Mgr. Jan Krása, Ph.D.

odborný asistent – Katedra psychologie


korespondenční adresa:
Poříčí 623/7, 603 00 Brno

kancelář: bud. D/2041
Poříčí 538/31
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4903
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Jan Krása, Ph.D., narozen 25. listopadu 1978 v Brně
Pracoviště
 • Katedra psychologie
  Pedagogická fakulta
  Masarykova universita
  Poříčí 31
  603 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • odborný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2008: Ph.D. obor obecná psychologie, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita v Brně. Disertační práce: Role řeči a domu v péči o duši (vedoucí: prof. Čermák, oponenti: prof. Borecký a doc. Chrz)
 • 2003: Mgr. obor psychologie,Filosofická fakulta, Masarykova univerzita v Brně.
Přehled zaměstnání
 • jaro 2018: kurz Cultural Psychology pro CIEE Prague
 • 2014 - současnost: odborný asistent na Katedře psychologie, PdF MU
 • 2009 – 2016: odborný asistent na Ústavu společenských věd Fakulty stavební VUT v Brně
 • 2004 – současnost: lektor bakalářského kurzu Imaginace a interpretace, FSS MU, Brno
 • 2013 - 2014: učitel Anglického jazyka na druhém stupni, ZŠ a MŠ Deblín
 • 2004 - 2012: lektor magisterského kurzu Jazyk a nevědomí, FSS MU, Brno
 • 2009 – 2010: vychovatel na Základní škole pro zrakově postižené
  učitel Anglického jazyka na Střední škole pro zrakově postižené
  Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Kamenomlýnská 2, Brno
 • 2009: psychoterapeut v TK pro alkoholově a drogově závislé, Škola života u sv. Metoděje o.p.s., Lechovice
 • 2005 – 2006: psycholog a ergoterapeut v Domě na půli cesty (Velký Dvůr u Pohořelic), Sdružení pěstounských rodin, Anenská 10, Brno
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2012 - 2014: projekt OPVK OKTAEDR – partnerství a sítě stavebnictví, vytváření vzdělávacích modulů, příprava a realizace workshopů. č.p.: CZ.1.07/2.4.00/31.0012
 • 2009 - 2012: projekt OPVK Inovace didaktických metod vzdělávání v jazycích a soft skills, vytváření vzdělávacích modulů a materiálů, příprava a realizace workshopů. č.p.: CZ.1.07/2.2.00/07.0411
 • 2016 - 2019: projekt OPVVV Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí. č.p.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000660
 • 2017 - 2020: projekt OPVVV Vzdělávání 2.0 - Rozvoj klíčových kompetencí prostřednictvím podpory vzdělávání zaměřeného na cíl. č.p.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000662
Univerzitní aktivity
 • 2015 - : člen komise SZZ
Vybrané publikace
 • KRÁSA, Jan, Lucie FERULÍKOVÁ a Lenka ČAPKOVÁ. Preference tematických a taxonomických vztahů u předškolních dětí. Československá psychologie. Praha: Academia, 2023, roč. 67, č. 2, s. 141-155. ISSN 0009-062X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.51561/cspsych.67.2.141. URL info
 • KRÁSA, Jan. Jak řeč ovlivnila člověka: o evoluci moderní lidské řeči a mysli. Praha: Malvern, 2019, 192 s. Edice božské lahvice. ISBN 978-80-7530-209-0. info
 • KRÁSA, Jan. Obraz a příběh: Krátká studie konformního řádu. In Umění ve vědě a věda v umění. Praha: Grada, 2010, s. 100-111. ISBN 978-80-247-1707-4. info
 • KRÁSA, Jan. Doma v přírodě a doma ve městě. Sociální studia – Město. Brno: FSS MUNI, 2006, roč. 2006, č. 2, s. 203-215. ISSN 1214-813X. info
 • KRÁSA, Jan. Jazyk a nevědomí. Československá psychologie. Praha: AV ČR, 2005, roč. 49, č. 4, s. 289-301. ISSN 0009-062X. info

12. 9. 2018

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.