Mgr. Radek Vogel, Ph.D.

odborný asistent – Katedra anglického jazyka a literatury


korespondenční adresa:
Poříčí 623/7, 603 00 Brno

kancelář: bud. A/5007
Poříčí 945/9
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 7623
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Radek Vogel, Ph.D., nar. 22. dubna 1971 v Dačicích
Pracoviště
 • Katedra anglického jazyka a literatury
  Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
  Poříčí 7, 602 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • odborný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2006: Ph.D., anglický jazyk, obor: filologie, FF MU Brno, dis. práce: Lexical Hierarchies in the Scientific Terminology
 • 2004: Bc., hospodářská politika a správa, obor: veřejná ekonomika a správa, ESF MU Brno, bak. práce: Ekonomické efekty vyššího vzdělání
 • 1995: Mgr., český jazyk - anglický jazyk, FF MU Brno, dipl. práce: Český obrozenský cestopis
Přehled zaměstnání
 • 2006-2008: zástupce ředitele a manažer o.s. Mendel Museum - Muzeum genetiky, Brno
 • 2001- : odborný asistent, katedra anglického jazyka a literatury, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity
 • 1998-2006: odborný asistent, oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě MU v Brně
 • 1997-1998: učitel angličtiny a překladatel, European Language Institute
 • 1996-1997: státní správní rada, Sekce zahraničních vztahů Ministerstva obrany ČR, Praha
 • 1994-1996: učitel angličtiny, Střední zdravotnická škola Merhautova, Brno
Pedagogická činnost
 • Business English
 • Lexicology
 • Stylistics
 • Syntax
 • Written Fluency
 • Spoken Fluency
 • Practical English
 • Academic Writing
 • History of English
Vědeckovýzkumná činnost
 • lexical borrowings
 • lexical hierarchies
 • accounting terminology
 • lexical cohesion
 • English for Academic Purposes
 • 1/2017-12/2019 spoluřešitel grantového projektu GAČR (GA17-16195S) "Persvaze v anglickém a českém specializovaném diskurzu"
 • 3/2014-12/2014 spoluřešitel projektu "Příprava nového kurzu AJPV_KAPA Komparativní (česko-anglická) analýza psané angličtiny" (MUNI/FR/0135/2014)
 • 2012-2013 účast na projektu "PlurCur - podpora konceptu mnohojazyčnosti na školách" (MŠMT/NIDV, ECML).
 • 1/2010-5/2012 účast na projektu ESF "Tvorba metodických materiálů a postupů pro zavádění výuky angličtiny formou CLIL do vyučovacích předmětů 2. stupně ZŠ a nižšího stupně víceletých gymnázií" (CZ.1.07/1.1.00/08.0005)
Akademické stáže
 • Universitatea de Vest din Timisoara, Faculty of Letters, History and Theology, Timisoara, Rumunsko, 9.-13. května 2010 (učitelská mobilita v rámci Lifelong Learning Programme / Erasmus).
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydzial neofilologii, Instytut Filologii Angielskej (School of English), Poznaň, Polsko, 2.-6. dubna 2012 (výměnný pobyt na partnerské univerzitě).
 • Universitatea "1 Decembrie 1918", Fakulta historie a filologie, Alba Iulia, Rumunsko, 21.-27. dubna 2013 (učitelská mobilita v rámci programu LLP Erasmus).
 • Technische Universität, Philosophische Fakultät, Chemnitz, Německo, 10.-12. listopadu 2015 (učitelská mobilita v rámci programu LLP Erasmus).
 • Technische Universität, Philosophische Fakultät, Chemnitz, Německo, 12.-15. července 2018 (učitelská mobilita v rámci programu Erasmus).
