PhDr. Denisa Denglerová, Ph.D.

asistentka – Ústav lékařské psychologie a psychosomatiky


korespondenční adresa:
Kamenice 753/5, 625 00 Brno

e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Denisa Denglerová
  13. 6. 1979
Pracoviště
 • Katedra sociální pedagogiky PedF MU
  Poříčí 31
  Brno
Funkce na pracovišti
 • odborná asistentka
  psycholožka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2016: Akreditovaný kurz Feuersteinova instrumentálního obohacování
  2007-2010: Psychoterapeutický výcvik v rodinné terapii
  2007: Státní závěrečná zkouška z obecné psychologie (postgraduální studium), Psychologický ústav FF MU
  2003: Státní závěrečná zkouška z psychologie (magisterské studium), Psychologický ústav FF MU
Přehled zaměstnání
 • 2007-dosud: Katedra sociální pedagogiky PedF MU
  2009-2010: SCIO
  2007-2008: Psychologický ústav AV ČR, Veveří, Brno
  2003-2006: Dětské krizové centrum, Hapalova 4, Brno
  2003: PPP Vyškov
Pedagogická činnost
 • Kurzy a semináře týkající se vývojové psychologie, psychopatologie, psychodiagnostiky dětí i dospělých (viz IS)
 • Vedení diplomových prací
 • Konzultace doktorských prací
 • Členka zkušební komise SZZ v oboru sociální pedagogika
Vědeckovýzkumná činnost
 • Metodologie psychologického a pedagogického výzkumu - propojení kvalitativního a kvantitativního paradigmatu ve výzkumu
 • Psychosémantické metody
 • Alternativní metody v diagnostice a testování (dynamické testování, teorie odpovědi na položku, teorie vědomostního prostoru atd.)
 • Kognitivní schopnosti u dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí a možnosti jejich měření
Akademické stáže
 • 2011: Technische Universität Graz
 • 2006/2007: Karl-Franzens-Universität Graz
Mimouniversitní aktivity
 • Občanské sdružení Hajnštejn, z.s.
Vybrané publikace
 • DENGLEROVÁ, Denisa. Kategorizace jako myšlenková operace u dětí na počátku školní docházky v kontextu různých socio-kulturních prostředí. Pedagogika. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2016, ročník 66, č. 3, s. 290-311. ISSN 0031-3815. info
 • DENGLEROVÁ, Denisa. Testing of Intellectual Abilities in Various Sociocultural Environments. Sociální pedagogika. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2016, ročník 4, č. 2, s. 7-18. ISSN 1805-8825. info
 • DENGLEROVÁ, Denisa. Testování kognitivních schopností u dětí v kulturně rozmanité společnosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 118 s. Edice Sociálně pedagogický výzkum. ISBN 978-80-210-8099-7. info
 • VÁŇOVÁ, Tamara, Jiří PROCHÁZKA a Denisa DENGLEROVÁ. Adaptivní test COMPACT. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 99 s. ISBN 978-80-210-5742-5. info
 • DENGLEROVÁ, Denisa. Společenství prvního stupně. Dotazník pro žáky formou počítačové hry. 1. vyd. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2012, 30 s. Evaluační nástroje. 17. ISBN 978-80-87063-78-1. URL info
 • URBÁNEK, Tomáš, Denisa DENGLEROVÁ a Jan ŠIRŮČEK. Psychometrika: Měření v psychologii. Praha: Portál, 2011, 320 s. ISBN 978-80-7367-836-4. info
 • DENGLEROVÁ, Denisa. Srovnání výsledků metod analýzy položek v klasické testové teorii a teorii odpovědi na položku. Edited by Tomáš [psycholog] Urbánek. Brno: MU, 2003, 65 s. Diplomová práce. info

19. 7. 2017

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.