Mgr. Ester Nováková, Ph.D.

odborná asistentka – Katedra českého jazyka a literatury


kancelář: bud. B/5034
Poříčí 623/7
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3098
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Ester Nováková, Ph.D.
Pracoviště
 • Katedra českého jazyka a literatury PedF MU v Brně, Poříčí 7
Funkce na pracovišti
 • odborná asistentka; garantka programu CŽV Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2010: postgraduální, česká literatura, Ph.D., Český historický román v období protektorátu, Ústav české literatury a knihovnictví FF MU; 2003: vysokoškolský, čeština - ukrajinština, Mgr., Kníže Václav v české próze a dramatu, Ústav české literatury a knihovnictví a Ústav slavistiky FF MU; 1997: středoškolský, Gymnázium Slovanské náměstí Brno
Přehled zaměstnání
 • 2013-: Katedra českého jazyka a literatury PedF MU, odborná asistentka
 • 2004-2012: Vydavatelství Akcent, Třebíč, pracoviště vydavatelství Blok, Brno, vydavatelská redaktorka
Pedagogická činnost
 • Kapitoly z české literatury 19. století 1
 • Kapitoly z české literatury 19. století 2
 • Literatura v českých zemích a česká dětská literatura 19. století 1
 • Literatura v českých zemích a česká dětská literatura 19. století 2
 • Interpretace textů z české literatury 19. století 1
 • Interpretace textů z české literatury 19. století 2
 • Česká literatura 19. století 1
 • Česká literatura 19. století 2
 • Aktuální otázky literární vědy
 • Aktuální otázky literární vědy pro děti a mládež
 • Opomíjené žánry v české literatuře po roce 1989
 • Základy metodologie literárněvědného výzkumu 1
 • Základy metodologie literárněvědného výzkumu 2
 • Průvodce dějinami české literatury 1
 • Průvodce dějinami české literatury 2
 • Úvod do studia literatury a literární vědy
 • Úvod do studia literatury pro bakalářské studium
 • Úvod do studia literatury pro mládež
 • Úvod do studia literatury
 • Česká literatura 1. pol. 20. století pro bakalářské studium
 • Interpretace textů z literatury pro mládež 1
 • Literárněkritické praktikum 1
 • Akademické psaní
 • Akademické psaní pro nebohemisty
 • Próza v tvůrčím procesu
Vědeckovýzkumná činnost
 • Česká literatura 19. století, česká literatura 1. poloviny 20. století, literatura pro děti a mládež.
Akademické stáže
 • pracovní pobyt Erasmus: Prešovská univerzita v Prešově, 3.-7. 4. 2017; pracovní pobyt Erasmus: Univerzita Adama Mickiewicze v Poznani, 25.-29. 4. 2016; pracovní pobyt Erasmus: Lublaňská univerzita, 1.-5. 6. 2015
Mimouniverzitní aktivity
 • členka Obce spisovatelů; členka Literárněvědné společnosti
Vybrané publikace
 • NOVÁKOVÁ, Ester. Členka hlavního výboru Literárněvědné společnosti. Literárněvědná společnost, 2023. info
 • NOVÁKOVÁ, Ester. Členka odborné poroty ceny za literaturu pro děti a mládež Kniha dětského srdce - cena V. F. Suka. Odborná porota ceny za literaturu pro děti a mládež Kniha dětského srdce - cena V. F. Suka, 2023. info
 • NOVÁKOVÁ, Ester. XV. studentská vědecká konference Katedry českého jazyka a literatury. 2023. info
 • NOVÁKOVÁ, Ester a Ondřej ZABLOUDIL PECHNÍK. XV. studentská vědecká konference Katedry českého jazyka a literatury. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta MU. 134 s. ISBN 978-80-280-0436-1. 2023. URL info
 • NOVÁKOVÁ, Ester. Členka komise pro udělení ceny Magnesia Litera. 2022. info
 • NOVÁKOVÁ, Ester. Členka odborné poroty ceny za literaturu pro děti a mládež SUK - čteme všichni. Odborná porota ceny za literaturu pro děti a mládež SUK - čteme všichni, 2022. info
 • NOVÁKOVÁ, Ester. Obrazy z dějin národa českého v kontextu protektorátní historické prózy: historické postavy v komparaci. In Jiří Poláček. Vladislav Vančura v literárním kontextu 20. století. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 38-48. ISBN 978-80-280-0138-4. 2022. URL info
