Statistika
Zaměstnanci a studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 360 222
Pedagogičtí pracovníci: 248 141
Profesoři: 12 2
Docenti: 52 24
Odborní asistenti: 140 86
Asistenti: 21 13
Lektoři: 23 16
Odborní a techničtí pracovníci: 40 23
Ostatní zaměstnanci: 77 60
Celkový počet externích pracovníků: 32 21
Celkový počet vyučujících: 539 340
zaměstnanců: 257 148
studentů: 74 53
externistů: 208 139
Celkový počet studentů: 4787 3894
bakalářské studijní programy: 2884 2244
z toho v kombinované formě: 696 586
magisterské studijní programy: 643 607
z toho v kombinované formě: 185 166
magisterské studijní programy navazující na bakalářské: 1131 947
z toho v kombinované formě: 476 403
doktorské studijní programy: 129 96
z toho v kombinované formě: 28 24

platné ke dni 21. 1. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.