Vyjádření děkana Pedagogické fakulty MU k petici za Genderově neutrální WC na Masarykově univerzitě​

Vážené studentky a studenti, kolegyně a kolegové,

dovolte mi, abych reagoval na vaši výzvu (https://is.muni.cz/go/gjlci6) k vytvoření nonbinárních toalet v prostorách budov naší fakulty. Jsem rád, že téma inkluzivního prostředí ve školách vám není cizí a že se stavíte za skupiny lidí, jejichž hlas může být ve společnosti osamocen.

Rád bych zejména též ocenil všechny, kteří pod petici přidali i svůj podpis a ostatní ujistil o tom, že v prostředí naší fakulty za mého působení v roli děkana, ale troufnu si říct i v celém období po roce 1989, nebyl nikdo znevýhodňován za vyjádření svého názoru.

Toalety ve čtvrtém patře budovy Poříčí 7, které v petici zmiňujete, jsou označeny jako mužské. Takto je to zcela v pořádku a odpovídá to stávajícím legislativním normám, v rámci kterých musí instituce zajistit správný poměr záchodků k počtu studujících i zaměstnanců a musí také dodržet normy na vzdálenost od pracoviště apod. Navíc tento podnět, aby byly záchodky zpřístupněny všem, jsem obdržel na jednání Akademického senátu PdF MU cca před rokem, vážně se jím zabýval a snažil jsem se najít vyhovující řešení. Právě v tomto období jsme na základě technických a právních konzultací zjistili, že není možné svévolně přijít ke dveřím a přelepit patřičný piktogram, protože ctíme právní systém ČR, zejména nařízení vlády č. 361/2007 Sb., vyhlášku č. 410/2005 Sb., ČSN 734108 atd.), podle kterých se: „WC navrhují vždy odděleně pro muže a ženy na pracovištích nad 5 zaměstnanců.“ Plně s vámi souzním, pokud se vám zdá, že legislativa plně nekoresponduje se společenským vývojem a inkluzivními trendy, které akceptujeme a v mnoha oblastech úspěšně rozvíjíme.

Rád bych vás však ujistil, že řešení, po kterém prostřednictvím veřejné petice voláte, již dávno existuje. Genderově nonbinární toalety jsou všechny bezbariérové toalety, které máme ve všech budovách a kterých máme celkem 19. Pokud byste chtěli progresivně ovlivnit vývoj v naší společnosti a zajistit, aby již i nově budované toalety odpovídaly moderním inkluzivním trendům, prosím, napřete své úsilí ke změně stávající legislativy, rád vás v tomto konání podpořím.

Ve vztahu k výše uvedenému vás prosím, abyste respektovali stávající označení toalet, zejména těch inkriminovaných ve 4. patře budovy Poříčí 7. Věřte, že mnohým akademikům i studentům není příjemné, když je používají v hojné míře ženy, které mají toalety o kousek dále na stejném patře a o patro níže/výše. Prosím respektujme se navzájem, ctěme své vzájemné potřeby a mysleme na to, že svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého. Žijme tedy svobodně, ale s odpovědností za své jednání a se vzájemným respektem jedněch k druhým.

Milé kolegyně a kolegové,

akademická obec si vždy řešila své záležitosti prostřednictvím dlouhodobě vytvářených demokratických struktur a vzájemnou diskusí. Vždy jsem se všemi podněty studentů zabýval poctivě a odpovědně. I nadále jsem zde pro vás, pokud byste potřebovali další informace či vysvětlení.

Přeji hezký podzimní semestr

Jiří Němec

děkan

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.