Mgr. Petra Suquet, M.A., Ph.D.


korespondenční adresa:
Poříčí 623/7, 603 00 Brno

kancelář: bud. A/3005
Poříčí 945/9
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3450
e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Suquet, Petra, Mgr., M.A., Ph.D.
Pracoviště
 • Katedra francouzského jazyka a literatury, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno
Funkce na pracovišti
 • odborná asistentka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2013: Ph.D. v oboru Pedagogika (PdF MU, Brno, Česká republika)
 • 2006: M.A. v oboru didaktika francouzského jazyka a jazyků (Université de la Sorbonne Nouvelle, Paříž III, Francie)
 • 2004: Bc. v oboru francouzský jazyk a literatura (Université de la Sorbonne, Paříž IV, Francie)
 • 2001: Mgr. v oboru učitelství anglického a francouzského jazyka a literatury pro ZŠ (PdF MU, Brno, Česká republika)
Přehled zaměstnání
 • od 2013: odborná asistentka, PdF MU, KFJ, Brno, ČR
 • 2013-2014: asistentka, PdF MU, IPVI, Brno, ČR
 • 2009-2013: asistentka, PdF MU, KFJ, Brno, ČR
 • 2007-2009: asistentka, PdF UHK, KAJ-OFJ, Hradec Králové, ČR
 • 2006: chargée de mission, VOŠ aplikovaných umění Boulle, Paříž, Francie
 • 1995-1997: učitelka techniky administrativy a anglického jazyka, OA a SOU tradičních řemesel ELDO, Brno, ČR
Pedagogická činnost
 • didaktika francouzského jazyka
 • historie Francie
 • francouzština pro specifické účely
 • jazyková cvičení
 • vedení závěrečných bakalářských a diplomových prací
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2013-2014 : Solupráce na projektu systémová podpora trvalého profesního rozvoje (CPD) pedagogických pracovníků propojením pedagogické fakulty se školami na Jižní Moravě (CZ.1.07/1.3.41/02.0043). Cíl: Propojení akademické sféry Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity se školským terénem, zejména MŠ, ZŠ a SŠ Jihomoravského kraje. Řešitelka: Eva Trnová, PdF MU.
 • 2009 : Spolupráce na projektu INCA - International calendar for early multilingual learning (český překlad webových stránek). Projekt Evropské unie v rámci programu celoživotního učení. Cíl: motivovat žáky k ranému učení se cizím jazykům a zlepšit interkulturní a mnohojazyčné vzájemné porozumění. Řešitelka: Daniele Geffroy-Konštacký, UHK.
 • 2008 : Spolupráce na projektu SULLI - Sur le chemin du livre (analýza DVD-romu). Projekt Evropské unie v rámci programu Socrates Lingua. Cíl: rozvíjet čtenářské kompetence, které usnadňují přístup k literárním dílům v cizím jazyce. Řešitelka: Daniele Geffroy-Konštacký, UHK.
 • 2008 : Spolupráce na projektu Pregraduální a rozšiřující vzdělávání na pedagogických fakultách. Projekt FRVŠ, program Další vzdělávání pedagogických pracovníků, č. 317/05. Tvorba studijních podpor Le multimédia en didactique du FLE.
Akademické stáže
 • 2009: École doctorale, DILTEC. Université de la Sorbonne-Nouvelle. Paříž III. Francie. Rešerše v knihovnách a konzultace se specialisty v oboru didaktika francouzského jazyka.
Mimouniverzitní aktivity
 • Konzultantka a lektorka učebnice Le français entre nous. Nakladatelství Fraus.
Vybrané publikace
 • SUQUET, Petra. Učebnice francouzštiny v kontextu současných podmínek vyučovacího a učebního procesu. In Magnanimitas. Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2020. Hradec Králové: Magnanimitas, 2020. s. 880-885. ISBN 978-80-87952-33-7. URL info
 • SUQUET, Petra. Le contenu linguistique des manuels de français pour les apprenants du college. Synergies Europe. Gerflint, 2018, roč. 13, č. 2018, s. 139-146. ISSN 1951-6088. URL info
 • SUQUET, Petra. Jazykový obsah učebnic francouzštiny pro začátečníky a referenční úroveň A1. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 194 s. Cizí jazyky a jejich didaktiky: teorie, empirie, praxe. ISBN 978-80-210-8457-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8466-2016. URL info
 • SUQUET, Petra. Francouzština pro hospodářskou a administrativní činnost: odborná slovní zásoba a možnosti e-learningu. In Magnanimitas. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Evropské pedagogické fórum 2015. Hradec Králové: Magnanimitas, 2015. s. 420-428. ISBN 978-80-87952-11-5. info
