doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.

Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky


sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Pedagogická fakulta
Obor řízení Speciální pedagogika
Fakulta zajišťující řízení Pedagogická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 20. 11. 2009
Datum ukončení řízení 1. 4. 2010
Habilitační práce (veřejná část) Analýza inkluzivního prostředí v podmínkách předškolního a základního vzdělávání u dětí a žáků s tělesným postižením
Oponenti habilitační práce prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D. (MU - Pedagogická fakulta)
doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D. (UK - Pedagogická fakulta)
doc. PhDr. Jaroslav Kysučan, CSc. (OU - Pedagogická fakulta)
Přednáška pro odbornou veřejnost 27. 1. 2010
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Marie Vítková, CSc. (MU - Pedagogická fakulta)
Členové prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc. (MU - Pedagogická fakulta)
doc. PaedDr. Petr Franiok, Ph.D. (OU - Pedagogická fakulta)
doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. (UK - Pedagogická fakulta)
prof. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D. (UP - Pedagogická fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 16. 2. 2010

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.