 • NOVÁKOVÁ, Ester a Ondřej ZABLOUDIL PECHNÍK. XIV. studentská vědecká konference Katedry českého jazyka a literatury. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 103 s. ISBN 978-80-280-0122-3. 2022. URL info
 • NOVÁKOVÁ, Ester. XIV. studentská vědecká konference Katedry českého jazyka a literatury. 2022. info
 • NOVÁKOVÁ, Ester. Převyprávění starých literárních látek. In Pavel Janoušek. Dějiny české literatury v Protektorátu Čechy a Morava. 1. vyd. Praha: Academia - Ústav pro českou literaturu AV ČR. s. 511-513. ISBN 978-80-200-3377-2. 2022. info
 • NOVÁKOVÁ, Ester. Na pozadí české historie. In Pavel Janoušek. Dějiny české literatury v Protektorátu Čechy a Morava. 1. vyd. Praha: Academia - Ústav pro českou literaturu AV ČR. s. 513-516. ISBN 978-80-200-3377-2. 2022. info
 • NOVÁKOVÁ, Ester. Pevnina venkova. In Pavel Janoušek. Dějiny české literatury v Protektorátu Čechy a Morava. 1. vyd. Praha: Academia - Ústav pro českou literaturu AV ČR. s. 522-523. ISBN 978-80-200-3377-2. 2022. info
 • NOVÁKOVÁ, Ester. V hlavní úloze zvíře. In Pavel Janoušek. Dějiny české literatury v Protektorátu Čechy a Morava. 1. vyd. Praha: Academia - Ústav pro českou literaturu AV ČR. s. 526-528. ISBN 978-80-200-3377-2. 2022. info
 • NOVÁKOVÁ, Ester a Ondřej ZABLOUDIL PECHNÍK. XIII. studentská vědecká konference Katedry českého jazyka a literatury. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 108 s. ISBN 978-80-210-9927-2. 2021. URL info
 • NOVÁKOVÁ, Ester. Členka grantové komise Ministerstva kultury pro dětskou knihu, ilustraci a komiks. 2021. info
 • NOVÁKOVÁ, Ester. Obrazy z dějin národa českého v kontextu protektorátní historické prózy. 2021. info
 • NOVÁKOVÁ, Ester. XIII. studentská vědecká konference Katedry českého jazyka a literatury. 2021. info
 • NOVÁKOVÁ, Ester. Dítě na plátně minulosti: Tři poznámky k protektorátní historické próze pro mládež. Bohemica litteraria. Brno: Masarykova univerzita, roč. 24, č. 1, s. 70-89. ISSN 1213-2144. doi:10.5817/BL2021-1-4. 2021. URL info
 • NOVÁKOVÁ, Ester a Ondřej ZABLOUDIL PECHNÍK. XII. studentská vědecká konference katedry českého jazyka a literatury. In XII. studentská vědecká konference katedry českého jazyka a literatury. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 50 s. ISBN 978-80-210-9690-5. 2020. URL info
 • NOVÁKOVÁ, Ester. XII. studentská vědecká konference katedry českého jazyka a literatury. 2020. info
 • NOVÁKOVÁ, Ester. Členka Obce spisovatelů. 2020. info
 • NOVÁKOVÁ, Ester. IX. studentská vědecká konference Katedry českého jazyka a literatury. 2017. info
 • NOVÁKOVÁ, Ester a Iva JANOUŠOVÁ. IX. studentská vědecká konference Katedry českého jazyka a literatury. In IX. studentská vědecká konference Katedry českého jazyka a literatury. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 67 s. ISBN 978-80-210-8749-1. 2017. URL info
 • NOVÁKOVÁ, Ester. členka Literárněvědné společnosti, 2017. 2017. info
 • NOVÁKOVÁ, Ester. členka Obce spisovatelů, 2017. 2017. info
 • NOVÁKOVÁ, Ester. Současná česká obrázková kniha. In přednáška pro studenty Prešovské univerzity. 2017. info
 • NOVÁKOVÁ, Ester. Bezdětný hospodář Arne Novák v zrcadle korespondence. Bohemica litteraria. Brno: Masarykova univerzita, roč. 20, č. 1, s. 159-162. ISSN 1213-2144. 2017. info
 • NOVÁKOVÁ, Ester. Slovenská inspirace Vlasty Štáflové. In Ivo Pospíšil. Český a slovenský kulturní a politický prostor: vzájemnost - nevzájemnost, vstřícnost - rezistence, ústup - expanze. 1. vyd. Brno: Jan Sojnek - Galium. s. 137-142. Český a slovenský kulturní a politický prostor. ISBN 978-80-906183-9-8. 2017. info
 • NOVÁKOVÁ, Ester. Marnotratný syn: Počátky Václava Renče-dramatika. Studia Słowianoznawcze. Piotrków Trybunalski: Naukowe Wydawnictvo Piotrkowskie przy Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, roč. 13, č. 1, s. 125-142. ISSN 1644-9657. 2017. info
