: DGfO, 2008, roč. 23, č. 1, s. 67-75. ISSN 0171-4090. info
 • VLK, Robert, Jaroslav HOLUŠA a Petr KOČÁREK. Kobylky (Orthoptera: Ensifera) a saranče (Orthoptera: Caelifera) Jizerských hor. Sborn. Severočes. Muz., Přír. Vědy, Liberec, 26:. 2008, roč. 26, zvlášt č., s. 79-88. ISSN 1802-128X. info
 • HOLUŠA, Jaroslav, Petr KOČÁREK, Robert VLK a Pavel MARHOUL. Southern Cricket Eumodicogryllus bordigalensis (Orthoptera: Gryllidae) in the Czech Republic: new records and notes on the biology and stridulation. Polish journal of entomology/Polskie Pismo entomologiczne. Bydgoszcz, 2007, roč. 76, č. 1, s. 47-55. ISSN 0032-3780. info
 • VLK, Robert a Soňa KUBEŠOVÁ. Přírodopis – Bezobratlí živočichové – učebnice, 2. díl. odpovědná redaktorka Zita Janáčková, ilustrace Hana Berková. 1. vyd. Brno: Nová škola, 2007, 96 s. Duhová řada. ISBN 80-7289-084-0. URL info
 • JURDA, Pavel, Robert VLK a Tomáš HANZEL. Pavouci a hmyz. K. Slach (2. kam.), J. Kubík (střih), J. Absolín (anim.), I. Dostálek (koment.). 1. vydání. Brno: Direct Film s.r.o., 2006. Biologie. URL info
 • ČERNÝ, Miloš, Miloš VÁLA a Robert VLK. Faunistic records from the Czech and Slovak Republics. Agromyzidae. In: Kinkorová J. (ed.): Dipterologica Bohemoslovaca Vol. 13. Acta Universitatis Carolinae Biologica. Praha: Univerzita Karlova, 2006, roč. 50, 1-2, s. 150-154. ISSN 0001-7124. info
 • VLK, Robert. A new species of the genus Agromyza, A. rozkosnyi sp. n., from the Czech Republic (Diptera: Agromyzidae). Kubík Š. et Barták M. (Eds.): Dipterologica bohemoslovaca, Vol. 11. In Folia Facultatis scientiarum naturalium Universitatis Masarykianae brunensis. Biologia 109. Brno: Masaryk University, Faculty of Science, 2004, s. 315-320. ISBN 80-210-3582-X. info
 • ČERNÝ, Miloš a Robert VLK. Agromyzidae (Diptera) of meadows in southern parts of the White Carpathians protected landscape area. Bitušík P. (Ed.), Dipterologica bohemoslovaca, Vol. 12. Acta Facultatis Ecologiae. Zvolen: Technical University in Zvolen, 2004, roč. 12, Suppl. 1, s. 35-41. ISSN 1336-300X. info
 • VLK, Robert. First record of bush-cricket Phaneroptera nana nana (Orthoptera: Tettigoniidae) in the Czech Republic. Articulata. Deutsche Gesellschaft für Orthopterolog., 2002, roč. 17, č. 1, s. 101-102. ISSN 0171-4090. info
 • ČERNÝ, Miloš a Robert VLK. Agromyzidae. Acta Universitatis Carolinae Biologica. 2001, roč. 45, 27.9.2001, s. 193-197. ISSN 0001-7124. info
 • VLK, Robert. Distribution of quarantine leafminers Liriomyza spp. in the Czech Republic, especially their occurrence and overwintering outside glasshouses. Bulletin OEPP/EPPO. OEPP/EPPO, 1999, roč. 29, s. 85-89. info

3. 7. 2017

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.