doc. PhDr. Ondřej Sládek, Ph.D.

docent – Katedra českého jazyka a literatury


kancelář: bud. B/5024
Poříčí 623/7
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5821
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení PhDr. Ondřej Sládek, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Pedagogická fakulta
Obor řízení Česká literatura
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 2. 6. 2017
Datum ukončení řízení 1. 9. 2018
Habilitační práce (veřejná část) Jan Mukařovský. Život a dílo
Oponenti habilitační práce prof. PhDr. Jana Hoffmannová, DrSc. (Akademie věd ČR)
PhDr. Milan Jankovič, DrSc. (emeritus)
PhDr. Petr Šámal, Ph.D. (Akademie věd ČR)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 25. 10. 2017 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Jiří Trávníček, M.A. (Akademie věd ČR)
Členové prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc. (Univerzita Karlova)
prof. PhDr. Peter Michalovič, CSc. (Univerzita Komenského v Bratislavě)
prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc. (Filozofická fakulta MU)
prof. Petr Steiner (Univerzita Pennsylvánie)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 10. 5. 2018

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.