Pedagog roku: cena pro vynikajícího absolventa PdF MU

Pedagog roku: cena pro vynikajícího absolventa PdF MU se uděluje každoročně od rok 2016


Cílem ocenění je vyjádřit uznání a podpořit kreativní učitele (pedagogy), kteří nad rámec svých běžných povinností rozvíjí inovativní přístupy vzdělávání, organizují volnočasové aktivity, realizují pedagogické projekty a výrazným způsobem se podílejí na edukativním rozvoji žáků (studentů) i celé školy a jsou vnímáni jako respektovaní odborníci mezi rodiči a oblíbeni mezi žáky (studenty).

Pátý ročník ceny bude v roce 2020 zahájen během června 2020.