doc. PhDr. Mgr. Jarmila Pipeková, Ph.D.

Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. PhDr. Mgr. Jarmila Pipeková, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Pedagogická fakulta
Obor řízení Speciální pedagogika
Fakulta zajišťující řízení Pedagogická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 10. 10. 2005
Datum ukončení řízení 1. 3. 2006
Habilitační práce (veřejná část) Osoby s mentálním postižením ve světle současných edukativních trendů
Oponenti habilitační práce doc. PhDr. Jaroslav Kysučan, CSc. (OU - Pedagogická fakulta)
prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc. (UK Bratislava - Pedagogická fakulta)
prof. PhDr. Mgr. Pavel Mühlpachr, Ph.D. (MU - Pedagogická fakulta)
Přednáška pro odbornou veřejnost 7. 2. 2006
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Marie Vítková, CSc. (MU - Pedagogická fakulta)
Členové prof. PhDr. Rudolf Kohoutek, CSc. (MU - Pedagogická fakulta)
prof. PhDr. Ján Jesenský, CSc. (Vysoká škola Jana Amose Komenského v Praze)
prof. PhDr. Štefan Pikálek, CSc. (UK Bratislava - Pedagogická fakulta)
doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. (UK v Praze- Pedagogická fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 7. 2. 2006

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.