prof. RNDr. Jan Novotný, CSc.

Didaktika fyziky


kancelář: bud. B/2035
Poříčí 623/7
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 7096
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Jan Novotný 6. května 1944, Uherské Hradiště
Pracoviště
 • Pedagogická fakulta
  Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání Přírodovědecká fakulta MU
  Ústav fyzikální elektroniky
  Fyzikální sekce

Funkce na pracovišti
 • profesor
Přehled zaměstnání
 • 1995 - profesor teoretické fyziky
 • 1989 - CSc.
Pedagogická činnost
 • Částice, pole, relativita,
 • Kanonický formalismus,
 • Panorama fyziky,
 • Přehled fyziky,
 • Repetitorium fyziky,
 • Fyzika, filozofie, myšlení
 • Kosmologie.
Vědeckovýzkumná činnost
 • - spoluautor (s prof. J.Horským a M.Štefaníkem) vysokoškolských učebnic Mechanika ve fyzice (Academia, Praha 2001)
 • Úvod do fyzikální kosmologie (Academia, Praha 2004).
 • - spoluautor a hlavní koordinátor přípravy multimediální učebnice Základy teorie relativity (Elportal, Brno 2006).
 • - autor šesti hesel do encyklopedického díla The Encyclopedia of Time (Sage Publication, Los Angeles 2009).
 • - autor řady článků s filosofickou a historickou tématikou, které vyšly např. v časopisech Vesmír, Universum, Československý časopis pro fyziku, Školská fyzika.
 • - přednášky pro veřejnost, pro střední školy a pro hvězdárny.
 • - překladatel z angličtiny 6 knih z fyzikální tématikou, určených širší veřejnosti, naposledy John Barrow: Vesmírná obrazárna (Dokořán, Praha 2011).
 • - autor souboru esejů Proč Platon nepral zeleninu (Doplněk, Brno 2001).
 • - autor obsáhlé předmluvy ke knize Albert Einstein: Teorie relativity (VUTIUM, Brno 2003).
 • - řada publikací v literárních a kulturních časopisech (Listy, A2, Literární noviny).
Akademické stáže
 • studijní pobyt na univerzitě v Bernu, Švýcarsko
Universitní aktivity
 • člen Společnosti Kurta Gödela v Brně, spoluautor a editor monografie Kurt Gödel (Nadace Universitatis Masarykiana, Brno 1993).
Mimouniversitní aktivity
 • dlouholetý člen Jednoty českých matematiků a fyziků
 • po několik let předseda brněnské pobočky, čestným členem Jednoty.
Ocenění vědeckou komunitou
 • organizátor mezinárodní konference v Brně ke 100. výročí narození K. Goedela
 • organizátor Goedelových dnů v Brně
 • člen redakčního kruhu Čs. časopisu pro fyziku
 • člen ÚV Jednoty českých matematiků a fyziků
Vybrané publikace
 • NOVOTNÝ, Jan. Relativita a vnímání světa. In Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 10. 2023. info
 • NOVOTNÝ, Jan. John D.Barrow o problému svobodné vůle. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. Praha: Union of Czech Mathematicians and Physicists, 2022, roč. 67, č. 1, s. 45-50. ISSN 0032-2423. info
 • RACLAVSKÝ, Jiří, Helena DURNOVÁ, Jan NOVOTNÝ, Blažena ŠVANDOVÁ, Radim POLČÁK, Jindřiška SVOBODOVÁ, Jiří DUŠEK a Jan PAVLÍK. Tribute to Kurt Gödel 2020 (TKG2020). 2020. URL info
 • FRANEK, Juraj, Daniel ŠPELDA, Jan NOVOTNÝ, Jindřiška SVOBODOVÁ a Helena DURNOVÁ. Isaac Newton : Matematické principy přírodní filozofie. 1. vyd. Praha - Brno: Togga, 2020, 351 s. Fontes scientiae 1. ISBN 978-80-210-9558-8. info
 • RACLAVSKÝ, Jiří, Helena DURNOVÁ, Jan NOVOTNÝ, Blažena ŠVANDOVÁ a Jiří DUŠEK. Po stopách Kurta Gödela. Brno: Hvězdárna a planetárium Brno, příspěvková organizace statutárního města Brna, 2020. info
 • SVOBODOVÁ, Jindřiška a Jan NOVOTNÝ. Dva demonstrační experimenty a dva myšlenkové problémy z Newtonových Principů. In VNUF 24, UHK. 2019. info
