Ocenění udělená
zaměstnancům a studentům
Pedagogické fakulty MU

Ocenění zaměstnanci PdF MU

Ocenění zaměstnanci:

rok 2019

 • Děkan fakulty doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.

  Převzal dne 25. dubna 2019 v prostorách Hrzánského paláce v Praze medaili Za zásluhy o rozvoj kvality vzdělávání. Toto ocenění Česká školní inspekce uděluje fyzickým a právnickým osobám za dlouhodobou a záslužnou činnost v oblasti rozvoje kvality vzdělávání v České republice.

 • prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc.

  Cenu Jihomoravského kraje udělovanou Zastupitelstvem Jihomoravského kraje obdrželo dne 19. září 2019 z rukou hejtmana Bohumila Šimka v sále konventu Milosrdných bratří 9 osobností z jižní Moravy, mezi nimiž byl oceněn za přínos v oblasti vědy i prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc, z Katedry historie PdF MU.

 • Mgr. Zdeňka Smejkalová (studentka PdF MU) a PhDr. Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D.

  Ve spolupráci se světovou organizací Global Lung Cancer Coalition (GLCC) vyhlásila nezisková organizace OnkoMaják soutěž o nejlepší publikační činnost se zaměřením na rakovinu plic – Award for excellence in Lung Cancer Journalism. Tuto cenu získaly autorky Mgr. Zdeňka Smejkalová (studentka PdF MU) a PhDr. Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D., (Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví PdF MU) za metodický materiál k výuce onkologické prevence My se raka nebojíme aneb prevencí ke zdraví – prevence rakoviny plic, který je určen pro učitele 2. stupně základních škol. Hlavním cílem materiálu je seznámit žáky s primární a sekundární prevencí nádorových onemocnění a zvýšit jejich zdravotní gramotnost v této oblasti.

 • RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. a Mgr. Radek Durna

  Členové katedry geografie RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. a Mgr. Radek Durna převzali v prosinci 2019 v prostorách pražského Karolina pamětní list ministra školství, mládeže a tělovýchovy za reprezentaci České republiky v mezinárodních vědomostních soutěžích konaných v roce 2019. Pamětní list jim byl udělen za přípravu a doprovod čtyř talentovaných studentů středních škol na Mezinárodní zeměpisnou olympiádu, která se
  v roce 2019 konala v Hong Kongu.

 • doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc., a doc. Mgr. Vladimír Richter

  V rámci oslav 100 let od založení Masarykovy univerzity obdrželi Stříbrnou medaili Masarykovy univerzity doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc., a doc. Mgr. Vladimír Richter. Medaile jim byla 6. března 2019 udělena za celoživotní zásluhy o rozvoj vzdělávání na
  univerzitě.

 • doc. Mgr. Petr Hala, Ph.D. et Ph.D.

  Cenu rektora MU za významný umělecký počin získal doc. Mgr. Petr Hala, Ph.D. et Ph.D., za kompozici virtuózní skladby pro sólový klavír s názvem Midnight Snowstorm.

rok 2018

 • doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc.

  Z rukou ministra školství, mládeže a tělovýchovy Ing. Roberta Plagy, Ph.D., převzal Medaili MŠMT, nejvyšší ocenění v oblasti školství, doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc, významná osobnost didaktiky geografie a teorie a praxe terénního vyučování, zakladatel integrovaného odborného pracoviště v Jedovnici, spoluzakladatel a organizátor zeměpisných olympiád. 

 • RNDr. Hana Svobodová, Ph.D.

  Pamětní list ministra školství, mládeže a tělovýchovy za reprezentaci České republiky v mezinárodních vědomostních soutěžích konaných v roce 2018 obdržela RNDr. Hana Svobodová, Ph.D., za odbornou a organizační participaci na Zeměpisné olympiádě pro žáky a studenty základních a středních škol, v níž vítězové celostátního kola kategorie C a D postupují na mezinárodní geografické soutěže do zahraničí.

 • Mgr. Miroslav Chocholatý, Ph.D.

  Cenu rektora MU pro pedagoga roku v oblasti společenských a humanitních věd získal Mgr. Miroslav Chocholatý, Ph.D.

