doc. PaedDr. Monika Černá, Ph.D.

Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení PaedDr. Monika Černá, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Univerzita Pardubice - Filozofická fakulta
Obor řízení Pedagogika
Fakulta zajišťující řízení Pedagogická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 24. 8. 2017
Datum ukončení řízení 1. 8. 2018
Habilitační práce (veřejná část) Individual histories of learning English
Důvod pro omezení zveřejnění práce: Publikace ze souboru vědeckých prací "Routes and Destinations" a "Learner Corpora and English Acquisition" nelze zveřejnit. Jde o zaměstnanecká díla, majetková práva autorská vykonává zaměstnavatel, a jako taková byla vydána v jeho režii. Zveřejnění děl by ohrozilo oprávněné zájmy zaměstnavatele.
Oponenti habilitační práce Prof. zw. dr. hab. Miroslaw Pawlak (Uniwersitet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ? Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)
doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D. (Pedagogická fakulta MU)
prof. PaedDr. Adriana Wiegerová, PhD. (UTB - Fakulta humanitních studií)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 11. 5. 2018 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D. (Pedagogická fakulta MU)
Členové prof. PaedDr. Zdenka Gadušová, PhD. (UKF - Filozofická fakulta)
doc. PhDr. Lucie Betáková, MA, Ph.D. (JČU - Pedagogická fakulta)
prof. PhDr. Gabriela Lojová, PhD. (UK v Bratislavě - Pedagogická fakulta)
doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. (Pedagogická fakulta MU)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 22. 5. 2018

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.