Mgr. Petra Suquet, M.A., Ph.D.

odborná asistentka – Katedra francouzského jazyka a literatury


korespondenční adresa:
Poříčí 623/7, 603 00 Brno

kancelář: bud. A/3005
Poříčí 945/9
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3450
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Resumé
 • Mgr. Petra Suquet, M.A., Ph.D.:
 • Vystudovala obory učitelství anglického a francouzského jazyka a literatury pro ZŠ na Pedagogické fakultě MU v Brně a obory francouzský jazyk a literatura a didaktika francouzštiny a cizích jazyků na univerzitě Sorbonne a Sorbonne Nouvelle v Paříži. Na Pedagogické fakultě MU absolvovala rovněž doktorské studium v oboru Pedagogika.
 • Metodologicky se profiluje v oblasti výzkumu učebnic a výukového materiálu. V roce 2016 publikovala výzkumnou monografii "Jazykový obsah učebnic francouzštiny pro začátečníky a referenční úroveň A1".
Pracoviště
 • Katedra francouzského jazyka a literatury, Pedagogická fakulta MU
Funkce na pracovišti
 • odborná asistentka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2013: Ph.D.: Pedagogika (PdF MU, Brno, ČR)
 • 2006: M.A.: Didaktika francouzštiny a cizých jazyků (Université de la Sorbonne Nouvelle, Paříž III, Francie)
 • 2004: Bc.: Francouzský jazyk a literatura (Université de la Sorbonne, Paříž IV, Francie)
 • 2001: Mgr.: Učitelství anglického a francouzského jazyka a literatury pro ZŠ (PdF MU, Brno, ČR)
Přehled zaměstnání a pracovních zkušeností
 • od 2013: odborná asistentka, PdF MU, KFJ, Brno, ČR
 • 2013-2014: asistentka, PdF MU, Institut pedagogického vývoje a inovací, Brno, ČR
 • 2009-2013: asistentka, PdF MU, KFJ, Brno, ČR
 • 2007-2009: asistentka, PdF UHK, KAJ-OFJ, Hradec Králové, ČR
 • 2006: odborná stáž, VOŠ aplikovaných umění Boulle, Paříž, Francie (3 měsíce)
 • 2005: odborná stáž, Francouzská Aliance, Brno, ČR (3 měsíce)
 • 2003-2004: referentka, České kulturní centrum při České ambasádě, Paříž, Francie
 • 1997-2001: výuka v rámci učitelských praxí, ZŠ Bakalovo nábřezí, Brno, ČR
Pedagogická činnost
 • didaktika francouzského jazyka
 • jazyková cvičení a praktický francouzský jazyk
 • garance učitelských praxí
 • vedení závěrečných bakalářských a diplomových prací
Vědeckovýzkumná činnost
 • Výzkum učebnic a výukového materiálu
 • Členka realizačních týmů výzkumných projektů GAMU a projektů OPVVV (viz sekce projekty)
Akademické stáže, studijní a pracovní pobyty v zahraničí
Univerzitní aktivity
 • Konzultantka studentů KFJ v rámci doktorského studia Didaktiky cizích jazyků.
Mimouniverzitní aktivity
 • Konzultantka a lektorka souboru učebnic Le français entre nous. Nakladatelství Fraus.
Vybrané publikace
 • SUQUET, Petra. Informační a komunikační technologie ve výuce a učení se cizím jazykům. Online. In Magnanimitas. Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2021. Hradec Králové: Magnanimitas, 2021, s. 750-756. ISBN 978-80-87952-35-1. URL info
 • SUQUET, Petra. Informační a komunikační technologie a přístupy Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Online. In Magnanimitas. Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2021. Hradec Králové: Magnanimitas, 2021, s. 757-764. ISBN 978-80-87952-35-1. URL info
 • SUQUET, Petra. Učebnice francouzštiny v kontextu současných podmínek vyučovacího a učebního procesu. Online. In Magnanimitas. Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2020. Hradec Králové: Magnanimitas, 2020, s. 880-885. ISBN 978-80-87952-33-7. URL info
 • SUQUET, Petra. Le contenu linguistique des manuels de français pour les apprenants du college. Synergies Europe. Gerflint, 2018, roč. 13, č. 2018, s. 139-146. ISSN 1951-6088. URL info
 • SUQUET, Petra. Jazykový obsah učebnic francouzštiny pro začátečníky a referenční úroveň A1. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2016, 194 s. Cizí jazyky a jejich didaktiky: teorie, empirie, praxe. ISBN 978-80-210-8457-5. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8466-2016. URL info
 • SUQUET, Petra. Francouzština pro hospodářskou a administrativní činnost: odborná slovní zásoba a možnosti e-learningu. In Magnanimitas. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Evropské pedagogické fórum 2015. Hradec Králové: Magnanimitas, 2015, s. 420-428. ISBN 978-80-87952-11-5. info