 • Mgr. et Mgr. Marek Lollok, Ph.D.

  Literární kritika a metakritika 90. let 20. století (Filologie/Český jazyk) obdržel Mgr. et Mgr. Marek Lollok, Ph.D.

rok 2017

 • doc. PhDr. Milena Šubrtová, Ph.D.

  Byla udělena Plaketa Ludmily Podjavorinskej za intenzivní spolupráci s BIBIANOU, mezinárodním domem umění pro děti a za prohlubování vzájemných kontaktů mezi českou a slovenskou literaturou pro děti a mládež.

 • PhDr. Petr Vlček, Ph.D.

  Převzal na 12. evropském kongresu Federation Internationale D'education Phisique (FIEP) v Lucembursku Cenu pro mladé evropské vědce/výzkumníky FIEP Europe Thulin Award za přínos k rozvoji tělesné výchovy na celostátní a evropské úrovni.

 • Mgr . Kateřina Lojdová, Ph.D.

  Článek Mgr . Kateřiny Lojdové, Ph.D., The End of Academie Freedom in the Era of Neoliberalism? uveřejněný v Pedagogické orientaci získal ocenění České asociace pedagogického výzkumu za pozoruhodnou výzkumně zaměřenou publikaci v kategorii cizojazyčná publikace.

 • Mgr . Dušan Klapko, Ph.D.

  Vzdělávací projekt Národního památkového ústavu Památky nás baví, na němž se podílela Katedra sociální pedagogiky, Katedra historie a Katedra výtvarné výchovy PdF MU pod garancí Mgr . Dušana Klapka, Ph.D., uspěl v náročné mezinárodní konkurenci a získal vysoce prestižní ocenění Europa Nostra v kategorii EU Prize for Cultural Heritage - Category Education, Training and AwarenessRaising.

 • doc. ak. soch. Jiří Sobotka

  Cenu rektora MU za významný umělecký počin získal doc. Jiří Sobotka za vytvoření sochy věnované básníku Janu Skácelovi, která je instalována v jižní části parku pod Špilberkem.

 • Ing. Milan Appel

  Fakulta udělila Malou bronzovou medaili MU Ing. Milanu Appelovi, řediteli Střediska volného času Lužánky, které je držitelem statutu Fakultního zařízení PdF MU za dlouhodobou spolupráci s fakultou zejména v oblasti praxe studentů a realizaci grantových projektů.

 • prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.

  Na i matriku lacích studentů prvních ročníků dne 13. 11. 2017 byla za zásluhy o rozvoj fakulty oceněna i prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc , bývalá děkanka fakulty (1990-1991), významná odbornice v pedagogice se specializací na filozofii a teorii výchovy.

 • Mgr . Petr Najvar, Ph.D.

  Byl zvolen předsedou České pedagogické společnosti.

rok 2016

 • prof. PhDr. Rudolf Šrámek, CSc.

  Ve středu 25. května 2016 v rámci slavnostního zasedání Vědecké rady Ostravské univerzity převzal prof. PhDr. Rudolf Šrámek, CSc, za celoživotní významné vědecké dílo v oblasti české onomastiky a dialektologie čestnou vědeckou hodnost doctor honoris causa.

 • doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.

  V roce 2016 také převzal doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc, cenu Thulin Award, kterou uděluje Federation Internationale D'Éducation Physique Europe za velké příspěvky k rozvoji tělesné výchovy na národní a evropské úrovni.

 • prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

  Obdržela v roce 2016 Cenu Jihomoravského kraje za pomoc zdravotně postiženým. Publikace, na níž se prof. Vítková podílela (Valenta, Milan a kol. Slovník speciální pedagogiky). Portál, Praha 2015, byla oceněna Jednotou tlumočníků a překladatelů 2. místem v kategorii Výkladový slovník.

 • RNDr. Hana Svobodová, Ph.D.

  Obdržela Pamětní list ministryně školství za reprezentaci ČR v mezinárodních vědomostních soutěžích v roce 2016 (zeměpisná olympiáda pro žáky a studenty ZŠ a SŠ).

