Ing. Peter Marinič, Ph.D.


kancelář: bud. B/2035
Poříčí 623/7
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6117
e‑mail:
Životopis

Životopis

Pracoviště
 • Katedra fyziky, chémie a odborného vzdělávání
  Pedagogická fakulta MU
  Masarykova Univerzita
  Poříčí 7
  603 00 Brno

 • kancelář č. 2035
Funkce na pracovišti
 • odborný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2016: Ph.D. - obor: Podniková ekonomika a management, program: Ekonomika a management, Ekonomicko-správní fakulta MU
 • 2010: Ing. - obor: Podnikové hospodářství, program: Ekonomika a management, Ekonomicko-správní fakulta MU
Přehled zaměstnání
 • 2017 - dosud: odborný asistent - Pedagogická fakutla MU; Katedra fyziky, chémie a odborného vzdělávání
 • 2016 - 2017: odborný asistent - Ekonomicko-správní fakulta MU; Katedra podnikového hospodářství
 • 2012 - 2016: asistent - Ekonomicko-správní fakulta MU; Katedra podnikového hospodářství
 • 2012 - 2014: odborný pracovník projektu "Rozvoj malých a středních podniků v příhraničních oblastech (M00200)" realizovaného v rámci programu Evropské teritoriální spolupráce 2007-2013 Rakousko - Česká republika
 • 2006 - 2009: jednatel obchodní společnosti Noax, s.r.o.
Pedagogická činnost
 • výuka odborných předmětů s ekonomickým zaměřením v odborném vzdělávání
 • didaktika ekonomických předmětů v rámci didaktiky odborného vzdělávání
 • vedení závěrečných prací se zaměřením na ekonomickou problematiku
Vědeckovýzkumná činnost
 • Digitální kompetence - brána rozvoje od A do Z (CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012278)
  projekt OP VVV
  projektový manažér, garant - supervizor DVZ "DIKOBRAZ hospodaří", tvůrce DVZ "DIKOBRAZ hospodaří"
  01/2020 - 12/2022

 • Hra s financemi života - Finanční gramotnost (MUNI/FR/1057/2018)
  projekt v rámci Fondu rozvoje Masarykovy univerzity
  řešitel projektu
  01/2019 - 12/2019

 • Společenství praxe - platforma pro rozvoj klíčových kompetencí (CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0659)
  projekt OP VVV
  oborový garant
  01/2017 - 12/2019

 • Vybrané charakteristiky a konkurenceschopnost podniků (MUNI/A/1078/2015)
  specifický výzkum KPH ESF MU
  řešitel projektu
  01/2016 - 12/2016

 • Analýza rozvoje začínajících podniků („Start-up enterprises development“) (MUNI/A/1242/2014)
  specifický výzkum KPH ESF MU
  člen řešitelského týmu
  01/2015 - 12/2015

 • Spokojenost zákazníka a výkonnost podniku (MUNI/A/1209/2014)
  specifický výzkum KPH ESF MU
  člen řešitelského týmu
  01/2015 - 12/2015

 • Inovace předmětu Strategické řízení podniku (MUNI/FR/0222/2014)
  projekt v rámci Fondu rozvoje Masarykovy univerzity
  člen řešitelského týmu
  03/2014 - 12/2014

 • Analýza potenciálů začínajících podniků (MUNI/A/0919/2013)
  specifický výzkum KPH ESF MU
  člen řešitelského týmu
  01/2014 - 12/2014

 • Řízení kvality a konkurenceschopnost podniku (MUNI/A/0799/2013)
  specifický výzkum KPH ESF MU
  člen řešitelského týmu
  01/2014 - 12/2014

 • Vliv kvality na výkonnost a konkurenceschopnost podniku (MUNI/A/0738/2012)
  specifický výzkum KPH ESF MU
  člen řešitelského týmu
  01/2013 - 12/2013

 • Rozvoj malých a středních podniků v příhraničních oblastech (M00200)
  projekt v rámci programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013
  člen řešitelského týmu
  03/2012 - 02/2014

 • Ekonomika a management podniku v globalizovaném prostředí (MUNI/A/0905/2009)
  specifický výzkum KPH ESF MU
  člen řešitelského týmu
  09/2010 - 12/2012

18. 2. 2020