doc. Dr. András Rontó

docent – Katedra matematiky


korespondenční adresa:
Poříčí 623/7, 603 00 Brno

kancelář: bud. D/5002
Poříčí 538/31
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5491
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení András Rontó, DrSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská
Obor řízení Matematika - Matematická analýza
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 15. 12. 2020
Datum ukončení řízení 1. 6. 2021
Habilitační práce (veřejná část) Parametrisation methods for constructive analysis of boundary value problems for ordinary differential equations
Oponenti habilitační práce doc. RNDr. Milan Tvrdý, CSc. (Matematický ústav AV ČR, Praha)
Prof. Alexander Domoshnitsky (Ariel University, Izrael)
Prof. Nino Partsvania, Dr. (Tbilisi State University)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 19. 4. 2021 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Zuzana Došlá, DSc. (Přírodovědecká fakulta MU)
Členové prof. RNDr. Jan Čermák, CSc. (FSI VUT v Brně)
prof. RNDr. Pavel Drábek, DrSc. (ZČU v Plzni)
prof. RNDr. Jan Andres, DSc. (PřF UP Olomouc)
prof. Irina Astashova (Moskevská státní univerzita M.V. Lomonosova, Rusko)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 28. 4. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.