 • Mgr. Daniela Jonášová

  Předal první náměstek primátora statutárního města Chomutov JUDr. Marek Hrabáč dne 30. 3. 2016 v Rytířském sále v Chomutově ocenění Pedagog roku 2016.

 • Mgr. Lenka Gulová, Ph.D.

  Cenu rektora MU získala v roce 2016 Mgr. Lenka Gulová, Ph.D. (za aktivní rozvoj
  občanské společnosti získala) a Mgr. Jana Nedomová (za významný umělecký počin).

 • prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D., prof. PhDr. Věra Janíkova, Ph.D., doc. RNDr. Josef Trna, CSc, a prof. PhDr. Marie Vítková, CSc)

  V rámci oslav 70 let od založení fakulty byly 4 vyučující fakulty ocenění stříbrnou medailí Masarykovy univerzity (prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D., prof. PhDr. Věra Janíkova, Ph.D., doc. RNDr. Josef Trna, CSc, a prof. PhDr. Marie Vítková, CSc).

 • RNDr. Růžena Blažková, CSc, doc. Mgr. Světlana Hanušova, Ph.D., doc. PaedDr. Hana Horká, CSc, Mgr. Petr Kamenický, doc. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc, doc. PhDr. Naděžda Kršková, CSc, prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc, doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D., doc. PhDr. Věra Vojtova, Ph.D.

  Devíti vyučujícím byla udělena bronzová medaile (Bronzové medaile MU - RNDr. Růžena Blažková, CSc, doc. Mgr. Světlana Hanušova, Ph.D., doc. PaedDr. Hana Horká, CSc, Mgr. Petr Kamenický, doc. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc, doc. PhDr. Naděžda Kršková, CSc, prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc, doc. PaedDr.
  Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D., doc. PhDr. Věra Vojtova, Ph.D.).

 • doc. PaedDr. Eva Doleželová, CSc, Mgr. Miroslav Chocholatý, Ph.D., doc. PhDr. Stanislav Střelec, CSc, Mgr. Jiří Šibor, Ph.D., prof. PhDr. Vlastimil Švec, CSc.

  Pěti vyučujícím malá bronzová medaile - doc. PaedDr. Eva Doleželová, CSc, Mgr. Miroslav Chocholatý, Ph.D., doc. PhDr. Stanislav Střelec, CSc, Mgr. Jiří Šibor, Ph.D., prof. PhDr. Vlastimil Švec, CSc. 

rok 2015

 • doc. PhDr. Jiří Poláček, CSc.

  Cenu rektora MU pro vynikající pedagogy obdržel doc. PhDr. Jiří Poláček, CSc.

 • Autorský kolektiv pod vedením doc. PhDr. Michaely Píšové, M. A.

  Obdržel první místo v soutěži České asociace pedagogického výzkumu v kategorii Monografie za publikaci Učitel expert: jeho charakteristiky a determinanty profesního rozvoje (na pozadí výuky cizích jazyků).

 • doc. RNDr. Josef Trna, CSc.

  Byl vyznamenán pamětní medailí Wroclawské university udělenou za dlouholetou spolupráci ve výzkumu, projektové a publikační činnosti.

 • doc. ak. soch. Jiří Sobotka

  Zvítězil ve výtvarné soutěži vyhlášené Magistrátem města Brna na ztvárnění soch Jana Skácela

 • PaedDr. Ivo Martinec, CSc.

  Vyznamenala Muzejní a vlastivědná společnost v Brně Medailí za rozvoj vlastivědné práce na Moravě.

 • RNDr. Hana Svobodová, Ph.D.

  Obdržela Pamětní list ministryně školství, mládeže a tělovýchovy za reprezentaci České republiky v mezinárodních vědomostních soutěžích
  konaných v roce 2015.

rok 2014

 • doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D., a Mgr. Naděžda Vojtková

  Jako členky oceněného mezinárodního kolektivu autorů kurzu Dyslexia for Teachers of English as a Foreign Language (Dystefl) – spolupracujících v rámci Dystefl Project - projekt Comenius, získaly od British Council ELTon Award v kategorii Excellence in Course Innovation.