 • NOVOTNÝ, Jan a Jindřiška SVOBODOVÁ. The Experience of Cosmology Course for Beginners. In SCON International Convention on Astro Physics and Particle Physics. 2019. URL info
 • SVOBODOVÁ, Jindřiška a Jan NOVOTNÝ. Demonstration Experiments and Thought Problems from Newton’s Principia. In International Congress on Education Sciences and Learning Technology (ICESLT). 2019. info
 • NOVOTNÝ, Jan. Život a vědomí pro kosmologii. In XVII. ročník česko-slovenské konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku. 2018. Olomouc, Konvikt, 29.–30. ledna 2018 info
 • NOVOTNÝ, Jan. Gödel, Brno, Time, Universe. In 8th Central European Relativity Seminar. 2018. meeting initiated at the Erwin Schroedinger Institute in Vienna info
 • SVOBODOVÁ, Jindřiška a Jan NOVOTNÝ. A New Variation of Probability Paradox. In ICAS 2018 4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN STATISTICS. 2018. ISBN 978-605-68450-0-0. URL info
 • NOVOTNÝ, Jan a Jindřiška SVOBODOVÁ. IS THEORY OF SCIENCE SIGNIFICANT FOR EVERY UNIVERSITY STUDENT? In Chova, LG Martinez, AL Torres, IC. 12TH INTERNATIONAL TECHNOLOGY, EDUCATION AND DEVELOPMENT CONFERENCE (INTED). Valencia, Spain: IATED-INT Assoc Technology Education & Development, 2018, s. 7864-7867. ISBN 978-84-697-9480-7. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.21125/inted.2018.1879. URL info
 • SVOBODOVÁ, Jindřiška a Jan NOVOTNÝ. Antropický princip. In Matematika a fyzika ve škole 21. – 23. srpna 2018, G Jevíčko. 2018. info
 • NOVOTNÝ, Jan. Čas – nejběžnější a nejzáhadnější realita. In XVI. ročník česko-slovenské konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku Hermeneutická spirála, (re)interpretace a hledání významu. 2017. ISBN 978-80-7394-635-7. URL info
 • NOVOTNÝ, Jan a Jindřiška SVOBODOVÁ. What are Science Teacher’s Ideas about the Universe? (AIP). In Valovicova, L; Ondruska, J. AIP Conference Proceedings. Melville (USA): American Institute of Physics, 2017, s. 2045-2048. ISBN 978-0-7354-1472-3. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1063/1.4974401. URL URL info
 • SVOBODOVÁ, Jindřiška a Jan NOVOTNÝ. The Reflection of the Basic Cosmology Hypothesis. The Academic Journal of Science. London, 2017, Vol. 07, No. 02, s. 309-312. ISSN 2165-6282. URL URL info
 • SVOBODOVÁ, Jindřiška a Jan NOVOTNÝ. "The Similarity between Science Ideas of Today's Students and Those of Early Scientists". In ICEET Barcelona 2017: 19th International Conference on Education and Educational Technology. 1. vyd. Barcelona: Academy of Science, Engineering and Technology, 2017, s. 2630-2631. ISSN 2522-3631. info
 • NOVOTNÝ, Jan. Gravitační vlny: historie, současnost, perspektivy. Československý časopis pro fyziku. Praha: AV ČR, Fyzikální ústav, 2016, roč. 66, č. 3, s. 144-149, 5 s. ISSN 0009-0700. vyhledávání v číslech info
 • NOVOTNÝ, Jan a Jindřiška SVOBODOVÁ. What are science teacher’s ideas about the Universe? In 20. ročník konferencie DIDFYZ „Od koreňov po súčasné vzdelávanie vo fyzike“. 2016. ISBN 978-80-558-1080-5. URL info
 • SVOBODOVÁ, Jindřiška a Jan NOVOTNÝ. THE RECEPTION OF THE BASIC COSMOLOGY HYPOTHESIS. In The International Journal of Arts & Sciences. 2016. https://www.ijasconferences.org/new-cover-page/ info
 • NOVOTNÝ, Jan. Lidská mysl a fyzika - Od Demokrita k Penroseovi. 2015. URL info
 • NOVOTNÝ, Jan. Skrývá před námi foton ještě něco zásadního? Československý časopis pro fyziku. Praha: Fyzikální ústav AVČR, 2015, roč. 65, č. 4, s. 234-236. ISSN 0009-0700. info
 • NOVOTNÝ, Jan. Neviditelné světlo. In veřejná zvaná přednáška v Moravské zemské knihovně. 2015. URL info
