Statistika
Zaměstnanci a studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 371 236
Pedagogičtí pracovníci: 263 155
Profesoři: 13 3
Docenti: 54 22
Odborní asistenti: 144 95
Asistenti: 29 20
Lektoři: 22 15
Vědeckovýzkumní pracovníci: 1 0
Odborní a techničtí pracovníci: 38 23
Ostatní zaměstnanci: 74 60
Celkový počet externích pracovníků: 238 169
Celkový počet vyučujících: 530 342
zaměstnanců: 268 159
studentů: 59 42
externistů: 203 141
Celkový počet studentů: 3549 2899
bakalářské studijní programy: 2074 1644
z toho v kombinované formě: 427 368
magisterské studijní programy: 528 506
z toho v kombinované formě: 150 141
magisterské studijní programy navazující na bakalářské: 833 666
z toho v kombinované formě: 356 300
doktorské studijní programy: 114 83
z toho v kombinované formě: 21 17

platné ke dni 28. 6. 2022

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.