doc. RNDr. Jaroslav Beránek, CSc.

docent – Katedra matematiky


korespondenční adresa:
Poříčí 623/7, 603 00 Brno

kancelář: bud. D/2010
Poříčí 538/31
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 1673
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Jaroslav Beránek, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Pedagogická fakulta
Obor řízení Teorie vyučování matematice
Fakulta zajišťující řízení Pedagogická fakulta
Stav řízení řízení zastaveno
Datum zahájení řízení 13. 4. 1999
Datum ukončení řízení 15. 11. 1999
Habilitační práce (veřejná část) Algebraická teorie iterací ve vztahu k vyučování matematice
Oponenti habilitační práce prof. RNDr. Jan Kopka, CSc. (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Ústí n.L. - Pedagogická fakulta)
doc. RNDr. Milan Kopecký, CSc. (Univerzita Palackého Olomouc - Pedagogická fakulta)
doc. RNDr. Oldřich Odvárko, DrSc. (UK - Matematicko-fyzikální fakulta)
Přednáška pro odbornou veřejnost 15. 6. 1999
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Jan Chvalina, DrSc. (MU - Pedagogická fakulta)
Členové prof. RNDr. Jan Kopka, CSc. (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Ústí n.L. - Pedagogická fakulta)
doc. RNDr. Milan Kopecký, CSc. (Univerzita Palackého Olomouc - Pedagogická fakulta)
prof. RNDr. Vítězslav Novák, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
doc. RNDr. Oldřich Odvárko, DrSc. (UK - Matematicko-fyzikální fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 15. 6. 1999
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 19. 10. 1999

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.