Malíř krajiny blanokřídlé

(Bohdan Lacina, 15. 2. 1912 – 6. 7. 1971)

Bohdan Lacina ve svém malířském díle propojuje v pozoruhodném vztahu dvě protikladné linie. Jednak navazuje na odkaz surrealismu a svoje pohledy na krajinu ozvláštňuje fantaskními prvky a barevnými náladami, ale současně vytváří obrazovou skladbu jako velmi racionální, konstruktivně budovaný systém. V jeho dílech se tedy snoubí tendence k neuchopitelné snové poetice se zájmem o rozumově budovaný řád.

Taková je i Krajina blanokřídlá, obraz s poetickým názvem a zvláštním vlajícím pohybem i tajemstvím. Autor vychází z krajinného vrstvení a snaží se najít zobecňující, ba archetypální symboliku. Současně je tu naznačena i zcela konkrétní krajina Vysočiny, odkud pocházel. Bohdan Lacina patřil ke Skupině Ra, která ve čtyřicátých letech dvacátého století navazovala na surrealismus (členy byli například i Ludvík Kundera, Miloš Koreček nebo Václav Zykmund). Svou tvorbou je zastoupen v Národní galerii v Praze, v Moravské galerii v Brně, v Muzeu města Brna a v dalších významných sbírkách.

V letech 1956 až 1962 působil Bohdan Lacina v této budově na katedře výtvarné výchovy, kde mezi lety 1959 a 1962 pracoval jako vedoucí katedry.

Autorem pamětní desky je akademický sochař Jiří Sobotka, texty zpracoval Radek Horáček. Deska na památku významného umělce byla slavnostně odhalena 22. 2. 2012.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.