prof. PhDr. Judita Kučerová, Ph.D.

profesorka – Katedra hudební výchovy


korespondenční adresa:
Poříčí 623/7, 603 00 Brno

kancelář: bud. D/4011
Poříčí 538/31
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3894
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení PhDr. Judita Kučerová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Pedagogická fakulta
Obor řízení Hudební výchova
Fakulta zajišťující řízení Pedagogická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 22. 11. 2010
Datum ukončení řízení 1. 3. 2011
Habilitační práce (veřejná část) Sběratel lidových písní Martin Zeman z Velké nad Veličkou (1854-1919). Profil - Odkaz - Hudebně pedagogické inspirace.
Oponenti habilitační práce prof. PhDr. Dušan Holý, DrSc. (MU - Filozofická fakulta)
doc. PhDr. Eva Krekovičová, DrSc. (SAV Bratislava)
prof. PhDr. Jindřiška Bártová (JAMU - Hudební fakulta)
Přednáška pro odbornou veřejnost 12. 1. 2011
Složení habilitační komise
Předseda prof. Michal Košut, Ph.D. (MU - Pedagogická fakulta)
Členové prof. PaedDr. Jiří Luska, CSc. (UP - Pedagogická fakulta)
prof. PhDr. Alena Křížová, Ph.D. (MU - Filozofická fakulta)
doc. Mgr. Tatiana Pirníková, PhD. (Prešovská univerzita - Filozofická fakulta)
doc. PhDr. Lubomír Tyllner, CSc. (Etnologický ústav AV ČR Praha)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 18. 1. 2011

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.