Mgr. Jan Miškov

Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Miškov, Jan; Mgr., 3. 7. 1985, Bruntál
Pracoviště
 • Katedra pedagogiky
  Pedagogická fakulta
  Masarykova univerzita
  Poříčí 7
  603 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • doktorand, lektor, školitel, konzultant e-learningu, výzkumník, analytik
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2011: udělen titul Mgr. v oboru Mediální studia a žurnalistika,
  magisterská práce "Evoluce interaktivní dramatické hry"
 • 2008: udělen titul Bc. v oborech Mediální studia a žurnalistika a Mezinárodní vztahy,
  bakalářská práce "GameArt - Digitální hry a současná vizuální kultura"
Přehled zaměstnání
 • 2011 - : PdF, FSS MU Brno, lektor, konzultant e-learningu, doktorand, výzkumník, asistent
 • 2019 - 2020: Nakladatelství FORUM s.r.o., editor
 • 2017 - 2018: Media Tenor CZ, zpracovatel textu
 • 2012 - 2015: MU Game Studies, editor gamestudies.cz
 • 2009 - 2011: Masarykova univerzita, pomocná vědecká síla
 • 2008 - 2009: Motorola s.r.o., customer service representative
 • 2005 - 2007: počítačový magazín CHIP, externista
Pedagogická činnost
 • SZ6110 Gamifikace ve vzdělávání – teorie i praxe týkající se gamifikace ve vzdělávání a game-based learningu
 • SZ6006 Výzkum v pedagogické praxi – metodologie pedagogického výzkumu, psaní zpráv a tvorba posterů
 • ZURb1406 Specializovaná žurnalistika: Herní žurnalistika – audiovizuální tvorba a psaní článků se studenty v redakci
 • ZURb1118 Seminář k bakalářské práci II. – konzultace a vedení diplomantů
 • ZUR161 Seminář k bakalářské práci – konzultace a vedení diplomantů
 • ZURb1119 Proseminář k bakalářské práci – konzultace a vedení diplomantů
 • ZUR138 Úvod do studia kultury (2012-2017) – seminář k e-learningovým oporám kurzu a budování jeho informační databáze na principech kooperativní výuky
 • ZUR401 Základy studia kultury (2011-2016) – organizace, hodnocení průběžných úkolů a testů
 • ZUR521 Umění a média + ZUR511 Umělecká kritika v tištěných médiích (2013-2017) – asistent vyučujícího
 • IM090 Kritická analýza digitálních her (2015) – semináře rozdělené na teoretické, analytické a diskuzní sekce
 • ZUR390 Počítačové hry v kontextu psychologie (2012) – přednášky o historii digitálních her a fenoménu flow z oblasti pozitivní psychologie
 • viz také záznamy konferenčních přednášek v sekci publikací
Vědeckovýzkumná činnost
 • Zabývám se tématy e-learningu, edukačních her, mediálních účinků a výukových modelů. Kromě edukativního potenciálu digitálních her mě fascinuje jejich vizuální kultura, struktura, fungování a sdílené aspekty s předchozími mediatypy.
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • 1. 2. 2022 – 31. 5. 2022: IT University of Copenhagen, Copenhafgen, Freemover, DNK
  • Zahraniční pracovní pobyt na dánské IT University of Copenhagen. Budu zde pracovat na disertaci, diskutovat s kolegy, navštěvovat přednášky a workshopy v Centre for Computer Games Research.
Univerzitní aktivity
 • Gamestudies.cz byl první akademický online žurnál se zaměřením na (digitální) hry v České republice i na Slovensku (financovaný z prostředků OPVK). Produkováním edukačního pořadu SAVE° pro univerzitní televizi jsem se prakticky věnoval herní žurnalistice. Coby spoluzakladatel neziskové organizace MU Game Studies retrospektivně vnímám sociokulturní rozměr a význam her jakožto produktů lidské tvořivosti, ale i procesů, v nichž se lidé setkávají, hrají a pracují spolu než-li proti sobě.
Význačné profesní úspěchy
 • 2022 – projekt specifického výzkumu MUNI/A/1397/2021 na KPed PdF MU
 • 2021 – projekt specifického výzkumu MUNI/A/1481/2020 na KPed PdF MU
 • 2019 – vytváření e-learningových opor kurzů KMSŽ FSS MU
