Statistika
Zaměstnanci a studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 370 231
Pedagogičtí pracovníci: 254 142
Profesoři: 12 2
Docenti: 54 24
Odborní asistenti: 137 83
Asistenti: 25 16
Lektoři: 26 17
Odborní a techničtí pracovníci: 42 26
Ostatní zaměstnanci: 79 65
Celkový počet externích pracovníků: 134 86
Celkový počet vyučujících: 515 324
zaměstnanců: 262 148
studentů: 55 38
externistů: 198 138
Celkový počet studentů: 3354 2740
bakalářské studijní programy: 2002 1557
z toho v kombinované formě: 489 422
magisterské studijní programy: 515 490
z toho v kombinované formě: 132 122
magisterské studijní programy navazující na bakalářské: 716 605
z toho v kombinované formě: 304 256
doktorské studijní programy: 121 88
z toho v kombinované formě: 31 25

platné ke dni 6. 8. 2020