PhDr. Mgr. Erika Vonková

lektorka – Katedra občanské výchovy


korespondenční adresa:
Poříčí 623/7, 603 00 Brno

kancelář: bud. D/4024
Poříčí 538/31
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3440
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • PhDr. Mgr. Erika Vonková 17.9.1956 Skalica SR vdaná jedno dítě 
Pracoviště
 • Katedra občanské výchovy Pedagogické fakulty MU
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1986: VŠ-Filosofická fakulta MU Filosofie-PhDr 1979: VŠ-Pedagogická fakulta MU matematika a občanská výchova-Mgr. 1975: SŠ-gymnázium Hodonín-matematické zaměření
Přehled zaměstnání
 • 1999-dosud: Pedagogická fakulta MU-lektor 1982-1999: Pedagogická fakulta MU-odborný asistent 1979-1982: Pedagogická fakulta MU-asistent
Pedagogická činnost
 • Dějiny filosofie, Úvod do filosofie, Filosofická antropologie, Výběrové semináře, aktuálně: Mentální hry.
Vědeckovýzkumná činnost
 • Fond rozvoje VŠ MŠ ČR: Modul výuky předmětu Filosofická antropologie (realizace na PdF MU, PřF MU, LF MU) Osum Grantů Pedagogické fakulty MU 2012 - 1015: Účast v projektu Tvorba a inovace vzdělávacích programů a profesních praxí (CZ.1.07/2.2.00/28.0040), řešeného v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblasti podpory 2.2, prioritní osy 7.2 - Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, oblast podpory 7.2.2 - Vysokoškolské vzdělávání. 2018 - 2020: Společný vzdělávací program přeshraničního exkurzního vyučování ITMS2014+ NFP304010C840 Program Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014-2020 INTERREG V-A SK-CZ/2016/01
Akademické stáže
 • Pobyt na FF UK Bratislava, Muzeum F. Nietzsche Švýcarsko (dvakrát), Erasmus FF UCM
Universitní aktivity
 • Kontaktní osoba studijních programů Občanská výchova a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání (bakalářský) Učitelství občanské výchovy pro základní školy (magisterský navazující)
Vybrané publikace
 • VONKOVÁ, Erika. Cesta k fenomenologickému pojetí subjektu robota. In Přednáška pro studenty doktorského studia filosofie na Univerzite s. Cyrila a Metoda, Trnava. 2020. info
 • VONKOVÁ, Erika. Stopy T. G. Masaryka a jeho spolupracovníků na obou březích řeky Moravy. In Lesňák, S., Novák, S., Porubjak, M. Společný vzdělávací program přeshraničního exkurzního vyučování jako podpora výchovy k občanství. 1. vyd. Brno: Munipress, 2019, s. 68-79. ISBN 978-80-210-9393-5. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-9394-2019. URL info
 • VONKOVÁ, Erika a Jiří VÍTEK. Jan Patočka na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně v letech 1946-1948. Online. In Lesňák, Vacková. Jan Patočka a naše doba. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2018, s. 6-11. ISBN 978-80-210-8958-7. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-8958-2018. URL info
 • VONKOVÁ, Erika. Jan Patočka jako průvodce na cestě z podsvětí. Online. In Lesňák, Vacková. Jan Patočka a naše doba. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2018, s. 170 - 174. ISBN 978-80-210-8958-7. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-8958-2018. URL info
 • VONKOVÁ, Erika. Meditace (post)listopadové. In Měsíčník Masarykovy univerzity muni. první. Brno: Masarykova univerzita, MK ČR E 15641, 2017, s. 12-12. ISSN 1801-0806. info
 • VONKOVÁ, Erika, Radim ŠTĚRBA, Slavomír LESŇÁK, Petr JEMELKA a Barbora VACKOVÁ. Konference Jan Patočka a naše doba. 2017. info
 • VONKOVÁ, Erika. Jan Patočka jako průvodce na cestě z podsvětí. In Konference Jan Patočka a naše doba. 2017. info
 • VONKOVÁ, Erika. Výstava Jan Patočka na Pedagogické fakultě MU. 2016. info
 • VONKOVÁ, Erika. Filozofie. In kolektiv. Odmaturuj ze společenských věd. Brno: DIDAKTIS, 2015, s. 188-237, 49 s. Odmaturuj. ISBN 978-80-7358-243-2. info
 • VONKOVÁ, Erika. René Descartes: Jedna metoda, jedna věda, jedna teorie, jedno poznáíní. In Marta Goňcová. Občan a občanská společnost. první. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 120-134. Muni press. ISBN 978-80-210-6606-9. info
