Mgr. et Mgr. Lucie Grůzová, Ph.D.

odborná asistentka – Katedra primární pedagogiky


korespondenční adresa:
Poříčí 623/7, 603 00 Brno

kancelář: bud. D/3019
Poříčí 538/31
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3277
e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. et Mgr. Lucie Grůzová, Ph.D.
  rozená Lasáková.
  Narozena: 12. května 1985 v Opavě.
  Vdaná, pět dětí.
Pracoviště
 • Asistentka na Katedře primární pedagogiky, PdF MU
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2010 - 2018 Pedagogická fakulta MU v Brně, Poříčí 31, Brno Obor Pedagogika, doktorské studium 2007 - 2010 Filozofická fakulta MU v Brně, Arna Nováka, Brno Obor: Pedagogika, magisterské studium 2007 - 2009 Pedagogická fakulta MU v Brně, Poříčí 9, Brno Obor: Speciální pedagogika a výtvarná výchova, magisterské studium 2004 - 2007 Filozofická fakulta MU v Brně, Arna Nováka, Brno Obor: Pedagogika 2004 - 2007 Pedagogická fakulta MU v Brně, Poříčí 9, Brno Obor: Speciální pedagogika a výtvarná výchova 2000 - 2004 Gymnázium E. Beneše, Hlučín Obor: všeobecný
Přehled zaměstnání
 • Únor 2017 – dosud Masarykova univerzita Brno, Pedagogická fakulta Asistentka na Katedře primární pedagogiky Září 2011 – dosud Rodinné centrum Žabka Ředitelka Květen 2014 – Prosinec 2014 Masarykova univerzita Brno, Pedagogická fakulta projekt Únor 2008 – Květen 2008 MŠ a ZŠ Křenová, Brno Učitelka anglického jazyka pro děti prvního a druhého stupně Září 2007 - Červen 2008 MŠ a ZŠ Křenová, Brno Koordinátorka volnočasového klubu pro romské děti
Pedagogická činnost
 • Praxe s dětmi do tří let; Praxe v MŠ a ZŠ; Pedagogická komunikace; Alternativní vzdělávání;
Vědeckovýzkumná činnost
 • Pedagogika raného věku v institucích denní péče v České Republice (TL02000306) Řešitel na MU: Mgr. Martina Kampichler, Ph.D. Fakulta / Pracoviště MU: Pedagogická fakulta Období řešení: 1/2019 — 12/2021 Investor/Program: Technologická agentura ČR / ÉTA Rozvoj procesu pregraduálního vzdělávání na PdF MU: důkladnou přípravou k dobré praxi (CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_038/0006952) Řešitel na MU: doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D. Fakulta / Pracoviště MU: Pedagogická fakulta Období řešení: 3/2018 — 8/2020 Investor/Program: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Profesní příprava studentů oboru učitelství pro mateřské školy na práci s dětmi od dvou let (MUNI/FR/1428/2014) Řešitel na MU: doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Fakulta / Pracoviště MU: Pedagogická fakulta Období řešení: 1/2015 — 12/2015 Investor/Program: Masarykova univerzita / Fond rozvoje MU Inovace předmětu Souvislá pedagogická praxe (FRVS/235/2013) Řešitel na MU: Mgr. Petra Vystrčilová, Ph.D. Fakulta / Pracoviště MU: Pedagogická fakulta Období řešení: 1/2013 — 12/2013 Investor/Program: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Fond rozvoje vysokých škol
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • 2. 3. 2020-5. 3. 2020: Comenius University, Bratislava, SK • 23. 9. 2019 – 28. 9. 2019: University of Jyväskylä, Jyväskylä, FIN • 3. 4. 2019 - 5. 4. 2019: University of Talinn, Talinn, EST • 29.10. 2018 - 1.11.2018: University of Granada, Gradana, E • 19. 11. 2017 – 23. 11. 2017: Gordon College of Education, Haifa, ISR • 6. 5. 2013 – 10.5.2013: University College Lillebaelt, Odense, DNK • 6. 5. 2013 – 10. 5. 2013: University College Lillebaelt, Odense,programs, DNK
 • 6. 5. 2013 – 10. 5. 2013: University College Lillebaelt, Odense, Ostatní, DNK
  • Pobyt byl zaměřený na navázání vztahů s univerzitou. Proběhla výuka a diskuze. Měla jsem možnost získat náhled do předškolního vzdělávání. Poznatky využiji při psaní své disertační práce.
Univerzitní aktivity
 • 11. - 13. 11. 2019: ICERI - International Conference of Education, Research and Innovation. Seville, Spain. Byl zde prezentován poster s názvem Current Issues of Early Childhood Education and Care in the Czech Republic s kolegyní Katarínou Slezákovou. • 13.- 14. 5. 2019: NATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE OF ASSOCIATION OF PRESCHOOL EDUCATION AND CHARLES UNIVERSITY WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION: What was, is and will be the Czech kindergarten, Praha; There was presented the article Where should two-year-olds children go? Are empty nursery schools the right place? • 27. - 29. 6. 2018: 70th OMEP World Assembly and Conference, Praha; Byl zde spolu s kolegyněmi Petrou Vystčilovou a Veronikou Rodovou prezentován příspěvek Play; non-formal education; epistemology of child under three years old.
