Až do odvolání se provoz PdF MU řídí semaforem, jehož aktuální barva je červená. Aktuální informace v souvislosti se šířením nákazy COVID-19 najdete zde.

Jana Rolencová, DiS.


e‑mail:

 Dlouhodobě mimo výkon práce

Základní údaje

Pracoviště

Fakulta / Pracoviště MU DěkanátPedagogická fakulta
Pracovní zařazení Administrativní pracovnice
e-mail
Fakulta / Pracoviště MU Sekretariát děkanaPedagogická fakulta
Pracovní zařazení Administrativní pracovnice

Osobní informace

Osobní identifikace - univerzitní číslo 318731
Interní informace Portál MU IS MU