Statistika
Zaměstnanci a studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 374 235
Pedagogičtí pracovníci: 259 145
Profesoři: 12 2
Docenti: 54 23
Odborní asistenti: 142 87
Asistenti: 26 17
Lektoři: 25 16
Odborní a techničtí pracovníci: 40 26
Ostatní zaměstnanci: 80 66
Celkový počet externích pracovníků: 170 119
Celkový počet vyučujících: 515 320
zaměstnanců: 269 153
studentů: 61 42
externistů: 185 125
Celkový počet studentů: 4364 3562
bakalářské studijní programy: 2611 2035
z toho v kombinované formě: 669 577
magisterské studijní programy: 575 547
z toho v kombinované formě: 163 150
magisterské studijní programy navazující na bakalářské: 1048 885
z toho v kombinované formě: 457 387
doktorské studijní programy: 130 95
z toho v kombinované formě: 32 26

platné ke dni 26. 2. 2020