Mgr. et Mgr. Markéta Košatková, Ph.D.

odborná asistentka – Katedra sociální pedagogiky


korespondenční adresa:
Poříčí 623/7, 603 00 Brno

kancelář: 5013
Poříčí 997/31a
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 8772
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. et Mgr. Markéta Košatková, Ph.D.
Pracoviště
 • Katedra sociální pedagogiky MUNI
Funkce na pracovišti
 • odborná asistentka; garantka asistentských praxí;
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • Masarykova Univerzita, Brno, Pedagogická fakulta, Doktorský program - Pedagogika | 2013 – 2020
 • Masarykova Univerzita, Brno, Filozofická fakulta, Akademické centrum rozvoje (ACOR) - Zkušenostně reflektivní učení pro praxi | 2012 – 2014
 • Masarykova Univerzita, Brno, Pedagogická fakulta, Magisterský studijní program - Sociální pedagogika a volný čas | 2011 – 2014
 • Masarykova Univerzita, Brno, Pedagogická fakulta, Magisterský studijní program - Speciální pedagogika pro učitele | 2011 – 2014
 • Masarykova Univerzita, Brno, Pedagogická fakulta, Bakalářský studijní program - Sociální pedagogika a volný čas | 2007 – 2011
Přehled zaměstnání
 • Katedra sociální pedagogiky, Pedagogická fakulta, Brno, Asistentka | 2016 – 2020
 • Národní institut dalšího vzdělávání, Brno, Lektor | 2016 – 2016
 • ZŠ Rašínova, Brno, Asistent pedagoga | 2014 – 2014
Pedagogická činnost
 • Multikulturní výchova
 • Multikulturní lekce na základních školách
 • Výchova ve volném čase
 • Základy speciální pedagogiky
 • Sebezkušenostní příprava na profesi
 • Práce s žákem s odlišným mateřským jazykem
 • Sociologie výchovy
 • Proměny moderní společnosti
 • Reflektivní učení
 • Metodický kurz
 • Asistentská praxe - doučování
 • Intercultural Mentoring and Leadership
 • Education in Diverse Society
 • Sociological and Psychological Aspects of Social Education
Vědeckovýzkumná činnost
 • Cesty k inkluzivní škole 21. století: etnografický přístup (GA19-13038S)| 2019 – 2021
 • Proměny pedagogických fakult a univerzit pro XXI. století (PUMP) Kód projektu (25-ČRA19-02_05), Ukrajina | 2019 – 2021
 • Project Based Learning, MUNI/FR/1142/2019 | 2019 – 2020
 • Rozvoj procesu pregraduálního vzdělávání na PdF MU: důkladnou přípravou k dobré praxi (CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_038/0006952) | 2018 – 2020
 • Progresivní vedení univerzity - 2018 (25-ČRA18- 01_01), Ukrajina | 2017 – 2018
 • Education in Diverse Society, MUNI/FR/1099/2017 | 2018 – 2018
 • Nové přístupy ve vzdělávání učitelů (MUNI/FR/1014/2016) | 2017 – 2017
 • Education in Diverse Society, MUNI/FR/1099/2017 | 2018 – 2018
 • Workshop multikulturních lekcí v prostředí školy s využitím dramatické výchovy pro pedagogické pracovníky, Kyjev | říjen 2014 - 2017
 • Projekt AKTION - "Škola, kde jsem člověkem. Teorie a praxe" (70p7) I. a II. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - česko / rakouský výzkumný tým | 2012 – 2017
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • University of Central Florida (2018)
 • Kyjev, Lvov (2014, 2015, 2016, 2017)
 • Vídeň (2014, 2015, 2016, 2017, 2018)
 • 24. 6. 2019 – 24. 8. 2019: University of Minnesota, Minneapolis, Partnerské instituce MU, USA
  • Cílem pobytu je studium na summer school a připojení se do výzkumu pod supervizí Christophera Johnstona (Assistant Professor).Dále budu navazovat na svoje předchozí pobyty v UMN. V neposlední řadě bych zde ráda dosbírala poslední data pro svoji dizertační práci. Dále budu participovat na vedení workshopu zaměřeného na moc a útlak v sociální realitě.
