Mgr. Helena Durnová, Ph.D.

vedoucí katedry – Katedra matematiky


korespondenční adresa:
Poříčí 623/7, 603 00 Brno

kancelář: bud. D/5003
Poříčí 538/31
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6174
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Curriculum vitae

Name, scientific degrees
 • Helena Durnová, Ph.D.
Department/Faculty/University
 • Department of Mathematics, Faculty of Education, Masaryk University
Current position
 • Assistant professor (head of department)
Education and academic qualifications
 • 2001: Ph.D. in history of mathematics; Ph.D. thesis: “A history of discrete optimization", supervisor doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc. 1996: Masters in Mathematics and English Studies, Masaryk University, Brno, Diploma thesis: “Identity and Escape: Early Novels of George Eliot, Virginia Woolf, and Jeanette Winterson”, supervisor Stephen P.Hardy, M.A.
Professional experience
 • 1999-2001 Assistant, Brno University of Technology, Department of Mathematics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics 2001-2011 Assistant Professor, Brno University of Technology, Department of Mathematics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics /Faculty of Electrical Engineering and Communication 2011-now Assistant Professor, Masaryk University, Department of Mathematics, Faculty of Education
Teaching activities
 • History of mathematics; Discrete mathematics; Set theory
Research activities
 • History of computing (especially history of computing in Czechoslovakia, history of programming languages) History of mathematics (modern mathematics)
Professional stays abroad
 • Short-term stays: University of Amsterdam, the Netherlands; Johannes-Guttenberg-University, Mainz, Germany
Research projects and grants
 • 2007-2010 "Software for Europe" (GAČR / European Science Foundation, programme "Inventing Europe: History of Technology 1870-present) 3/2013-2/2015 (team member)u Centre for the development of gifted children in the South Moravia regien – Gifted pupils. Team leader: doc. Šárka Portešová, FSS MU. (OPVK CZ.1.07/1.2.17/02.0040) 9/2015-6/2016 Interdisciplinary education of junior historians of mathematics (Norway Grants; co-ordinator: Jan Kotůlek, VŠB Ostrava) 2015 -2017 Mathematics, physics, and politics: life and work of Václav Hlavatý (1894-1969) in the international context (Czech Science Foundation grant no. GA15-11070S)
Non-university activities
 • - Dějiny věd a techniky – editorial board member since 2002 - Union of Czech Mathematicians and Physicists - member since 2001, board member since 2007, head of the Committee for History of Mathematics and Physics – since 2007 - Society for History of Science and Technology- member since 2001, board member since 2008 - member of the Czech National Committee for History of Science (since 2008) - member of the Commission for History and Philosophy of Computing (HaPoC) at IUHPST since 2013 - member of European Society for History of Science since 2010 - organizer of interdisciplinary seminars in history of mathematics with Jan Kotůlek and Doubravka Olšáková – since 2011
Most significant professional accomplishments
 • Invited lectures: - November 2011, Mathematisches Forschungsinstitut Oberwolfach, Germany (with Jan Kotůlek); - January 2012, lecture within the exhibition „Abacus“, Athens, Greece; - September 2012, Colloquium Logicum, Paderborn, Germany; - November 2015, Mathematics in interwar encyclopedias, Lille, France; - December 2015, Indiana University, Bloomington, IN, USA - July 2016, Oxford University, Great Britain
Major recent publications
 • DURNOVÁ, Helena, Caroline EHRHARDT a Laura TURNER. Oswald Veblen's years at Princeton and his role in making Princeton the mathematical centre of the world. Research in progress report. Online. Oberwolfach-Walke: European Mathematical Society, 2022. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14760/OWR-2022-56. History of mathematics through collaboration: Toward a composite portrait of Oswald Veblen info
 • DURNOVÁ, Helena, Jana MALÁ a Pavel ŠIŠMA. Jacob Bernoulli: Umění odhadu (část čtvrtá, pojednávající o aplikaci předchozího učení v záležitostech občanských, mravních a ekonomických) [český překlad a komentáře]. Praha - Brno: Togga - Masarykova univerzita, 2020, 133 s. Fontes scientiae, sv. 4. ISBN 978-80-210-9559-5. info
 • DURNOVÁ, Helena. How differential geometry became (temporarily) obsolete in the life of Václav Hlavatý. In Joint Mathematics Meeting 2020, Denver, Colorado. 2020. info
