Mgr. Ing. Petr Pytlík, Ph.D.

odborný asistent – Katedra německého jazyka a literatury


korespondenční adresa:
Poříčí 623/7, 603 00 Brno

kancelář: bud. A/5009
Poříčí 945/9
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3374
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Petr Pytlík, narozen v Hradci Králové, 1983
Pracoviště
 • Katedra německého jazyka a literatury, PdF MU (Poříčí 9, 603 00 Brno)
Funkce na pracovišti
 • odborný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2003-2006 bakalářské studium - obory německý jazyk, literatura a etnologie na FF Masarykovy univerzity 2006-2009 bakalářské studium - obor francouzský jazyk a literatura na FF Masarykovy univerzity 2009-2011 - magisterské studium - obor německý jazyk a literatura na FF Masarykovy univerzity 2011-2017 - doktorandské studium oboru německá literatura, katedra germanistiky Masarykovy univerzity
Přehled zaměstnání
 • 2018- dodnes - odborný asistent na PedF Masarykovy univerzity 2002- dodnes - Překladatel německého jazyka - literární díla, libreta, vědecké články, dále komerční překlady 2003- dodnes Lektor českého jazyka pro cizince 2012- dodnes Lektor českého jazyka pro cizince na FH Burgenland (Rakousko) 2002- dodnes sborový zpěvák: Český filharmonický sbor Brno, sbor Janáčkovy opery v Brně
Pedagogická činnost
 • Výuka předmětů týkajících se německé literatury se specializací na 20. století Výuka češtiny pro cizince
Vědeckovýzkumná činnost
 • Práce: doktorská práce Guido List in Brünn, obhájeno 2/2018 Řešitel projektů: Metodický portál pro posílení kulturních kompetencí - projekt FRMU Dorf Chmelík und Umgebung - projekt na oživení historické paměti obce Chmelík u Svitav - Českoněmecký fond budoucnosti Expozice moderní vokální hudby 2016-2019 - každoroční cyklus moderní vokální hudby v Brně - Statutární Město Brno Další pozice v projektech: finanční manažer v projektech EUF 2011-13 Brána jazyků otevřena - MŠMT, MV a fondy EUF
Akademické stáže
 • Technische Universität Dresden - DAAD Stipendium 2011-2012
Mimouniverzitní aktivity
 • Člen výboru organizace Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (od 2019) Předseda kontrolní komise Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (od 2015 do 2017)
Vybrané publikace
 • PYTLÍK, Petr. The instrumentalization of the "tortured artist myth": The birth of a legend of the völkisch writer Guido List. Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik. Brno: Masarykova univerzita, 2023, roč. 37, č. 1, s. 69-83. ISSN 1803-7380. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/BBGN2023-1-5. URL Odkaz na stránky časopisu info
 • PYTLÍK, Petr. Mehrsprachigkeits-, Interkulturalitäts- und Toleranzunterricht im 18. und 19. Jahrhundert am Beispiel der Zwittauer deutschen Sprachinsel in Böhmen. In Eva Vetter, Dirk Lange, Anke Wegner. Europa denken, kommunizieren und erfahren Herausforderungen einer teilhabegerechten Europabildung. Wien: Wochenschau Wissenschaft, sprache macht gesellschaft, 2021, s. 351-360. ISBN 978-3-7344-1278-3. URL info
 • PYTLÍK, Petr a Klára HANÁKOVÁ. POSPA… životní a umělecká dráha režiséra Zdeňka Pospíšila. Brno: JAMU, 2021. ISBN 978-80-7460-183-5. URL info
 • PYTLÍK, Petr. Der Jude als Auffresser aller Kulturvölker. Zum Antisemitismus bei Guido List – eine diskursive Analyse. 2019. URL info
 • PYTLÍK, Petr, Jana VELIČKOVÁ a Vojtěch ŠTILEC. LiLa – methodisches Portal für Didaktisierung von authentischen Texten im DaF-Unterricht. In Research on language and languages: disciplines and interdisciplinarity. 2019. URL info
 • PYTLÍK, Petr. Carnuntum: Der Teutoburger Wald Oesterreichs? In Eickenrodt, Sabine. Germanistische Studien in der Slowakei. Frankfurt am Main: Peter Lang Edition, 2013, s. 103-114. ISBN 978-3-631-63321-2. info
 • PYTLÍK, Petr. Weise Frauen in der Ostmark: Frauenfiguren im Werk Guido Lists. Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik - Sborník prací filosofické fakulty brněnské univerzity (Schriftenreihe der Philosophischen Fakultät der Brünner Universität), 26 / 2012 / 1-2. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 27/2013, 1-2, s. 137-154, 17 s. ISSN 1803-7380. info
 • PYTLÍK, Petr. Die Erfindung der Tradition zur Stärkung der kollektiven Identität am Beispiel des Dramas König Vannius von Guido List. In Voda Eschgfäller, Sabine; Horňáček, Milan. Regionalforschung zur Literatur der Moderne. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012, s. 219-234. ISBN 978-80-244-3106-2. info
 • PYTLÍK, Petr. Hans Fallada in tschechischen Kritiken - Rezeption 1918-1945. Hans Fallada Jahrbuch. Friedland: Steffen Verlag, 2012, roč. 6, č. 1, s. 124-134. ISSN 0949-9202. info

25. 2. 2019

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.