Mimouniverzitní aktivity
 • ředitelka montessori dětské skupiny; členka Asociace dětských skupin; členka OMEP;
Vybrané publikace
 • GRŮZOVÁ, Lucie, Lucie JARKOVSKÁ, Martina KAMPICHLER a Katarína SLEZÁKOVÁ. Svět pro děti do tří let. Vhledy do současné podoby rané výchovy a péče v ČR. 1. vyd. Brno: MUNI Press, 2022, 212 s. ISBN 978-80-280-0206-0. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M280-0207-2022. URL info
 • GRŮZOVÁ, Lucie. Tvorba výukových videí. 1. vyd. Brno: Projekt PRVI, 2022. Videa nejsou veřejně dostupná, protože rodiče dětí figurujících ve výukových videích dali souhlas pouze k jejich poskytnutí pro výukové účely. info
 • HUBER, Hadas, Zora SYSLOVÁ a Lucie GRŮZOVÁ. Reflection in the Pre-service Education of Preschool Teachers: A Comparison of the perceptions of Czech and Israeli students. Multi Colors: An International Journal of Educational Research and Theory. Izrael, 2020, roč. 2, č. 1, s. 37-52. ISSN 2663-3353. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.33496/multicolors0204. URL info
 • GRŮZOVÁ, Lucie a Zora SYSLOVÁ. Childcare for Children under Three Years of Age from Mothers’ Point of View within the International Context. Pedagogika. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2020, roč. 70, č. 4, s. 533-552. ISSN 0031-3815. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14712/23362189.2020.1725. URL info
 • GRŮZOVÁ, Lucie, Petra VYSTRČILOVÁ a Veronika RODOVÁ. Play - children under three years in non-formal education. In 70th OMEP World Assembly and Conference. 2018. info
 • GRŮZOVÁ, Lucie a Zora SYSLOVÁ. Jak se promítá diverzita rolí učitele mateřské školy do přípravného vzdělávání. In Konference ČPdS Škola pro všechny aneb Interdisciplinarita ve školní edukaci a pedagogických vědách. 2017. info
 • GRŮZOVÁ, Lucie a Zora SYSLOVÁ. Adaptation of two years old children in Czech preschool education. International Journal of Learning and Teaching. 2017, roč. 9, č. 1, s. 349-356. ISSN 2377-2891. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.18844/ijlt.v9i1. URL info
 • GRŮZOVÁ, Lucie. Připravenost předškolních dětí na vstup do základního vzdělávání v mezinárodním kontextu. 2014. info
 • SZIMETHOVÁ, Monika, Adriana WIEGEROVÁ, Hana HORKÁ, Petra KOVALOVÁ, Lucie GRŮZOVÁ a Jana KRATOCHVÍLOVÁ. Vysokoškolský učitel - pozicia medzi vyučováním a výskumom. 1. vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014, 70 s. Pedagogika, svazek 1. ISBN 978-80-7454-408-8. info
 • SYSLOVÁ, Zora a Lucie GRŮZOVÁ. Příprava studentek na roli herního partnera. In Hornáčková Vladimíra. Hra je krásnou přípravou k vážným věcem. Hradec Králové: PdF Hradec Králové, 2014, s. 282-292. ISBN 978-80-7435-390-1. info
 • GRŮZOVÁ, Lucie. NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO DĚTI DO TŘÍ LET V ČESKÉ REPUBLICE A JEHO VLIV NA RODINNOU KULTURU. In Syslová, Z., Rodová, V. Předškolní vzdělávání v teorii a praxi. Jaká je současná situace v České republice a zahraniční východiska pro vzdělávání u nás. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 8 s. ISBN 978-80-210-7370-8. info
 • GRŮZOVÁ, Lucie. Early Educational Activities in the Czech Republic. Online. In Laborda, JG. 4TH WORLD CONFERENCE ON LEARNING TEACHING AND EDUCATIONAL LEADERSHIP (WCLTA-2013). AMSTERDAM: ELSEVIER SCIENCE BV, 2014, s. 697-701. ISSN 1877-0428. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.05.122. URL info
 • GRŮZOVÁ, Lucie. Možnosti nestátního předškolního vzdělávání. In Školní vzdělávací programy a evaluace v mateřské škole. Praha: Danshöfer Holding, Ldt., 2013. ISSN 1802-4130. info
 • GRŮZOVÁ, Lucie. Veřejné vzdělávání dětí do šesti let v Evropě. Verlag Danshöfer. Praha: Dashöfer Holding, Ltd., 2013, roč. 2013, 5 s. ISSN 1802-4130. info
 • GRŮZOVÁ, Lucie. Kvalita vzdělávacích aktivit pro děti do tří let. Zlín, 2013, s. 52-61. ISBN 978-80-7454-293-0. info
 • GRŮZOVÁ, Lucie. Vzdělávací aktivity pro děti do tří let. In Študentské fórum. 2012. info

2. 4. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.