Mimouniversitní aktivity
 • 2000-2014 : přednášející v kurzech anglické účetní terminologie - Svaz účetních ČR
 • 2005- : lektor v Národním projektu Brána jazyků - rozvoj specifických kompetencí pedagogických a odborných pracovníků ve školství za účelem zkvalitňování vzdělání na ZŠ, SŠ, VOŠ
 • 2006- : lektor v kurzech anglického jazyka pro pedagogické pracovníky MŠ a ZŠ ve Středisku služeb školám Jihomoravského kraje
 • 2010-2011: lektor v kurzu Odborné texty v angličtině - vlastnosti a potřeby stylu vědy a techniky a nejčastější chyby v něm (projekt OP VK, Vysoké učení technické v Brně)
 • 2011: lektor Business English v programu BA(Hons), Brno International Business School
 • 2014-: výuka kurzů Metodika překladu a Překladatelský seminář na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií VUT, Brno
Ocenění vědeckou komunitou
 • recenzent časopisu Brno Studies in English
 • recenzent časopisu Ostrava Journal of English Philology
Vybrané publikace
 • VOGEL, Radek. Credibility-boosting devices in corporate annual reports. Brno Studies in English. Brno: Masarykova univerzita, 2019, roč. 45, č. 2, s. 217-236. ISSN 0524-6881. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/BSE2019-2-11. URL info
 • VOGEL, Radek. Modes of persuasion in corporate annual reports: interplay of ethos, logos and pathos. In W. J. Maliszewski. Dimensions of institutional communicative space. 1. vyd. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszalek, 2019, s. 61-76. info
 • VOGEL, Radek. Folk Taxonomies Outside of the Domain of "Living Things": Somewhat Odd Classifications. In Christoph Haase, Natalia Orlova and Joel Head. The Foundations and Versatility of English Language Teaching (ELT). 1. vyd. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2018, s. 115-132. ISBN 978-1-5275-0631-2. info
 • VOGEL, Radek. Persuasion in business documents: strategies for reporting positively on negative phenomena. Ostrava Journal of English Philology. Ostrava: Ostravská univerzita, 2018, roč. 10, č. 1, s. 55-70. ISSN 1803-8174. info
 • VOGEL, Radek. Natural Kind Terms and Folk Taxonomies. In Katarína Nemčoková, Gregory Jason Bell. From Theory to Practice 2016: Proceedings of the 8th International Conference on Anglophone Studies, vol. 8. 1. vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2018, s. 103-115. ISBN 978-80-7454-756-0. info
 • VOGEL, Radek. Terminologies, Lexical Hierarchies and other Configurations. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2017, 219 s. Foreign Languages: Linguistics and Literature Studies; Volume 3. ISBN 978-80-210-8103-1. info
 • VOGEL, Radek. Dá se použít zájmeno v podmětovém tvaru ve vazbách typu "younger than I" (vedle "younger than me")? In Komenský: odborný časopis pro učitele základní školy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015, s. 67. ISSN 0323-0449. info
 • VOGEL, Radek. (De)verbal modifiers in attribute plus noun collocations and compounds: verbs, deverbal nouns or suffixed adjectives? In Roman Trušník, Gregory Jason Bell, Katarína Nemčoková. From Theory to Practice 2013: Proceedings of the Fifth International Conference on Anglophone Studies, Vol. 5,September 5-6, 2013, Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic. 1. vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015, s. 63-78. ISBN 978-80-7454-450-7. info
 • VOGEL, Radek. Communication across Genres and Discourses: Sixth Brno Conference on Linguistics Studies in English: Book of Abstracts. In Communication across Genres and Discourses: Sixth Brno Conference on Linguistics Studies in English: Book of Abstracts. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, pedagogická fakulta, 2014, s. 1-55. ISBN 978-80-210-7040-0. info
 • VOGEL, Radek. Terminologies in economics/business: synonymy, polysemy and avoiding inaccuracy. In International Staff Teaching Week, "1 Decembrie 1918" University of Alba Iulia, Rumunsko. 2013. info
 • VOGEL, Radek. Sentence/sequential adverbials in academic texts: preferences of native vs. non-native writers. In International Staff Teaching Week, "1 Decembrie 1918" University of Alba Iulia, Rumunsko. 2013. info
 • VOGEL, Radek. Bednárová-Gibová, K. (2012) Non-literary and Literary Text in Translation. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity. 100 pp. Discourse and Interaction. Brno: Masaryk University, Faculty of Education, 2013, Vol. 6, č. 1, s. 93-97. ISSN 1805-952X. info
 • VOGEL, Radek. Sentence adverbials in academic texts: Preferences of native vs. non-native writers. In Christoph Haase, Josef Schmied. English for Academic Purposes: Practical and Theoretical Approaches. 1. vyd. Göttingen: Cuvillier Verlag, 2013, s. 81-93. REAL Studies 7. ISBN 978-3-95404-582-2. info
