doc. PhDr. Mgr. Barbora Bazalová, Ph.D.

docentka – Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky


korespondenční adresa:
Poříčí 623/7, 603 00 Brno

kancelář: bud. A/2005
Poříčí 945/9
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 1664
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení PhDr. Mgr. Barbora Bazalová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Pedagogická fakulta
Obor řízení Speciální pedagogika
Fakulta zajišťující řízení Pedagogická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 2. 1. 2012
Datum ukončení řízení 1. 6. 2012
Habilitační práce (veřejná část) Vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra v inkluzivní škole v českém a mezinárodním kontextu
Oponenti habilitační práce prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc. (MU - Pedagogická fakulta)
doc. PaedDr. Petr Franiok, Ph.D. (OU - Pedagogická fakulta)
doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D. (UK - Pedagogická fakulta)
Přednáška pro odbornou veřejnost 13. 3. 2012
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Marie Vítková, CSc. (MU - Pedagogická fakulta)
Členové prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D. (MU - Pedagogická fakulta)
doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. (UK - Pedagogická fakulta)
prof. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D. (UP - Pedagogická fakulta)
prof. PhDr. Marta Horňáková, Ph.D. (KU v Bratislavě - Pedagogická fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 3. 4. 2012

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.