 • 2017 – výzkumná analýza v rámci projektu OPVVV MUNI 4.0
 • 2016 – příprava návrhu subprojektu katedry pro OPVVV SIMU+
 • 2014 – organizace Central and Eastern European Game Studies (CEEGS 2014) konference
 • 2012 – organizace mezinárodní akademické CONference 2.0, jež udala směr pokroku herních studií v našem regionu
Vybrané publikace
 • MIŠKOV, Jan. The Place of Gamification in the Educational Context. In Oscar Bernardes, Vanessa Amorim, Antonio Carrizo Moreira. On the Influence and Effectiveness of Gamification in Education. USA: IGI Global, 2022, s. 1-22. Handbook of Research. ISBN 978-1-6684-4287-6. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.4018/978-1-6684-4287-6.ch001. book webpage info
 • MIŠKOV, Jan. Preference uživatelů gamifikovaného výukového systému. In ČAPV. 2022. ISBN 978-80-280-0090-5. Sborník příspěvků XXX. výroční konference ČAPV info
 • MIŠKOV, Jan. Gamifikace vzdělávacího prostředí optikou user experience. Online. In Lucia Magalová, Miroslav Macák, Patrik Kolenčík. Zborník z vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov QUO VADIS MASSMEDIA & MARKETING. Slovensko: Fakulta masmediiálnej komunikácie UCM v Trnave, 2022, s. 100-133. ISBN 978-80-572-0252-3. link info
 • MIŠKOV, Jan. Motivation with Game Elements in Education Mediated by E-Learning Resources. Acta Ludologica. Trnava: The Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2021, roč. 4, č. 1, s. 24-51. ISSN 2585-8599. Acta Ludologica June 2021 info
 • MIŠKOV, Jan. Vysokoškolský učitel jako designér e-learningu s herními prvky. In ČAPV. 2021. ISBN 978-80-7392-367-9. Sborník příspěvků XXIX. výroční konference ČAPV info
 • MIŠKOV, Jan. Changing the Ways, Possibilities and Results of Teaching Through the Application of Game Principles in Online Learning. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. ICERI2017 Proceedings. Seville: IATED Academy, 2017, s. 3014-3024. ISBN 978-84-697-6957-7. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.21125/iceri.2017.0845. info
 • MIŠKOV, Jan. Simulace redakčního systému v rámci výukového modelu pro herní žurnalistiku. In Denisa Jánošová, Ľudmila Čábyová. Quo Vadis Massmedia, Quo Vadis Marketing 2016. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2016, s. 101-118. ISBN 978-80-8105-804-2. Quo vadis info
 • MIŠKOV, Jan, Tomáš BÁRTEK a Jaroslav ŠVELCH. New Perspectives in Game Studies: Proceedings of the Central and Eastern European Game Studies Conference. Brno: Munipress, 2015. ISBN 978-80-210-8044-7. info
 • MIŠKOV, Jan. Videohry – odraz japonského životního stylu. In Ondřej Kavalír. Made in Japan. Eseje o současné japonské popkultuře. Praha: Labyrint, 2014, s. 81-99. 2. svazek edice LABYRINT FRESH EYE. ISBN 978-80-87260-63-0. URL info
 • MIŠKOV, Jan. Digital games´ educational principles utilised in e-learning courses. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. EDULEARN13 Proceedings. 5th International Conference on Education and New Learning Technologies. Barcelona: International Association of Technology, Education and Development (IATED), 2013, s. 1003-1013. ISBN 978-84-616-3822-2. URL info
 • MIŠKOV, Jan. Genealogie interaktivního textu : Remediace literatury, divadla a filmu v Heavy Rain. Iluminace (časopis pro teorii, historii a estetiku filmu). Praha: Národní filmový archiv, 2012, roč. 24, č. 2, s. 65-87. ISSN 0862-397X. článek republikovaný na gamestudies.cz Archiv Iluminace 2/2012 Téma: Počítačové hry jako expresivní médium (dostupné online přes ProQuest a Ebsco) info
 • MIŠKOV, Jan. Umění nových médií. CHIP : počítačový magazín. Praha: Vogel Publishing, 2006, roč. 16, 9/06, s. 26-28. ISSN 1210-0684. info

5. 8. 2022

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.