 • DĚDINOVÁ, Tereza, Zbyněk FIŠER, Jakub JARINA, Luisa NOVÁKOVÁ, Matěj ANTOŠ, Jana CINDLEROVÁ, Joanna CZAPLIŃSKA, Antonín DOLÁK, Michal FRÁNEK, Anna GNOT, Daniel JAKUBÍČEK, Jiří JELÍNEK, Zdeněk JEŽEK, Hana MÁLKOVÁ, Lenka NALDONIOVÁ, Ester NOVÁKOVÁ, Michaela PAUČO, Ondřej POMAHAČ, Martina SALHIOVÁ, Jakub SOUČEK a Helena ULBRECHTOVÁ. Na rozhraní světů: fantastická literatura v mezioborovém zkoumání. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita. 376 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity = Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae ; 454. ISBN 978-80-210-8441-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8441-2016. 2016. info
 • NOVÁKOVÁ, Ester a Iva JANOUŠOVÁ. VIII. studentská vědecká konference Katedry českého jazyka a literatury. 17. března 2016. Brno: Masarykova univerzita. 62 s. ISBN 978-80-210-6151-4. 2016. info
 • NOVÁKOVÁ, Ester. Česká historická próza v období nacistické okupace. In Přednáška pro studenty Univerzity Adama Mickiewicze v Poznani. 2016. info
 • NOVÁKOVÁ, Ester. Těsnohlídkova tvorba pro děti a jeho slovenská inspirace. In Ivo Pospíšil. Poetika prózy v česko-slovenských souvislostech. 1. vyd. Brno: Jan Sojnek - Galium. s. 119-125. mimo edice. ISBN 978-80-906183-3-6. 2016. info
 • NOVÁKOVÁ, Ester. Historické balady Rajmunda Habřiny. Bohemica litteraria. Brno: Masarykova univerzita, roč. 19, č. 1, s. 124-136. ISSN 1213-2144. 2016. info
 • NOVÁKOVÁ, Ester. Císařův mim Václava Renče: K ideové kostře dramatu. Studia Słowianoznawcze. Piotrków Trybunalski: Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, roč. 12, č. 1, s. 229-242. ISSN 1644-9657. 2016. info
 • NOVÁKOVÁ, Ester. Česká literatura devatenáctého a první poloviny dvacátého století. In Přednáška pro studenty Lublaňské univerzity. 2015. info
 • NOVÁKOVÁ, Ester. Český historický román v období protektorátu. In Rozhlasový pořad Schůzky s literaturou. Český rozhlas, 2015. info
 • NOVÁKOVÁ, Ester. Historie letí nad lomenicemi: K zapomenuté povídkové knize Mirka Elpla. Bohemica litteraria. Masarykova univerzita, roč. 2014, č. 2, s. 100-109. ISSN 1213-2144. 2014. info
 • NOVÁKOVÁ, Ester. Český historický román v období protektorátu. 1. vyd. Brno: CERM. 406 s. ISBN 978-80-7204-797-0. 2012. info
 • NOVÁKOVÁ, Ester. Člověk v chaosu světa. Bohemica litteraria. Brno: Masarykova univerzita, roč. 14, č. 2, s. 53-62. ISSN 1213-2144. 2011. info
 • NOVÁKOVÁ, Ester. Křelinův Amarú, syn hadí. 1. vyd. Obec spisovatelů. s. 77-87. ISBN 978-80-904218-2-0. 2009. info
 • NOVÁKOVÁ, Ester. Zeyerův Vyšehrad. 1. vyd. Brno: Host: Masarykova univerzita. s. 235-243. 2009. info
 • NOVÁKOVÁ, Ester. Svatováclavská tradice v české literatuře první poloviny 20. století. In Osobnost Mojmíra Trávníčka v české literatuře. Sborník příspěvků z literární konference. 1. vyd. Vsetín: Dalibor Malina. s. 65 - 73. ISBN 80-903010-9-6. 2007. info
 • NOVÁKOVÁ, Ester. Co radí básník. In Skácel, Jan: Překrásná je nepotřeba nářku. 1. vyd. Třebíč: Vydavatelství Blok. s. 141 - 143. ISBN 80-86868-17-6. 2006. info
 • NOVÁKOVÁ, Ester. Černý milenec Václava Renče. In Literatura určená k likvidaci II. Sborník příspěvků z konference pořádané v Brně 8. - 9. listopadu 2004. 1. vyd. Obec spisovatelů. s. 21 - 28. ISBN 80-239-7212-X. 2006. info
 • NOVÁKOVÁ, Ester. Věčná loviště Klementa Bochořáka. In Literatura určená k likvidaci III. Sborník příspěvků z konference pořádané v Brně 7. - 8. listopadu 2006. 1. vyd. Obec spisovatelů. s. 117 - 121. ISBN 80-239-8500-0. 2006. info
 • NOVÁKOVÁ, Ester. Básnický svět Josefa Suchého. In Černá a bílá pravda. Josef Suchý (1923-2003). Brno: Regiony. s. 29-31. ISBN 80-86735-05-2. 2004. info
 • NOVÁKOVÁ, Ester. Putování za krásou a za pověstí. In Bochořák, Klement: Ohnivá noc. Třebíč: Vydavatelství Blok. s. 130-132. ISBN 80-238-9295-9. 2004. info
 • NOVÁKOVÁ, Ester. Chudobka sedmkrát milovaná. In Durych, Jaroslav: Sedmikráska. Třebíč: Vydavatelství Blok. s. 187-189. ISBN 80-7268-048-X. 2000. info

24. 2. 2023

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.