doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., M.Sc.

vedoucí institutu – Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání


korespondenční adresa:
Poříčí 623/7, 603 00 Brno

kancelář: 4028
Poříčí 538/31
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5099
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Probíhající řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Pedagogická fakulta
Obor řízení Speciální pedagogika
Fakulta zajišťující řízení Pedagogická fakulta
Stav řízení probíhající řízení
Datum zahájení řízení 3. 6. 2022
Složení komise
Předseda prof. PhDr. Marie Vítková, CSc. (Pedagogická fakulta MU)
Členové Prof. Karola Dillenburger (Centrum pro analýzu chování, Queen's University Belfast)
prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD. (Fyziologický ústav, Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě)
Prof. Cheryl Young-Pelton (Vysoká škola pedagogická, Montana State University Billings)
prof. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D. (UP - Pedagogická fakulta)

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení PhDr. Karel Pančocha, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Pedagogická fakulta
Obor řízení Speciální pedagogika
Fakulta zajišťující řízení Pedagogická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 19. 6. 2013
Datum ukončení řízení 1. 1. 2014
Habilitační práce (veřejná část) Postoje veřejnosti k sociální participaci osob s postižením
Oponenti habilitační práce prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc. (MU - Pedagogická fakulta)
prof. PhDr. Mgr. Pavel Mühlpachr, Ph.D. (UK Bratislava - Pedagogická fakulta)
doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. (UK - Pedagogická fakulta)
Přednáška pro odbornou veřejnost 8. 10. 2013
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Marie Vítková, CSc. (MU - Pedagogická fakulta)
Členové doc. PhDr. Jaroslav Kysučan, CSc. (OU - Pedagogická fakulta)
doc. PaedDr. Petr Franiok, Ph.D. (OU - Pedagogická fakulta)
prof. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D. (UP - Pedagogická fakulta)
doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D. (UK - Pedagogická fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 3. 12. 2013

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.