 • SUQUET, Petra. Francouzština pro specifické účely: analýza diskursu televizního zpravodajství a rozvoj dovednosti poslechu s porozuměním. In Magnanimitas. Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy Konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2015. Hradec Králové: Magnanimitas, 2015, s. 1545-1552. ISBN 978-80-87952-12-2. info
 • SUQUET, Petra. Jazykový obsah a učebnice francouzštiny. In V. Janíková, M. Píšová, S. Hanušová (eds.). Výzkum výuky cizích jazyků III. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. 20-36. ISBN 978-80-210-7704-1. info
 • SUQUET, Petra. Učebnice francouzského jazyka a obecná doporučení Společného evropského referenčního rámce. In Magnanimitas. Recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů Quaere 2013. Hradec Králové: Magnanimitas, 2013, s. 1864-1872. ISBN 978-80-905243-7-8. URL info
 • SUQUET, Petra. Slovní zásoba učebnic francouzštiny a referenční úroveň A1. In Janíková, V., Píšová, M., Hanušová, S. (Eds.). Aktuální témata výzkumu učení a vyučování cizím jazykům II. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 205-223. Spisy Pedagogické fakulty MU 165. ISBN 978-80-210-6682-3. info
 • SUQUET, Petra. NIVEAU A1 POUR LE FRANÇAIS A SLOVNÍ ZÁSOBA V UČEBNICÍCH FRANCOUZSKÉHO JAZYKA. Online. In Magnanimitas. Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy Konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2012. Hradec Králové: Magnanimitas, 2012, s. 2565-2571. ISBN 978-80-905243-3-0. URL info
 • SUQUET, Petra. SLOVNÍ ZÁSOBA A POPISY REFERENČNÍCH ÚROVNÍ PRO FRANCOUZŠTINU. In Magnanimitas. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Evropské pedagogické fórum 2012. Hradec Králové: Magnanimitas, 2012, s. 195-202. ISBN 978-80-905243-2-3. info
 • SUQUET, Petra. Profily referenčních úrovní pro francouzštinu a jazykové funkce. In Janíková, V., Píšová, M., Hanušová, S. (Eds.). Aktuální témata výzkumu učení a vyučování cizím jazykům. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 121-131, 10 s. Spisy Pedagogické fakulty MU 159. ISBN 978-80-210-6109-5. info
 • SUQUET, Petra. ANALÝZA JAZYKOVÉHO OBSAHU UČEBNIC FRANCOUZŠTINY PRO VZDĚLÁVACÍ OBOR DALŠÍ CIZÍ JAZYK. In Magnanimitas. Recenzovaný sborník příspěvků vědecké konference s mezinárodní účastí Sapere Aude 2011. Hradec Králové: Magnanimitas, 2011, s. 511-519. ISBN 978-80-904877-2-7. info
 • SUQUET, Petra. OSVOJOVÁNÍ GRAMATIKY CIZÍCH JAZYKŮ A VÝBĚR GRAMATICKÝCH JEVŮ. In Magnanimitas. Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů QUAERE 2011. Hradec Králové: Magnanimitas, 2011, s. 624-633. ISBN 978-80-904877-3-4. info
 • SUQUET, Petra. JAZYKOVÉ FUNKCE A JAZYKOVÁ ÚROVEŇ A1 PRO FRANCOUZŠTINU. In MAGNANIMITAS. Sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference Evropské pedagogické fórum 2011. 1. vyd. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2011, s. 342-349. ISBN 978-80-904877-6-5. info
 • SUQUET, Petra. Osvojování gramatiky francouzského jazyka a profily referenčních úrovní. In Janíková,V., Píšová, M., Hanušová, S. a kol. Metodologické otázky výzkumu výuky cizích jazyků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 101-113. Spisy Pedag. fakulty Masarykovy univerzity 155. ISBN 978-80-210-5718-0. info
 • SUQUET, Petra. Les contenus grammaticaux de manuels pour les débutants dans le contexte scolaire en République tcheque et le Niveau A1 pour le français. In Parenté/s Actes de la XIVe École doctorale. první. Prešov: Université de Prešov, 2010, s. 272-284. ISBN 978-80-555-0195-6. info
 • SUQUET, Petra. Analýza jazykového obsahu učebnic pro vzdělávací obor Další cizí jazyk v porovnání s Niveau A1 pour le francais. In Janíková, V., Hanušová, S. (eds.). Cizí jazyky ve výzkumu. První vydání. Brno: Masarykova univerzita., 2010, s. 43-54, 11 s. ISBN 978-80-210-5377-9. info
 • SUQUET, Petra. Učebnice Le français entre nous a RVP ZV. In Kurikulum a výuka v proměnách školy. 2009. ISBN 978-80-210-4927-7. info
 • PLCHOTOVÁ, Petra. Analýza verbálního obsahu učebnic francouzštiny pro jazykovou úroveň A1. In Bulletin centra pedagogického výzkumu PdF MU 2008. Brno: Masarykova Univerzita, 2008, 3 s. ISBN 978-80-210-4753-2. info

15. 11. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.