Mgr. Lenka Gulová, Ph.D.

odborná asistentka – Katedra sociální pedagogiky


korespondenční adresa:
Poříčí 623/7, 603 00 Brno

kancelář: bud. D/5011
Poříčí 538/31
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 7573
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Lenka Gulová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Pedagogická fakulta
Obor řízení Pedagogika
Fakulta zajišťující řízení Pedagogická fakulta
Stav řízení řízení zastaveno
Datum zahájení řízení 30. 12. 2010
Datum ukončení řízení 11. 3. 2011
Habilitační práce (veřejná část) Sociální práce (nejen) pro pedagogy
Oponenti habilitační práce prof. PhDr. Milan Přadka, DrSc. (MU - Pedagogická fakulta)
doc. PhDr. Zlatica Bakošová, CSc. (Institut mezioborových studií Brno)
doc. PhDr. Tomáš Svatoš, Ph.D. (UHK - Pedagogická fakulta)
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Oldřich Šimoník, CSc. (MU - Pedagogická fakulta)
Členové prof. PhDr. Blahoslav Kraus, CSc. (UHK - Pedagogická fakulta)
doc. PhDr. Jiří Semrád, CSc. (ČVUT v Praze - Masarykův ústav vyšších studií)
prof. PhDr. Mária Kožuchová, CSc. (UK v Bratislavě - Pedagogická fakulta)
doc. PhDr. Stanislav Střelec, CSc. (MU - Pedagogická fakulta)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.