 • prof. PhDr. Rudolf Šrámek, CSc.

  Obdržel při příležitosti životního jubilea Cenu města Brna pro rok 2014 v oblasti společenských věd za celoživotní přínos pro vědu a reprezentaci města Brna.

 • Mgr. Ing. Libor Lněnička, Ph.D., a RNDr. Hana Svobodová, Ph.D.

  Obdrželi Pamětní listy ministra školství, mládeže a tělovýchovy za reprezentaci České republiky v mezinárodních vědomostních soutěžích konaných v roce 2014.

 • doc. RNDr. Jaroslav Beránek, CSc.

  Bylo uděleno rozhodnutím sjezdu ČJMF dne 3. 7. 2014 Čestné členství Jednoty českých matematiků a fyziků.

 • Mgr. Jan Budňák, Ph.D.

  Získal Cenu rektora MU pro vynikající pedagogy.

 • doc. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed.

  Obdržel 9. 9. 2014 za pozoruhodnou syntézu kolektivního bádání Ocenění České asociace pedagogického výzkumu (ČAPV) jako vedoucí kolektivu autorů publikace: Janík, T. et al. (2013). Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky. Brno: Masarykova univerzita.

rok 2013

 • Kolektiv autorů pod vedením doc. PhDr. Mileny Šubrtové, Ph.D.

  A to Mgr. Miroslav Chocholatý, Ph.D.,  PhDr. David Kroča, Ph.D., Mgr. Hana Lavičková, PhDr. Ivan Němec, Mgr. Luisa Nováková, Ph.D., doc. PhDr. Jiří Poláček, CSc., PhDr. Mgr. Martin Reissner, Ph.D., doc. PhDr. Vlasta Řeřichová, CSc., doc. PhDr. Naděžda Sieglová, CSc., PhDr. Milena Šubrtová, Ph.D., prof. PhDr. Svatava Urbanová, CSc., Mgr. Jitka Zítková, Ph.D., získal „Zlatou stuhu" v kategorii Kritika literatury a umění pro děti a mládež za publikaci „Slovník autorů literatury pro děti a mládež II - Čeští spisovatelé". Praha: Libri, 2012.

 • prof. PhDr. Marie Marečková, DrSc., dr. h.c.

  Vědecká rada Prešovské univerzity udělila titul dr. h. c. prof. Marii Marečkové.

 • prof. PhDr. Mgr. Tomáš Janík, Ph.D.

  Udělil výbor ČAPV ocenění za pozoruhodný publikační počin poslední doby za koncipování a koordinaci výzkumu „Kurikulum G".

 • doc. PhDr . Eva Minářová, CSc.

  Stříbrná medaile MU byla předána doc. PhDr . Evě Minářové, CSc.

 • doc. PhDr . Naděžda Sieglová, CSc.

  Stříbrná medaile MU byla předána doc. PhDr. Naděždě Sieglové, CSc . 

rok 2012

 • doc. PhDr. Bohuslav Klíma, CSc.

  Převzal dne 31. října 2012 Cenu Jihomoravského kraje za přínos v oblasti archeologie.

rok 2011

 • Dr. R. Chalmers Collins

  Obdržela v souvislosti s ukončením své práce na katedře anglického jazyka a literatury Bronzovou medaili MU za vynikající pedagogickou a vědeckovýzkumnou práci i za významné přispění k rozvoji katedry.

 • PaedDr.Iva Martince, CSc.

  Svaz Čechů v Republice Chorvatsku ocenil PaedDr.Iva Martince, CSc. Čestným uznáním za podporování kulturně-osvětové činnosti české menšiny.

 • Pěvecký sbor MU pod vedením MgA. Michala Vajdy

  Obdržel v dubnu od Unie českých pěveckých sborů titul Sbor roku 2010.

 • doc. Mgr. Petr Hala, Ph.D. et Ph.D.

  Získal ve skladatelské soutěži hudebního festivalu Tribuna komorní písně v Plzni 3. místo a ve 13. ročníku skladatelské soutěže festivalu J. V. Sticha-Punto XXIX. slavnost lesního rohu 1. místo se skladbou Trubači.