 • DURNOVÁ, Helena a Tilman SAUER. Václav Hlavatý on intuition in Riemannian space. Historia Mathematica. San Diego, USA: ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE, 2019, roč. 49, č. 4, s. 60-79. ISSN 0315-0860. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.hm.2019.04.002. URL URL info
 • BUDÍNOVÁ, Irena, Růžena BLAŽKOVÁ, Milena VAŇUROVÁ a Helena DURNOVÁ. Matematika pro bystré a nadané žáky. Úlohy pro žáky 1. stupně ZŠ, jejich rodiče a učitele. První. Brno: Edika, 2016, 96 s. ISBN 978-80-266-1012-0. info
 • DURNOVÁ, Helena. An American Mathematician with a Czech Name: Václav Hlavatý (1894-1969). In Colloquium "Mathematical Communication during the Cold War". 2016. info
 • DURNOVÁ, Helena. Václav Hlavatý: a mathematical career that started in Delft. In Exact sciences and mathematics in Central-Eastern Europe from the mid-XIX century till WW II. 2015. info
 • DURNOVÁ, Helena a Gerhard ALBERTS. Was Algol 60 the first algorithmic language? IEEE Annals of the History of Computing. IEEE Computer Society, 2014, roč. 36, č. 4, s. 104-106. ISSN 1058-6180. info
 • DURNOVÁ, Helena. Václav Láska (1862-1943) and Václav Hruška (1888-1954): machines and practices in calculation in interwar Czechoslovakia. In International Congress on History of Science, Technology, and Medicine (iCHSTM 2013). 2013. info
 • BLAŽKOVÁ, Růžena, Milena VAŇUROVÁ, Irena BUDÍNOVÁ a Helena DURNOVÁ. Metodická příručka ke stimulačně obohacujícímu programu v oblasti matematiky v rámci projektu Nadaní žáci. Brno: Pedagogická fakulta, 2013, 37 s. info
 • DURNOVÁ, Helena, Doubravka OLŠÁKOVÁ, Tomáš HERMANN, Alena MÍŠKOVÁ a Miloš HOŘEJŠ. Dokumenty o rozvoji věd v Československu z roku 1960 a jejich historický kontext. In Hermann, Tomáš; Olšáková, Doubravka. Plánování socialistické vědy: dokumety z roku 1960 ke stavu a rozvoji přírodních a technických věd v Československu. Praha: Pavel Mervart, 2013, s. 11-95. Práce z dějin vědy. ISBN 978-80-7465-040-6. info
 • DURNOVÁ, Helena. Aby nebolela hlava: popularizace výpočetní techniky v Československu v roce 1957. Pokroky matemaiky, fyziky a astronomie. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 2012, roč. 57, č. 3, s. 191-204. ISSN 0032-2423. URL info
 • DURNOVÁ, Helena. JSEP – Jednotný systém elektronických počítačů. In Věda a technika v Československu od normalizace k transformaci. Praha: Národní technické muzeum, 2012, s. 75-82. Práce z dějin techniky a přírodních věd 28. ISBN 978-80-7037-210-4. info
 • DURNOVÁ, Helena. SAPO A five-address computer and the ease of programming. In Turing in Context II. 2012. info
 • DURNOVÁ, Helena. A Cold War Science? Myths about Computing in Czechoslovakia. In 5th ESHS Athens. 2012. info
 • DURNOVÁ, Helena. Instrukční sítě a fenomén ALGOL 60. In Věda a technika v Československu v 60. letech 20. století. Praha: Národní technické muzeum, 2011, s. 319-328. Práce z dějin techniky a přírodních věd 25. ISBN 978-80-7037-203-6. info
 • DURNOVÁ, Helena. Language for algorithms, or algorithmic language? In HAPOC (History and Philosophy of Computing) 11. 2011. info
 • DURNOVÁ, Helena a Doubravka OLŠÁKOVÁ. Academic Asylum Seekers in the Communist Czechoslovakia. Online. In Marco Stella, Soňa Štrbáňová, Antonín Kostlán. Scholars in exile and dictatorship of the 20th century. Praha: Centre for the History of Sciences and Humanities of the Institute for Contemporary History of the ASCR, 2011, s. 90-103. ISBN 978-80-7285-146-1. Proceedings, Scholars in Exile 2011 info
 • DURNOVÁ, Helena a Jan KOTŮLEK. Emigration of mathematicians to, from and within former Czechoslovakia, with an emphasis on the Nazi period. In Emigration of Mathematicians and Transmission of Mathematics: Historical Lessons and Consequences of the Third Reich. Mathematisches Forschungsinstitut Oberwolfach, 2011, s. 58-61. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.4171/OWR/2011/51. info
 • DURNOVÁ, Helena. Sovietization of Czechoslovakian computing: the rise and fall of the SAPO project. IEEE Annals of the History of Computing. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2010, roč. 32, č. 2, s. 21-31. ISSN 1058-6180. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1109/MAHC.2010.7. info
 • PAJU, Petri a Helena DURNOVÁ. Computing close to the Iron Curtain: Inter/national Computing Practices in Czechoslovakia and Finland, 1945-1970. Comparative Technology Transfer and Society. 2010, roč. 7, č. 3, s. 303-322. ISSN 1542-0132. info

2017/07/20

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.