 • VOGEL, Radek. Lexical cohesion in popular and theoretical scientific texts; Distribution of sentence adverbials in native vs. non-native academic papers. In Přednáška na Ústavu anglické filologie (Instytut Filologii Angielskej) Univerzity Adama Mickiewicze v Poznani, Polsko. 2012. info
 • VOGEL, Radek. When black is not black and white is not white: Adjectives of colour in multi-word names of biological taxons. In 3rd International Conference of English and American Studies - SILSE 2012. 2012. info
 • VOGEL, Radek. Academic Papers in English and the Distribution of Sentence Adverbials by Native vs. Non-native Writers. In Roman Trušník, Katarína Nemčoková, Gregory Jason Bell. Theories and Practices: Proceedings of the Third International Conference on Anglophone Studies, September 7-8, 2011, Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic. 1. vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2012, s. 209-221. ISBN 978-80-7454-191-9. info
 • VOGEL, Radek. On some syntactic properties of non-native written English. In Fifth Brno Conference on Linguistics Studies in English 2012: English as the Lingua Franca of the Modern World: New Challenges for Academia. 2012. info
 • VOGEL, Radek. Slovesa v databázi CLIL ve srovnání s jinými terminologiemi. In Jitka Kazelleová, Tamara Váňová. CLIL do škol: Sborník konference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 31-37. ISBN 978-80-210-5938-2. info
 • VOGEL, Radek. Scientific discussion forums and scientific texts from the perspective of lexical cohesion. In Irena Headlandová Kalischová, Renata Jančaříková. Approaches to Discourse: Proceedings. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 57-69. ISBN 978-80-210-5953-5. info
 • VOGEL, Radek. English as the Lingua Franca of the Modern World: New Challenges for Academia: Fifth Brno Conference on Linguistics Studies in English. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 48 s. ISBN 978-80-210-5946-7. info
 • VOGEL, Radek. Verbs for referring to sources in humanities and social sciences: Grammatical and lexical analysis of their distribution. Discourse and Interaction. Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 5, č. 1, s. 63-82. ISSN 1802-9930. info
 • VOGEL, Radek. Sentence adverbials in academic texts: Preferences of native vs. non-native writers. In EAP in Saxony and the Czech Republic: From Studying to Language Services. STHI Conference, Oberwiesenthal, Germany. 2011. info
 • VOGEL, Radek. Kudrnáčová, N. (2008) Directed Motion at the Syntax-Semantics Interface. Brno: Masaryk University. 132 pp. Discourse and Interaction. Brno: Masarykova univerzita, 2011, roč. 4, č. 2, s. 97-99. ISSN 1802-9930. info
 • VOGEL, Radek. The syntactico-semantic properties of "business verbs". In Náhlíková, Michaela a Crhová, Marie. Silesian Studies in English 2009. 1. vyd. Opava, Czech Republic: Slezská univerzita v Opavě, 2011, s. 91-113. ISBN 978-80-7248-622-9. info
 • KUDRNÁČOVÁ, Naděžda a Radek VOGEL. Understanding Patterns of Meaning in Language. 2010. info
 • VOGEL, Radek. Company annual reports: Analysis of the genre with regard to communication strategies. Discourse and Interaction. Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 3, č. 1, s. 87-111. ISSN 1802-9930. info
 • VOGEL, Radek. Interpretation of Meaning in Spoken and Written Discourse: Fourth Brno Conference on Linguistic Studies in English. Book of abstracts. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2010, 42 s. ISBN 978-80-210-5264-2. info
 • VOGEL, Radek. Lexical aspects of CLIL: Experience from selecting relevant vocabulary. In Proceedings of the international conference Challenges in Foreign Language Education. 2010. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského, pedagogická fakulta, 2010, s. 158-164. ISBN 978-80-89328-50-5. info
 • VOGEL, Radek. Lexical cohesion in popular vs. theoretical scientific texts. In Interpretation of Meaning Across Discourses. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2010, s. 61-74. Spisy PdF MU sv. 142. ISBN 978-80-210-5376-2. info
 • VOGEL, Radek. Dontcheva-Navratilova, O. (2009) Analysing Genre: The Colony Text of UNESCO Resolutions. Brno: Masaryk University. 163 pp. Discourse and Interaction. Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 3, č. 2, s. 63-65. ISSN 1802-9930. info
 • VOGEL, Radek. Schmied, J., Haase, C. (eds.) (2008) English Projects in Teaching and Research in Central Europe: Proceedings of the Freiberg Conference, May 04-06, 2007. Research in English and Appl. Ling. REAL Studies 4. Goettingen: Cuvillier Verlag. 155 pp. (Review). Brno: Masarykova univerzita, 2009. info