 • Mgr. Lenka Gulová, Ph.D.

  V roce 2011 převzala Mgr. Lenka Gulová, Ph.D. Stříbrnou medaili MU za realizaci projektu Sociálně pedagogické centrum v Angole a dalších projektů pro sociálně znevýhodněné skupiny, jejíž udělení schválila Vědecká rada MU již v předchozím roce.

rok 2010

 • Dr. Rita Chalmers Collins

  Získala Evropskou jazykovou cenu LABEL za projekt FAME (Fun with American Music for Everyone) – říjen 2010.

 • doc. PhDr. František Čapka, CSc.

  Získal nakladatelskou Cenu knižního veletrhu Lysá nad Labem v oblasti historické literatury za publikaci Dějiny zemí Koruny české v datech. Čtvrté, opravené a doplněné vydání. Praha: Libri, s. r. o., 2010. 1055 s. ISBN 978-80-7277-469-2.

 • MgA. Michal Vajda

  Dirigent  a Pěvecký sbor MU – Mezinárodní festival akademických sborů IFAS v Pardubicích (21.–26. 9. 2010) – umístění ve zlatém pásmu ve dvou kategoriích (3. místo – A1, smíšené sbory; 2. místo – D1, hudba jednoho stylu artificiální hudby) 21. ročníku soutěžní přehlídky festivalu a GRAND PRIX, tedy absolutní vítězství a laureát festivalu IFAS 2010.

 • Doc. Mgr. Petr Hala, Ph.D.

  Získal druhou cenu ve 5th International Composition Competition „Prof. Ivan Spassov“  (Plovdiv, Bulharsko) za skladbu pro varhany Renuntiation.
  A vítězství v 10. ročníku skladatelské soutěže Hornfora (Sonáta pro lesní roh a klavír).

rok 2009

 • prof. PhDr. Rudolf Šrámek, CSc.

  Získal Medaili MŠMT ČR I. stupně – za významnou pedagogickou, koncepční a vědeckou činnost v oblasti vysokoškolského vzdělávání při příležitosti významného životního jubilea.

 • MgA. Michal Vajda

  Získal čestné uznání předsedy OV UČPS za příkladné vedení Pěveckého sboru MU při příležitosti 5. výročí založení sboru.

 • MgA. Michal Vajda a Pěvecký sbor MU

  Sborový festival CANTI VERIS PRAGA 2009 (Praha, CZ):

  • Zlaté pásmo – vítěz kategorie (smíšené sbory).
  • Zvláštní cena za provedení skladby Zdeňka Lukáše – Cara mihi semper eris.
  • GRAND PRIX – absolutní vítězství.
 • PhDr. Milan Valach, Ph.D.

  Uveden v americké encyklopedii Marquis Who is Who in the World pro rok 2009.
  Zařazení do publikace 2000 outstanding intellectuals of the 21 st. century 2009. International biographical centre Cambridge England, 2009.

 • MgA. Bc. Marta Svobodová

  Získala 2. cenu za film On the Road v kategorii Experimentální film v 57. ročníku celostátní soutěže neprofesionální filmové tvorby Český videosalon 2009 v Ústí nad Orlicí.

rok 2008

 • prof. PhDr. Rudolf Šrámek, CSc.

  Získal Cenu rektora Masarykovy univerzity za významný tvůrčí čin – za publikaci Beiträge zur allgemeinen Namentheorie, Praesens Verlag, Wien 2007.

 • doc. PhDr. Naděžda Sieglová, CSc.

  Byla jmenována členkou odborné poroty celostátní literární soutěže Magnesia Litera.

 • doc. Mgr. Petr Hala, Ph.D.

  Vítězství v 9. ročníku skladatelské soutěže České společnosti lesního rohu Hornfora 2008: Protiklady pro lesní roh a varhany.

 • MgA. Michal Vajda

  Cena rektora Masarykovy univerzity za významný umělecký čin.

