doc. PhDr. Renata Povolná, Ph.D.

docentka – Katedra anglického jazyka a literatury


korespondenční adresa:
Poříčí 623/7, 603 00 Brno

kancelář: bud. A/4005
Poříčí 945/9
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6383
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. PhDr. Renata Povolná, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Pedagogická fakulta
Obor řízení Lingvistika konkrétních jazyků (germánské jazyky)
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 31. 1. 2008
Datum ukončení řízení 1. 9. 2008
Habilitační práce (veřejná část) Interactive discourse markers in spoken English
Oponenti habilitační práce prof. PhDr. Libuše Dušková, DrSc. (FF UK Praha)
prof. PhDr. Aleš Svoboda, DrSc. (FF Ostravské univerzity)
doc. PhDr. Gabriela Miššiková, CSc. (Univerzita KF v Nitře)
Přednáška pro odbornou veřejnost 3. 4. 2008
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Václav Blažek, CSc. (FF MU Brno)
Členové prof. PhDr. Aleš Klégr (FF UK Praha)
prof. PhDr. Aleš Svoboda, DrSc. (FF Ostravské univerzity)
prof. PhDr. Jarmila Tárnyiková, CSc. (FF UP Olomouc)
doc. PhDr. Ludmila Urbanová, CSc. (FF MU Brno)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 26. 6. 2008

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.