doc. PhDr. Milena Šubrtová, Ph.D.

docentka – Katedra českého jazyka a literatury


kancelář: bud. B/5033
Poříčí 623/7
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 7351
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení PhDr. Milena Šubrtová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Pedagogická fakulta
Obor řízení Pedagogika
Fakulta zajišťující řízení Pedagogická fakulta
Stav řízení řízení zastaveno
Datum zahájení řízení 17. 12. 2007
Datum ukončení řízení 28. 4. 2008
Habilitační práce (veřejná část) Tematika smrti v české a světové próze pro děti a mládež
Oponenti habilitační práce doc. PhDr. Naděžda Sieglová, CSc. (MU - Pedagogická fakulta)
ThDr. Žůrek Petr, Th.D. (UTB - Fakulta humanitních studií)
prof. PhDr. RNDr. Haškovcová Helena, CSc. (UK - Fakulta humanitních studií)
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Vlastimil Švec, CSc. (MU - Pedagogická fakulta)
Členové doc. PhDr. Stanislav Střelec, CSc. (MU - Pedagogická fakulta)
prof. PhDr. Zuzana Stanislavová, CSc. (PU (Slovensko) - Pedagogická fakulta)
doc. PaedDr. Lederbuchová Ladislava, CSc. (ZČU - Pedagogická fakulta)
doc. PhDr. Vlasta Řeřichová, CSc. (UP - Pedagogická fakulta)
Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení PhDr. Milena Šubrtová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Pedagogická fakulta
Obor řízení Česká literatura
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 11. 10. 2012
Datum ukončení řízení 1. 7. 2014
Habilitační práce (veřejná část) Tematika smrti v české a světové próze pro děti a mládež
Oponenti habilitační práce prof. PhDr. Ondrej Sliacky, CSc. (Univerzita Komenského v Bratislavě)
prof. PhDr. Marta Žilková, Ph.D. (Univerzita K. Filozofa v Nitře)
doc. PhDr. Vlastimil Válek, CSc. (Masarykova univerzita)
Přednáška pro odbornou veřejnost 6. 2. 2013
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc. (Masarykova univerzita)
Členové prof. PhDr. Zuzana Stanislavová, CSc. (Prešovská univerzita)
prof. PhDr. Svatava Urbanová, CSc. (Ostravská univerzita v Ostravě)
prof. PhDr. Marta Žilková, Ph.D. (Univerzita K. Filozofa v Nitře)
doc. PhDr. Vlasta Řeřichová, CSc. (Univerzita Palackého v Olomouci)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 22. 5. 2014

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.