 • SUQUET, Petra. Francouzština pro specifické účely: analýza diskursu televizního zpravodajství a rozvoj dovednosti poslechu s porozuměním. In Magnanimitas. Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy Konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2015. Hradec Králové: Magnanimitas, 2015. s. 1545-1552. ISBN 978-80-87952-12-2. info
 • SUQUET, Petra. Jazykový obsah a učebnice francouzštiny. In V. Janíková, M. Píšová, S. Hanušová (eds.). Výzkum výuky cizích jazyků III. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 20-36. ISBN 978-80-210-7704-1. info
 • SUQUET, Petra. Učebnice francouzského jazyka a obecná doporučení Společného evropského referenčního rámce. In Magnanimitas. Recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů Quaere 2013. Hradec Králové: Magnanimitas, 2013. s. 1864-1872. ISBN 978-80-905243-7-8. URL info
 • SUQUET, Petra. Slovní zásoba učebnic francouzštiny a referenční úroveň A1. In Janíková, V., Píšová, M., Hanušová, S. (Eds.). Aktuální témata výzkumu učení a vyučování cizím jazykům II. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 205-223. Spisy Pedagogické fakulty MU 165. ISBN 978-80-210-6682-3. info
 • SUQUET, Petra. NIVEAU A1 POUR LE FRANÇAIS A SLOVNÍ ZÁSOBA V UČEBNICÍCH FRANCOUZSKÉHO JAZYKA. In Magnanimitas. Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy Konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2012. Hradec Králové: Magnanimitas, 2012. s. 2565-2571. ISBN 978-80-905243-3-0. URL info
 • SUQUET, Petra. SLOVNÍ ZÁSOBA A POPISY REFERENČNÍCH ÚROVNÍ PRO FRANCOUZŠTINU. In Magnanimitas. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Evropské pedagogické fórum 2012. Hradec Králové: Magnanimitas, 2012. s. 195-202. ISBN 978-80-905243-2-3. info
 • SUQUET, Petra. Profily referenčních úrovní pro francouzštinu a jazykové funkce. In Janíková, V., Píšová, M., Hanušová, S. (Eds.). Aktuální témata výzkumu učení a vyučování cizím jazykům. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 121-131, 10 s. Spisy Pedagogické fakulty MU 159. ISBN 978-80-210-6109-5. info
 • SUQUET, Petra. ANALÝZA JAZYKOVÉHO OBSAHU UČEBNIC FRANCOUZŠTINY PRO VZDĚLÁVACÍ OBOR DALŠÍ CIZÍ JAZYK. In Magnanimitas. Recenzovaný sborník příspěvků vědecké konference s mezinárodní účastí Sapere Aude 2011. Hradec Králové: Magnanimitas, 2011. s. 511-519. ISBN 978-80-904877-2-7. info
 • SUQUET, Petra. OSVOJOVÁNÍ GRAMATIKY CIZÍCH JAZYKŮ A VÝBĚR GRAMATICKÝCH JEVŮ. In Magnanimitas. Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů QUAERE 2011. Hradec Králové: Magnanimitas, 2011. s. 624-633. ISBN 978-80-904877-3-4. info
 • SUQUET, Petra. JAZYKOVÉ FUNKCE A JAZYKOVÁ ÚROVEŇ A1 PRO FRANCOUZŠTINU. In MAGNANIMITAS. Sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference Evropské pedagogické fórum 2011. 1. vyd. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2011. s. 342-349. ISBN 978-80-904877-6-5. info
 • SUQUET, Petra. Osvojování gramatiky francouzského jazyka a profily referenčních úrovní. In Janíková,V., Píšová, M., Hanušová, S. a kol. Metodologické otázky výzkumu výuky cizích jazyků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 101-113. Spisy Pedag. fakulty Masarykovy univerzity 155. ISBN 978-80-210-5718-0. info
 • SUQUET, Petra. Les contenus grammaticaux de manuels pour les débutants dans le contexte scolaire en République tcheque et le Niveau A1 pour le français. In Parenté/s Actes de la XIVe École doctorale. první. Prešov: Université de Prešov, 2010. s. 272-284. ISBN 978-80-555-0195-6. info
 • SUQUET, Petra. Analýza jazykového obsahu učebnic pro vzdělávací obor Další cizí jazyk v porovnání s Niveau A1 pour le francais. In Janíková, V., Hanušová, S. (eds.). Cizí jazyky ve výzkumu. První vydání. Brno: Masarykova univerzita., 2010. s. 43-54, 11 s. ISBN 978-80-210-5377-9. info
 • SUQUET, Petra. Učebnice Le français entre nous a RVP ZV. In Kurikulum a výuka v proměnách školy. 2009. ISBN 978-80-210-4927-7. info
 • PLCHOTOVÁ, Petra. Analýza verbálního obsahu učebnic francouzštiny pro jazykovou úroveň A1. In Bulletin centra pedagogického výzkumu PdF MU 2008. Brno: Masarykova Univerzita, 2008. 3 s. ISBN 978-80-210-4753-2. info

22. 2. 2015

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.