 • MgA. Michal Vajda a Pěvecký sbor MU

  Sborový festival Montreux Choral Festival 2008 (Montreux, CH):

  • Excellent avec félicitations du Jury (Cena za excelentní výkon s obdivem poroty) první místo v kategorii smíšených sborů;
  • Prix de l´oeuvre imposée pour choeur mixte (Cena za povinnou skladbu pro smíšený sbor – Maurice Ravel – Ronde).
 • PhDr. Milan Valach, Ph.D.

  Uveden v americké encyklopedii Marquis Who is Who in the World pro rok 2008.

 • doc. PhDr. Lefteris Joanidis

  Cena rektora Masarykovy univerzity za významný umělecký čin.

rok 2007

 • PhDr. Jitka Kazelleová a PhDr. Tamara Váňová

  Získaly Evropskou jazykovou cenu LABEL – listopad 2007.

 • doc. MUDr. Marie Havelková, CSc.

  Vybrána k uveřejnění v celosvětové biografické monografii: Biographical data Form – WHO`S WHO in the WORLD. 2008, 25th Silver Anniversary Edition; Marquis Who’s Who, founded ba A.N. Marquis in 1899, VIP CODE> W025395FB, New York U.S.A.

 • prof. PhDr. Rudolf Šrámek, CSc.

  Člen Rady Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.

 • doc. PhDr. Naděžda Sieglová, CSc.

  Membership Directory IRSCL. Biographical and bibliographical data. IRSCL, 2007, CD.

 • PhDr. Zdeňka Schejbalová, Ph.D.

  Cena sdružení vysokoškolských učitelů francouzského jazyka Gallica pro vedenou diplomovou práci studentky Zuzany Synákové.

 • Doc. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc.

  Nejlepší poster – ocenění odborné veřejnosti  na 16. konferenci GIS ESRI a Leica Geosystems (c/o Klimánek, Mikita).

 • MgA. Michal Vajda
  • 29. 4. 2007 Převzetí ceny udělené UČPS – sbormistr junior (Praha).
  • 29. 6. – 1. 7. 2007 Pěvecký sbor MU: Mezinárodní festival a soutěž pěveckých sborů B. Martinů – Pardubice:
   • zlaté pásmo – vítěz kategorie (sbory a cappella s povinnou skladbou) – Laureát festivalu;
   • zlaté pásmo – vítěz kategorie (musica sacra) – Laureát festivalu;
   • Cena za nejlepší provedení povinné skladby.
  • 12.–14. 10. 2007 Pěvecký sbor MU: Trnavské zborové dni – XIX. Medzinárodný festival speváckych zborov (Trnava, SK):
   • 1. cena s pochvalou poroty (sakrálna hudba a capella);
   • 1. cena s pochvalou poroty – vítěz kategorie (světská hudba a capella);
   • Cena za interpretaci skladby Petra Ebena: Cantico delle creature.
 • PhDr. Judita Kučerová, Ph.D.

  Ceny ze soutěží (klavírní spolupráce s pěveckými sbory):

  • 14. 4. 2007 Celje, Slovinsko, Rosička – zlaté pásmo, mezinárodní soutěž;
  • 27. 4. 2007 Brno, Dúbravěnka, krajská přehlídka – zlaté pásmo;
  • 3. 6. 2007 Bratislava, Slovensko, Rosička – zlaté pásmo, mezinárodní soutěž;
  • 8. 6. 2007 Olomouc, Rosička – dvakrát zlaté pásmo v mezinár. soutěž Mundi cantant (soutěž ve dvou kategoriích).
 • Mgr. Pavel Váňa, Ph.D.

  Ocenění projektu ESF: Mezinárodní jazyková cena Label.

 • PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D.

  Transgenerační přenos české lidové kultury v krajanských souborech v zahraničí. Pozvání a rozhovor o realizovaném projektu  pro české vysílání rádia SBS  Sydney (Austrálie).

 • MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.

  Získání osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání Úvod do distančního vzdělávání 1. Organizováno Ústavem celoživotního vzdělávání Západočeské univerzity v Plzni, ev. č. ZČU-ÚCV 2490/2007, vydáno dne 27. 11. 2007.

 • MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.

  Získání osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání Úvod do distančního vzdělávání 2. Organizováno Ústavem celoživotního vzdělávání Západočeské univerzity v Plzni, ev. č. ZČU-ÚCV 2484/2007, vydáno dne 27. 11. 2007.

 • Doc. PhDr. Pavel Mühlpachr, Ph.D.

  Mimořádný profesor UK Bratislava.

 • prof. PhDr.Marie Vítková, CSc.

  Čestná předsedkyně Somatopedické společnosti.

 • PhDr. Věra Vojtová, Ph.D. a prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

  European Bachelor of Inclusions Studies – Sokrates Programme – 2002–2006, 29972-IC-1-2002-2-DE-ERASMUS-PROGUC-1 – hodnocen Evropskou komisí nejvyšším hodnocením A.

 • doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.

  Zlatá medaile MU.

Ocenění studenti PdF MU

Ocenění studenti:

rok 2019

 • Bc. Monika Motyčková

  Česká geografická společnost ocenila za nejlepší bakalářskou práci v oboru geografie v ČR Bc. Moniku Motyčkovou a její práci Analýza přístupnosti Starého Města pro osoby s omezenou pohyblivostí.

 • Mgr. Zdeňka Smejkalová (studentka PdF MU) a PhDr. Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D.

  Ve spolupráci se světovou organizací Global Lung Cancer Coalition (GLCC) vyhlásila nezisková organizace OnkoMaják soutěž o nejlepší publikační činnost se zaměřením na rakovinu plic – Award for excellence in Lung Cancer Journalism. Tuto cenu získaly autorky Mgr. Zdeňka Smejkalová (studentka PdF MU) a PhDr. Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D., (Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví PdF MU) za metodický materiál k výuce onkologické prevence My se raka nebojíme aneb prevencí ke zdraví – prevence rakoviny plic, který je určen pro učitele 2. stupně základních škol. Hlavním cílem materiálu je seznámit žáky s primární a sekundární prevencí nádorových onemocnění a zvýšit jejich zdravotní gramotnost v této oblasti.

 • Mgr. Martin Beneš

  Kterého nominovala Katedra technické a informační výchovy PdF MU za reprezentaci fakulty na Olympiádě techniky Plzeň 2019.

rok 2018

 • Mgr. Markéta Bóhmová

  Cenu rektora MU za významný umělecký počin získala Mgr. Markéta Bóhmová, která zakončila svá magisterská studia na PdF MU v oborech Hlasová výchova - Hudební výchova celovečerním absolventským koncertem, v němž prokázala výbornou hlasovou techniku. Její kvality dokládají i umělecké výkony, které již v průběhu studia podávala na pódiích Národního divadla v Praze, Městského divadla v Brně, Národního divadla moravskoslezského i v zahraničí.

 • Jakub Knopp

  Za třetí místo na Mezinárodní soutěži studentské vědecké odborné činnosti Olympiáda techniky Plzeň 2018 za RC model automobilu.

 • Veronika Pléhová

  Za třetí místo na Mezinárodní soutěži studentské vědecké odborné činnosti Olympiáda techniky Plzeň 2018 za práci s názvem Hravé stolování.

rok 2017

 • Klára Kleplová, Zuzana Lázničková, Ondřej Habánik, Lukáš Šnajdr, Jana Potočiarová a Lindita Filipiová

  V krajském kole festivalu Ars Poetica získala pod vedením Mgr . Natálie Naumové skupina studentů PdF MU (Klára Kleplová, Zuzana Lázničková, Ondřej Habánik, Lukáš Šnajdr a Jana Potočiarová) 1. místo za vystoupení Korolevskij buterbrod a Lindita Filipiová 2. místo za vystoupení s písněmi Nam nuzhna odna pobeda
  a V zemljanke .

