doc. Mgr. Martin Adam, Ph.D.

docent – Katedra anglického jazyka a literatury


korespondenční adresa:
Poříčí 623/7, 603 00 Brno

kancelář: bud. A/5014b
Poříčí 945/9
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3002
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Martin Adam, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Pedagogická fakulta
Obor řízení Lingvistika konkrétních jazyků (germánské jazyky)
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 22. 11. 2012
Datum ukončení řízení 1. 1. 2015
Habilitační práce (veřejná část) Presentation Sentences and English Presentation Verbs at the Syntactic-Semantic Interface
Oponenti habilitační práce prof. PhDr. Libuše Dušková, DrSc. (Univerzita Karlova v Praze)
prof. PhDr. Eva Hajičová, DrSc. (Univerzita Karlova v Praze)
doc. PhDr. Jana Chamonikolasová, Ph.D. (Masarykova univerzita)
Přednáška pro odbornou veřejnost 10. 4. 2013
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Ludmila Urbanová, CSc. (Masarykova univerzita)
Členové prof. PhDr. Libuše Dušková, DrSc. (Univerzita Karlova v Praze)
prof. PhDr. Stanislav Kavka, CSc. (Ostravská univerzita v Ostravě)
doc. Dr. József Andor, PhD. (Univerzita Pécs)
doc. PhDr. Naděžda Kudrnáčová, CSc. (Masarykova univerzita)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 2. 10. 2014

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.