Statistika
Zaměstnanci a studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 371 240
Pedagogičtí pracovníci: 266 161
Profesoři: 12 3
Docenti: 51 23
Odborní asistenti: 144 93
Asistenti: 35 25
Lektoři: 24 17
Odborní a techničtí pracovníci: 38 22
Ostatní zaměstnanci: 70 59
Celkový počet externích pracovníků: 172 119
Celkový počet vyučujících: 501 318
zaměstnanců: 285 170
externistů: 230 154
Celkový počet studentů: 5276 4307
bakalářské studijní programy: 3062 2387
z toho v kombinované formě: 687 589
magisterské studijní programy: 722 686
z toho v kombinované formě: 237 219
magisterské studijní programy navazující na bakalářské: 1357 1131
z toho v kombinované formě: 540 476
doktorské studijní programy: 135 103
z toho v kombinované formě: 18 15

platné ke dni 26. 9. 2023

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.