 • 12. 11. 2018 – 12. 12. 2018: University of Vienna, Vienna, Partnerské instituce fakult, AUT
  • Krátká výzkumná stáž zaměřená na výzkum k dizertační práci.
 • 2. 11. 2018 – 13. 11. 2018: University of Minnesota, Minneapolis, Partnerské instituce fakult, USA
  • Cílem pobytu je krátkodobá studijní stáž zaměřená na internacionalizaci kurikula a navázání dlouhodobé spolupráce s partnerskou univerzitou. Stáž je orientována na prohlubování cultural sensitivity a diversity awareness. Krátkodobé studium na University of Minnesota bude koncipováno ze sérií workshopů a akademických lekcí, které přinesou vhled do studia interkulturního vzdělávání. Součástí pobytu jsou oborové exkurze do místních inkluzivních škol. Stáž bude zakončena účastí na Mestenhauserově sympoziu.
 • 17. 8. 2018 – 15. 9. 2018: University of Central Florida, Orlando, Partnerské instituce MU, USA
  • Stáž je zaměřena na realizaci dizertačního projektu (finální verze polostrukturovaných rozhovorů s učiteli pracujícími s migranty). Se Scottem jsem se setkala v ČR a naplánovala jsem s ním možnosti, které mi univerzita může nabídnout. Jsem s ním domluvena na konzultacích s kolegy, kteří se věnují diskurzivní analýze a vizuální metodologii. V současnosti ladíme přesný harmonogram mého pobytu a seznam předmětů, které mohu stínovat jako druhý učitel. Na univerzitě se zapojím na jeden měsíc do výuky, kde budu pozorovat přípravu učitelů a jak na University of Central Florida pracují s jejich osobnostně profesním rozvojem.
 • 26. 6. 2018 – 13. 8. 2018: University of Minnesota, Minneapolis, Partnerské instituce fakult, USA
  • Účelem mého pobytu v Minneapolis je účast na letní škole pro doktorandy. V rámci letní školy budu studovat následující předměty: OLPD 5132 - Intercultural Education and Training OLPD 8015 - Inquiry Strategies OLPD 8062 - Human Resources in International Organizations Účelem pobytu je také sběr dat pro dizertační práci a internacionalizaci.
 • 23. 6. 2017 – 15. 9. 2017: University of Minnesota, Minneapolis, Partnerské instituce fakult, USA
  • Studentka Markéta Sedláková stráví první měsíc na OLPD Ph.D. zaměřenou na Comparative and International Development Education (CIDE) Track: Leadership for Intercultural and International Education Program. V termínu od 19.6. do 19.7. 2017 About the Program This cohort-based doctorate program for international educators and those interested in leadership in international/intercultural contexts, is oriented toward working professionals and is specifically designed to meet the needs of leaders working in highly diverse organizational settings. It is possible to remain fully employed while studying for this advanced degree. Students enrolled in the program spend three weeks on the U of MN-Twin cities campus for three summers (typically late June through mid-July) and complete courses offered online during the fall and spring semesters. Students also complete a 24 credit dissertation. This is often a dissertation thesis, the results of which, provide a contribution to their own organization as well as a related professional field. http://www.cehd.umn.edu/OLPD/grad-programs/CIDE/LIIE/default.html 20. července až 20. srpna bude vytvářet nový sylabus a materiály kurzu Diversity in schools ve spolupráci s Dr. Renatou Tichou a dr. Brianem Abberym (Center for Community Outreach). A od 20. srpna až do 18. září bude na stáži u Dr. Gayle Wudruf (ředitelka systémové internacionalizace UMN) a bude spolupracovat s jejím týmem na internacionalizaci kurikula. A během celého pobytu bude studentka provádět šetření a využívat dostupné zdroje UMN k zpracování dizertační práce (Každodennost vědění imigrantů).
