Mgr. Irena Budínová, Ph.D.

odborná asistentka – Katedra matematiky


korespondenční adresa:
Poříčí 623/7, 603 00 Brno

kancelář: bud. D/5004
Poříčí 538/31
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3478
e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Irena Budínová
  vdaná
  2 děti
Pracoviště
 • Katedra matematiky
  Pedagogická fakulta
  Masarykova univerzita
  Adresa: Poříčí 31, Brno
Funkce na pracovišti
 • odborný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2011 PhD - Pedagogická fakulta MU, obor Pedagogika, specializace Oborová didaktika
  2003 Mgr. - Přírodovědecká fakulta MU, obor učitelství matematiky a fyziky pro střední školy
Přehled zaměstnání
 • 2019-doposud: gymnázium Elgartova 2011-doposud - odborný asistent, Katedra matematiky PdF MU
  2003-2011 - asistent, Katedra matematiky PdF MU
  2004 - 2006: výuka na základní škole (ZŠ Blažkova, EZŠ Čejkovická)
  2007 - 2009: výuka na gymnáziu (gymnázium Elgartova, Brno)
Pedagogická činnost
 • Didaktika matematiky, Seminář z didaktiky matematiky; Didaktické metody v přírodních vědách; Mathematics for pupils with specific needs of education; Učitelská praxe, Seminář k učitelské praxi; Oborová praxe; Cvičení z matematické analýzy; Teorie čísel
  Vedení diplomových prací:
  2018: Bc. Iveta Čambalová, Bc. Lucie Kuchařová, Bc. Alžběta Pilerová, Bc. Lucie Plodíková, Bc. Alena Šosová, Bc. Pavlína Vyhnálková
  2017: Mgr. Julie Kotrbová, Mgr. Lucie Pospíšilová, Bc. Barbora Vaňková, Bc. Barbora Mišejková
  Vedení bakalářských prací:
  2016: Iveta Čambalová, Jana Hanzelková, Lucie Kuchařová, Alžběta Pilerová
  2015: Lucie Pospíšilová
Vědeckovýzkumná činnost
 • Projekty:
  2017-2019: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000664 Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblasti vzdělávání a gramotnosti. OP VVV; oborový didaktik
  2012-2015: CZ.1.07/2.2.00/28.0177 Rozšíření profesních kompetencí absolventů matematických studijních oborů prostřednictvím implementace výuky v cizím jazyce (Interma); člen řešitelského týmu.
  2013-2014: CZ.1.07/1.3.41/02.0043 Systémová podpora trvalého profesního rozvoje (CPD) pedagogických pracovníků propojením pedagogické fakulty se školami na Jižní Moravě (Educoland); autor/lektor výukového modulu a e-learningového kurzu.
  2013-2015: CZ.1.07/1.2.17/02.0040 Centrum MU pro rozvoj nadaných dětí v Jm kraji: 2013 – 2015; člen řešitelského týmu
  2014-2015: CZ.1.07/3.1.00/50.0064 Vzdělávací program pro podporu čtenářské a numerické gramotnosti (Interedu); expert pro numerickou gramotnost
Univerzitní aktivity
 • Dětská univerzita MjUNI
  Konference Setkání učitelů matematiky
Mimouniverzitní aktivity
 • Vedení seminářů pro učitele (Descartes): Výuka aritmetiky na 1. stupni; Výuka aritmetiky na 2. stupni; Výuka algebry a geometrie na ZŠ; Využívání pomůcek ve výuce matematiky na ZŠ
  Tvorba popularizačních textů: Mami, tati, já těm zlomkům nerozumím; Matematika pro bystré a nadané žáky
Vybrané publikace
 • BUDÍNOVÁ, Irena a Jitka PANÁČOVÁ. Identifikace žáka nadaného na matematiku ve školním prostředí. Učitel matematiky. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 2022, roč. 30, č. 3, s. 129-148. ISSN 1210-9037. URL info
 • BUDÍNOVÁ, Irena. Vývoj představ žáků o geometrických pojmech v průběhu základní školy. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2021, roč. 29, č. 1, s. 1-25. ISSN 1210-9037. URL info