 • Bc. Adéla Jašíčková a Ondřej Živný

  Získali Cenu děkana za úspěšnou reprezentaci fakulty na SVOČ.

rok 2016

 • Bc. Daniela Šimková, Bc. Michaela Čevelová, Eva Palánková, Bc. Klára Kleplová, Bc. Zuzana Lázničková, Peter Nedělník a Jesika Mlčochová

  Z četných ocenění studentů lze zmínit Mimořádnou cenu poroty na celostátní přehlídce festivalu Ars Poetica, kterou získali studentky Bc. Daniela Šimková za přednes básně A. S. Puškina a Bc. Michaela Čevelová a Eva Palánková za interpretaci ruských písní; tyto studentky získaly za tuto interpretaci též 1. místo v krajském kole Ars Poetica, stejně jako Bc. Klára Kleplová a Bc. Zuzana Lázničková. Druhé místo v krajském kole Ars Poetica získal Peter Nedělník s Jesikou Mlčochovou. 

 • Mgr. Zuzana Lenhartová

  Převzala jako zakladatelka a vedoucí organizace Pomáháme lidem na útěku Cenu Alice Garrigue Masarykové, kterou uděluje Velvyslanectví USA v ČR.

rok 2015

 • Michaela Čevelová a Eva Palánková

  Získaly Mimořádnou cenu poroty na celostátní přehlídce Ars Poetica.

 • Mgr. Lenka Sklenářová

  Získala v Celostátní soutěži Student a věda 2015 3. místo v kategorii Lingvistika.

rok 2014

 • Mgr. Petr Svojanovský

  Získal Cenu G. A. Lindnera (kategorie C – práce studentů doktorských studijních programů) v soutěži Ústavu pedagogických věd FF MU.

 • Dva studentské kolektivy pod vedením Mgr. Natalie Naumové

  Získaly 6. 6. 2014 od Česko-ruské společnosti Mimořádné ocenění poroty celostátní soutěže Ars Poetica v rámci 48. ročníku celostátní přehlídky v recitaci a zpěvu děl ruských autorů v ruském jazyce ARS POETICA - Puškinův památník. Této ceně předcházelo dne 12. 4. 2014 získání 1. místa v krajském kole soutěže.

 • Kristýna Maradová

  Získala Cenu G. A. Lindnera (kategorie B – bakalářské práce) v soutěži Ústavu pedagogických věd FF MU za práci Umírání živýma očima. Tatáž práce byla oceněna Ligou lidských práv jako „lidskoprávní diplomka“.

 • Mgr. Eva Minaříková

  Získala Cenu G. A. Lindnera (kategorie C – práce studentů doktorských studijních programů) v soutěži Ústavu pedagogických věd FF MU za článek Profesní vidění studentů učitelství anglického jazyka: jak vidí studenti výukové situace zachycené na videu?.

rok 2013

 • Skupina studentů pod vedením Mgr. Natálie Naumové

  A to Pavel Stejskal, Radim Vozábal, Taisiya Novosad, Xenie Horňáčková, Miroslava Svobodová, Dalibor Horák, Vít Karafiát, Kateřina Ligasová, Simona Hrabalová, Tereza Čechová, Ludmila Vlčková, Markéta Buchtová, získala 1. a 2. místo v krajském kole soutěže „ARS POETIKA - Puškinův památník".

 • Mgr. Martina Skalková (studentka DSP)

  Získala 1. místo v soutěži SVOČ uskutečněné v rámci konference Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů DSP pořádané dne 27. 11. 2013 Ústavem pedagogiky a sociálních studií PdF UP v Olomouci.

rok 2012

 • Skupina studentů pod vedením vyučující Mgr. Natalie Naumové

  Získala diplomy festivalu ARS POETIKA – Puškinův památník.

 • Mgr. Vrba a Mgr. Závodníková

  Pod vedením doc. Jana Hrbáčka získali první místa v sekci Odborné práce, resp. Multimediální a didaktické práce na Olympiádě techniky Plzeň 2012 pořádané PdF ZČU.

rok 2011

 • T. Šujan

  Pod vedením Ing. Jana Hrbáčka obsadil 2. místo v sekci Odborné práce na soutěžní přehlídce prací Olympiáda techniky Plzeň 2011 konané v rámci mezinárodní studentské konference za servo-bagrík – jeho práce prezentovala kreativní využití jednoduchých materiálů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.