 • HANUŠOVÁ, Světlana, Martin ADAM, Pavla BUCHTOVÁ, Aaron Marc COLLIER, Rita Chalmers COLLINS, Olga DONTCHEVA-NAVRÁTILOVÁ, Michael GEORGE, Helena HAVLÍČKOVÁ, Irena HEADLANDOVÁ KALISCHOVÁ, Ivana HROZKOVÁ, Irena HŮLKOVÁ, Renata JANČAŘÍKOVÁ, Alena KAŠPÁRKOVÁ, Petr NAJVAR, Veronika NAJVAROVÁ, Lucie PODROUŽKOVÁ, Renata POVOLNÁ, Irena PŘIBYLOVÁ, Tamara VÁŇOVÁ, Radek VOGEL, Naděžda VOJTKOVÁ, Hana WAISSEROVÁ a Jana ZERZOVÁ. Research in English Language Teacher Education. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, 219 s. Spisy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. ISBN 978-80-210-4967-3. info
 • VOGEL, Radek. English equivalents of Czech names of institutions: A synchronic/diachronic study. In Research in English Language Teacher Education. First edition. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 77-86. Spisy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. ISBN 978-80-210-4967-3. info
 • VOGEL, Radek. The syntactico-semantic properties of "business verbs". In SILSE 2009 - Silesian Studies in English. International Conference of English and American Studies. 2009. info
 • ADAM, Martin, Rita Chalmers COLLINS, Aaron Marc COLLIER, Radek VOGEL a Světlana HANUŠOVÁ. Research Projects in the Department of English Language and Literature. 2008. info
 • VOGEL, Radek. Sentence linkers in essays and papers by native vs. non-native writers. Discourse and Interaction. Brno: Masarykova univerzita, 2008, roč. 1, č. 2, s. 119-126. ISSN 1802-9930. info
 • VOGEL, Radek. Basics of Lexicology. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007, 97 s. skriptum. ISBN 978-80-210-4272-8. info
 • VOGEL, Radek. Coherence created lexically: cohesive devices in company annual reports. In SCHMIED, Josef, Christoph HAASE a Renata POVOLNÁ. Complexity and Coherence: Approaches to Linguistic Research and Language Teaching. 1. vyd. Goettingen: Cuvillier Verlag, 2007, s. 161-170. ISBN 978-3-86727-215-5. info
 • VOGEL, Radek. Synonymy and polysemy in accounting terminology: fighting to avoid inaccuracy. In Proceedings of the English for Specific Purposes Terminology and Translation Workshop, Košice 13-14 September 2007. Košice: Univerzita P.J. Šafárika, 2007, 12 s. info
 • VOGEL, Radek. Využití Společného evropského referenčního rámce v dalším vzdělávání neaprobovaných učitelů na 1. stupni ZŠ. In HANUŠOVÁ, Světlana a Helena HAVLÍČKOVÁ. Portfolio v cizojazyčném vyučování. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 71-76. ISBN 978-80-210-4480-7. info
 • VOGEL, Radek. Brno Studies in English (ročník 2005). In Universitas: revue Masarykovy univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 62-64. info
 • VOGEL, Radek. Brno Studies in English (ročník 2004). Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 2006, 2006, roč. 39, č. 03, s. 70-73, 3 s. ISSN 1211-3384. info
 • VOGEL, Radek. Terminological vagueness and achieving referential accuracy. In Discourse and Interaction 2. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. (Edit. R. Povolná a O. Dontcheva-Navrátilová). 1. vydání. Brno: Nakladatelství Masarykovy univerzity, 2006, 2006, s. 181-192. ISBN 80-210-4203-6. info
 • VOGEL, Radek. Expression of hierarchy in the terminology of finance and accounting. In Silesian Studies in English 2006 (Proceedings of the International Conference of English and American Studies). 1. vydání. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2006, 2006, 12 s. ISBN 80-7248-400-1. info
 • VOGEL, Radek. Disentangling lexical hierarchies. In Brno Seminar on Linguistic Studies in English: Proceedings 2005. Spisy Pedagogické fakulty. 1. vyd. Brno: Nakladatelství Masarykovy univerzity v Brně, 2005, 2005, s. 125-136. ISBN 80-210-3916-7. info
 • VOGEL, Radek, Jiřina HRBÁČKOVÁ a Jana MUŽÍKOVÁ. Glosář k učebnici English for Business Studies (Ian MacKenzie) včetně změn v 2. vydání - Second Edition (2002). 2. doplněné. Brno: Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity, 2003, 102 s. ISBN 80-210-3128-X. info
 • VOGEL, Radek a Lucie FIALOVÁ. Slovníček k učebnici New Insights into Business (Graham Tullis, Tonya Trappe, Susan Power). 1. vydání. Brno: Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity, 2003, 122 s. ISBN 80-210-3262-6. info
 • VOGEL, Radek, Jiřinka HODOVSKÁ, Zdena KALNÁ a Petra SOJKOVÁ. Přijímací zkoušky z cizího jazyka : Modelové testy s komentářem a příklady testů s klíčem (angličtina, němčina, francouzština). 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2000, 96 s. ISBN 80-210-2270-1. info

24. 8. 2018

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.