 • BUDÍNOVÁ, Irena a Tomáš JANÍK. Children with reduced cognitive efficiency and addition of natural numbers up to 20. A case study. Revija za elementarno izobraževanje / Journal of Elementary Education. Maribor: University of Maribor Press, 2021, roč. 14, č. 2, s. 125-148. ISSN 1855-4431. doi:10.18690/rei.14.2.125-148.2021. URL info
 • BUDÍNOVÁ, Irena. Přístupy nadaných žáků 1. a 2. stupně základní školy k řešení některých typů úloh v matematice. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 200 s. Matematika a didaktika matematiky, sv. 4. ISBN 978-80-210-9215-0. info
 • ŽILKOVÁ, Katarína, Edita PARTOVÁ, Jana KOPÁČOVÁ, Štefan TKAČIK, Marek MOKRIŠ, Irena BUDÍNOVÁ a Ján GAUNČAGA. Young children's concepts of geometrical shapes. první. Harlow: Pearson, 2018. 241 s. 107 zázn. ISBN 978-1-78726-989-7. URL info
 • BUDÍNOVÁ, Irena. Aritmetické postupy v algebraických úlohách používané nadanými žáky na 1. stupni ZŠ. Svět nadání. Národní institut dětí a mládeže MŠMT, 2017, V., č. 2, s. 12-42. ISSN 1805-7217. URL info
 • BUDÍNOVÁ, Irena. Vytváření představ základních geometrických pojmů u žáků prvního stupně základní školy. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2017, roč. 25, č. 2, s. 65-82. ISSN 1210-9037. URL info
 • BUDÍNOVÁ, Irena. Developing the conceptions of the concept square at elementary school. Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae. Ružomberok: Univerzitas Catholica Ružomberok, 2016, roč. 15, č. 4, s. 45-55. ISSN 1336-2232. info
 • BUDÍNOVÁ, Irena, Růžena BLAŽKOVÁ, Milena VAŇUROVÁ a Helena DURNOVÁ. Matematika pro bystré a nadané žáky. Úlohy pro žáky 1. stupně ZŠ, jejich rodiče a učitele. První. Brno: Edika, 2016. 96 s. ISBN 978-80-266-1012-0. info
 • BUDÍNOVÁ, Irena. Development of Communicating about Notions in Geometry at Primary Schools. Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae. Ružomberok: Univerzitas Catholica, 2015, XIV., č. 2, s. 43-47. ISSN 1336-2232. info
 • BUDÍNOVÁ, Irena. Reálná čísla ve školské matematice. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2015, roč. 23, č. 2, s. 105-120. ISSN 1210-9037. info
 • BUDÍNOVÁ, Irena. Mami, tati, já těm zlomkům nerozumím. 1. stupeň ZŠ. První. Brno: Edika, 2015. 48 s. ISBN 978-80-266-0795-3. info
 • BUDÍNOVÁ, Irena. Mami, tati, já těm zlomkům nerozumím. 2. stupeň ZŠ. Brno: Edika, 2015. 72 s. ISBN 978-80-266-0803-5. info
 • BUDÍNOVÁ, Irena. The Main Problems of the Subject Matter of Functions in Matmeatics. In Acta Mathematica 12. první. Nitra: Fakulta Prírodných vied Univerzita Konštantína Filozofa, 2009. s. 59-63. ISBN 978-80-8094-614-2. info
 • BUDÍNOVÁ, Irena. Matematickou hrou k automatizaci matematických poznatků. In Setkání učitelů matematiky II. Matematrika a hry. první. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 49-56. ISBN 978-80-210-4969-7. info
 • BUDÍNOVÁ, Irena. Setkání učitelů matematiky II. Matematika a hry. první. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 126 s. info
 • BUDÍNOVÁ, Irena. Talented Students in Mathematics - How They Express Themselves. In Education And Talent 2. první. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 65-68. Talentovaní žáci 2. ISBN 978-80-7392-056-2. info

30. 1. 2023

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.