 • 9. 2. 2016 – 17. 2. 2016: ASHA centre, Gloucester, GBR
  • FAITHS OF THE WORLD: PERSPECTIVES FROM ISLAM What? The aim of the course is to provide an introduction to Islam, its beliefs, practices and significance for young European people today. It follows many previous courses at the ASHA Centre that have been either about Interfaith Dialogue in general or Islam, or other religions such as Hinduism. Why? In terms of population, antiquity, historical influence and cultural richness Islam is one of the most significant forces in world history. This relevance has not diminished, and if anything an understanding of Islam is even more important for modern young Europeans than ever before. Islam also has much to say about the relationship between different cultures and faiths, and this aspect of the religion will be explored in particular. How? The course will use non-formal educational methods, including presentations, group work, sharings and games. Specific sessions will include a visit to a mosque, question and answer sessions with Muslims about their religion, story-telling and an exploration of Islamic history and philosophy.
 • 22. 6. 2015 – 26. 6. 2015: University of Sheffield, Sheffield, Letní škola, GBR
  • Summer School "Data and Educational Research"
Univerzitní aktivity
 • Členka Akademického senátu MUNI | 2021 – present
 • Členka Studentské komory Akademického senátu PdF MU | 2015 – 2020
 • Členka Ekonomické komise PdF MU | 2015 – 2020
 • Členka Studentské komory Akademického senátu MU | 2015 – 2020
 • Organizace mezinárodní konference EPCA| červen 2014
 • Organizace mezinárodní konference Pragmatism and Education | 2015
 • Organizace konference Škola, kde jsem člověkem | 2016
 • Organizace mezinárodní vzdělávací konference Eduspace| 2016, 2017
 • Instruktorský kurz zážitkové pedagogiky - Ústav pedagogických věd, Akademické centrum osobnostního rozvoje | březen 2014
Mimouniverzitní aktivity
 • Divadlo Husa na provázku, Brno | 2006 – 2016
 • Instrukor lyžování | 2014
 • Kurz první pomoci, Prázdninová škola Lipnice | 2012
 • Centrum outdoorových aktivit, Křižanov | 2009 – 2010
 • (instruktor outdoorových aktivit - např. volnočasové aktivity, aquazorbing, preventivní programy pro školy, lanové aktivity)
 • Exsportise summer camp - (lektor junior programu) | 2013, 2014, 2015
Vybrané publikace
 • DENGLEROVÁ, Denisa, Jan KALENDA, Radim ŠÍP a Markéta KOŠATKOVÁ. Dancing between money and ideas: inclusion in primary education in the Czech Republic from 2005 to 2020. International Journal of Inclusive Education. Oxon: TAYLOR & FRANCIS LTD, 2022, roč. 26, č. 1, s. 1-18. ISSN 1360-3116. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/13603116.2022.2134475. URL info
 • SEDLÁKOVÁ, Markéta a David KOŠATKA. Construction of Global Competence in Higher Education: Discourse of Internationalization, Decolonization, and Social Justice. In The Role of Universities in Addressing Societal Challenges and Fostering Democracy. 2021. International Virtual Conference URL info
 • KOŠATKOVÁ, Markéta. Featured Roundtable: Educating for a change. How can internationalised education contribute toward a more just world? In ECPR General Conference, Virtual Event. 2021. URL info