 • VONKOVÁ, Erika. Jeden z přístupů k filosofii I. Kanta. In Minarovičová Katarína, Štěrba Radim. Teoretické reflexie výchovy k demokratickému občianstvu na školách (slovenský a český kontext). 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2013, s. 186-198. Občanstvo - výchova. ISBN 978-80-223-3534-8. info
 • RYBÁŘ, Radovan, Oldřich KRÁLÍK, Petr JEMELKA, Marta GOŇCOVÁ, Erika VONKOVÁ, Svatopluk NOVÁK, Jozef MEČIAR, Radim ŠTĚRBA, Jiří NOLČ, Zdeněk HONS a Milan VALACH. Krize společnosti a její projev ve společenských vědách. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 191 s. Spisy Pedagogické fakulty č. 157. ISBN 978-80-210-6054-8. info
 • RYBÁŘ, Radovan, Petr JEMELKA, Marta GOŇCOVÁ, Milan VALACH, Radim ŠTĚRBA, Svatopluk NOVÁK, Jozef MEČIAR, Erika VONKOVÁ a Jiří NOLČ. Člověk – společnost a výchova k hodnotám. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, 189 s. ISBN 978-80-210-5713-5. info
 • RYBÁŘ, Radovan, Marta GOŇCOVÁ, Petr JEMELKA, Oldřich KRÁLÍK, Miloš VÍTEK, Erika VONKOVÁ, Radim ŠTĚRBA, Svatopluk NOVÁK, Iva SCHLIXBIEROVÁ, Zdeněk HONS, Jiří NOLČ a Milan VALACH. Dvě desetiletí polistopadového vývoje ve společnosti a společenských vědách. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra občanské výchovy, 2010, 112 s. Spisy Pedagogické fakulty MU, č. svazku 141. ISBN 978-80-210-5374-8. info
 • GOŇCOVÁ, Marta, Ľuboš BLAHA, Ivan DUBNIČKA, Marcela GBÚROVÁ, Vladimír GONĚC, Svetozár KRNO, Dušan LEŠKA, Jozef LYSÝ, Ľudmila MALÍKOVÁ, Jiří NESIBA, Jiří POKORNÝ, Radovan RYBÁŘ, Milan VALACH a Erika VONKOVÁ. Evropská politická společnost. první. Brno: Masarykova univerzita, 2010, 350 s. ISBN 978-80-210-5354-0. info
 • VONKOVÁ, Erika. Masarykův vztah k náboženství. Edited by Bohumír Blížkovský. In BLÍŽKOVSKÝ, Bohumír. Živé hodnoty Masarykova Československa. 1. vyd. Brno: Občanský a odborný výbor, 2009, 5 s. ISBN 978-80-254-4000-1. info
 • RYBÁŘ, Radovan, Marta GOŇCOVÁ, Petr JEMELKA, Ivan HOLÝ, Jiří NOLČ, Oldřich KRÁLÍK, Radim ŠTĚRBA, Erika VONKOVÁ a Svatopluk NOVÁK. Reflexe meziválečné vědy, kultury a filosofie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra občanské výchovy, 2009, 111 s. PdF MU č.321, řada Obč. výchovy č.4. ISBN 978-80-210-4995-6. info
 • ŠIMONÍK, Oldřich, Marie VÍTKOVÁ, Evžen ŘEHULKA, Marie HAVELKOVÁ, Hana HORKÁ, Jiří STRACH, Erika VONKOVÁ, Bohumíra ŠMAHELOVÁ a Jarmila SVOBODOVÁ. Pregraduate Teacher Training 1. 1st ed. Brno: Faculty of Education, Masaryk University, 2008, 226 s. Pedagogical Theory, Essay Selection 1. ISBN 978-80-7392-057-9. info
 • VONKOVÁ, Erika. Introduction to Philosophy. In Šimoník, O., Vítková, M. Pregraduate Teacher Training 1. 1 st ed. Brno: PdF MU, 2008, s. 124-152. Pedagogical Theory, Essay Selection 1. ISBN 978-80-7392-057-9. info
 • DVOŘÁK, Jan, František EMMERT, Tomáš KATRŇÁK, Marcela KRAUSOVÁ, Olga MUŽÍKOVÁ, Milan SOJKA, Marcel ŠEVELA, Barbora ŠÍMOVÁ, Blažena ŠVANDOVÁ, Mária TARÁBKOVÁ, Milan VALACH a Erika VONKOVÁ. Odmaturuj ze společenských věd. aktualizované první. Brno: Didaktis, 2008, 256 s. ISBN 978-80-7358-122-0. info
 • VONKOVÁ, Erika. Filozofie. In Odmaturuj ze společenských věd. první. Brno: Didaktis, 2003, s. 151-193. ISBN 80-86285-68-5. info
 • VONKOVÁ, Erika. Pluralismus versus tolerance aneb inspirace helénské. In Perspektivy občanské společnosti v integrující se Evropě. První. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2001, s. 170-173. Sborník prací PdF MU, Řada evropských studií č.2. ISBN 80-210-2746-0. info
 • VONKOVÁ, Erika. Jan Patočka, Češi a Evropa. In VONKOVÁ, Erika a Jiří VÍTEK. Jan Patočka, Češi a Evropa, sborník. první. Brno: Masarykova univerzita, 2000, s. 1-120. ISBN 80-210-2483-6. info
 • GOŇCOVÁ( ED.), Marta. Evropantsví a národní identita. první. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2000, 203 s. Sb.prací PdF MU č.151,řada Evropských stud.č.1. ISBN 80-210-2393-7. info
 • VONKOVÁ, Erika. Kozákovo hledání duše německého národa. In Evropanství a národní identita. první. Brno: Masarykova univerzita, Brno, 2000, s. 34-40. ISBN 80-210-2393-7. info
 • VONKOVÁ, Erika. Jan Patočka, Češi a Evropa. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2000, 119 s. ISBN 80-210-2483-6. info

20. 5. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.