 • NOVOTNÝ, Jan. 100 let Obecné teorie relativity. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. Jednota slovenských matematikov a fyzikov, 2015, Issue 3, Volume 60, s. 177-188. ISSN 0032-2423. Issue 3, Volume 60, 2015 (Pokroky matematiky, fyziky a astronomie) info
 • NOVOTNÝ, Jan, Jindřiška SVOBODOVÁ a Jana JURMANOVÁ. Informal Teaching of Special Theory of Relativity. In Leoš Dvořák and Věra Koudelková. The International Conference on Physics Education Active learning – in a changing world of new technologies Conference Proceedings. 1. vyd. Prague: Charles University in Prague, MATFYZPRESS publisher, 2014, s. 607-612. ISBN 978-80-7378-266-5. Publication of ICPE-EPEC 2013 Conference Proceedings info
 • NOVOTNÝ, Jan. Does an Observer Belong in Physics? Human affairs. Slovenská akadémia vied, 2014, roč. 24, č. 2, s. 170-177. ISSN 1210-3055. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.2478/s13374-014-0217-x. Springer info
 • NOVOTNÝ, Jan. oborová komise Obecné otázky fyziky na PřF MU - člen. oborová komise Obecné otázky fyziky na PřF MU, 2014. info
 • NOVOTNÝ, Jan a Jindřiška SVOBODOVÁ. The Cartoon Guide to Relativity. 1. vyd. Kosice, Slovakia: The Hands-on Science Network, 2013, s. 327-330. ISBN 978-989-98032-2-0. URL info
 • SVOBODOVÁ, Jindřiška a Jan NOVOTNÝ. Modelové kresby pro výuku přírodovědných předmětů. In Hájková Eva, Vémolová Rita. XXXI International Colloquium on the Management of Educational Process: Proceedings of abstracts and electronic version of reviewed contributions on CD-ROM. 1. vyd. Brno: University of Defence, 2013, 8 s. ISBN 978-80-7231-923-7. info
 • SVOBODOVÁ, Jindřiška a Jan NOVOTNÝ. Průzkum dovedností pro teorii relativity. In Novotná, Jiřina. Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách II. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 169-176. ISBN 978-80-210-6635-9. info
 • NOVOTNÝ, Jan a Jindřiška SVOBODOVÁ. Myšlenkové experimenty a princip relativity. In Elektronický sborník Vyučování fyziky v kontextu potřeb současné společnosti. 1. vyd. 2013, 5 s. URL info
 • NOVOTNÝ, Jan. Mořská dmutí. In In Robert Seifert. Sborník semináře Jak získat žáky pro fyziku. Sborník semináře Jak získat žáky pro fyziku. 1. vyd. Praha: JČMF, 2013. ISBN 978-80-7015-016-0. URL info
 • NOVOTNÝ, Jan. Kurt Goedel jako fyzik. In přednáška pro seminář na UK v Praze. 2013. info
 • NOVOTNÝ, Jan a Jindřiška SVOBODOVÁ. Environmentální užití metod dálkového průzkumu Země. 2013. info
 • ŠVANDOVÁ, Blažena a Jan NOVOTNÝ. Gödelův den 2013. 2013. info
 • NOVOTNÝ, Jan. Godelův vesmír. In Novotná, Jiřina,. Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách II. 1.vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 37-42. ISBN 978-80-210-6635-9. info
 • NOVOTNÝ, Jan. Fyzika tří tisíciletí. Školská fyzika. 2012, roč. 2/12, č. 2. URL info
 • NOVOTNÝ, Jan. Ernst Mach, Kurt Gödel a vesmír. In Petr Dub, Jana Musilová. Ernst Mach - fyzika - filosofie - vzdělávání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010, s. 165-172. ISBN 978-80-210-4808-9. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-4808-2011-165. Fulltext info
 • NOVOTNÝ, Jan. Twins Paradox. In Birx, H. James. Encyclopedia of Time : Science, Philosophy, Theology & Culture. 1. vyd. Los Angeles - London - Washington DC: SAGE, 2009, s. 1382-1385. 1. Time-Encyclopedias. I Birx, H. James. ISBN 978-1-4129-4164-8. info
 • NOVOTNÝ, Jan. Tři dary Roberta Dickeho teoriím gravitace. Vesmír. Praha: Vesmír, 1997, roč. 76, č. 9, s. 525-527. ISSN 0042-4544. URL info

28. 3. 2015

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.