Statistika
Zaměstnanci a studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 371 231
Pedagogičtí pracovníci: 256 149
Profesoři: 12 2
Docenti: 55 25
Odborní asistenti: 139 88
Asistenti: 26 17
Lektoři: 24 17
Odborní a techničtí pracovníci: 42 23
Ostatní zaměstnanci: 78 61
Celkový počet externích pracovníků: 137 95
Celkový počet vyučujících: 500 314
zaměstnanců: 262 150
studentů: 50 35
externistů: 188 129
Celkový počet studentů: 5310 4316
bakalářské studijní programy: 3138 2471
z toho v kombinované formě: 720 606
magisterské studijní programy: 664 632
z toho v kombinované formě: 189 174
magisterské studijní programy navazující na bakalářské: 1384 1122
z toho v kombinované formě: 611 515
doktorské studijní programy: 124 91
z toho v kombinované formě: 25 21

platné ke dni 25. 7. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.