 • KOŠATKOVÁ, Markéta. Situační analýza a role diskurzů v sociálněvědním výzkumu. Sociální Studia. Brno: Masarykova univerzita, 2021, roč. 18, č. 1, s. 35-52. ISSN 1214-813X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/SOC2021-1-35. URL info
 • SEDLÁKOVÁ, Markéta, David KOŠATKA a Michal ČERNÝ. Kritická reflexe rekonfigurace epistemického filtru jako předpoklad pro sociální práci. Sociální práce / Sociálna práca / Czech and Slovak Social Work. Asociace vzdělavatelů v sociální práci (ASVSP), 2021, roč. 21, č. 6, s. 125-145. ISSN 1213-6204. URL info
 • SEDLÁKOVÁ, Markéta a David KOŠATKA. Identities in the Era of Globalisation. Reflection on International Experience as a Tool for Culturally Responsive and Inclusive Education. Pedagogika. Charles University in Prague, 2021, roč. 4, č. 71, s. 553-570. ISSN 0031-3815. URL info
 • SEDLÁKOVÁ, Markéta, Viktoriia OPANASENKO a Oksana MITRAKOVA. Global Competences in Education. In Cooperation among young scientists as a perspective for the development of the university environment. 2020. info
 • SEDLÁKOVÁ, Markéta. Zkušenost ze zahraničí jako stimulátor transformace identity jedince. Sociální pedagogika | Social Education. Zlín, 2018, roč. 6, č. 1, s. 71-88. ISSN 1805-8825. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.7441/soced.2018.06.01.05. URL info
 • SEDLÁKOVÁ, Markéta. Potenciál diskurzivní analýzy a vizuální metodologie v postmoderním paradigmatu vědy. Pedagogická orientace. Brno, 2018, roč. 28, č. 1, s. 163-183. ISSN 1211-4669. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/PedOr2018-1-163. URL info
 • GULOVÁ, Lenka, Martina KUROWSKI, Radim ŠÍP, Denisa DENGLEROVÁ, Markéta SEDLÁKOVÁ a František TRAPL. Inklyuziya – vikliki ta perspektivi. Nethneniya z Chehii. 1. vyd. Praha: KUFR, 2018. ISBN 978-80-87092-59-0. info
 • GULOVÁ, Lenka, Markéta SEDLÁKOVÁ, Veronika NÝDRLOVÁ, Jan BUCHTA, Veronika KOLAŘÍKOVÁ, Margita RÁCOVÁ, Radim ŠÍP a Ema ŠTĚPAŘOVÁ. Aplikace mechanismů sociální pedagogiky do sociální a pedagogické práce; praxe a výzkum. první. Brno: MUNIPRESS, 2015, 180 s. ISBN 978-80-210-8159-8. info
 • SEDLÁKOVÁ, Markéta. Konstruování identity ženy v kontextu konverze k islámu. Sociální pedagogika/Social education. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, 2014, roč. 2, č. 2, s. 22-37. ISSN 1805-8825. info
 • KLAPKO, Dušan, Lenka REMSOVÁ, Veronika KOLAŘÍKOVÁ, Markéta SEDLÁKOVÁ a Luděk ŽÁKOVSKÝ. Výzkumný exkurz do diskursů o Romech. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 330 s. Edice diskursy v sociální pedagogice. ISBN 978-80-210-7547-4. info
 • SOJÁK, Petr, Veronika NÝDRLOVÁ, Markéta SEDLÁKOVÁ a Dušan KLAPKO. Kuchařka pro lektory zážitkově orientovaných kurzů aneb (Ne)vaříme z vody. 2014. ISBN 978-80-210-7572-6. info
 • SEDLÁKOVÁ, Markéta. Discourse Analysis in Social Educational Research. In Viktor Pacholík, Adriana Wiegerová. Researches forum XIV. first. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014, s. 9-21, 99 s. ISBN 978-80-7454-508-5. info
 • SEDLÁKOVÁ, Markéta. Vymístění a identita. In Identita v sociálně pedagogickém výzkumu: pole napětí, změn a začlenění. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 61-74. Sociálně pedagogický výzkum. ISBN 978-80-210-5761-6. info

1. 4. 2022

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.