Statistika
Zaměstnanci a studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 368 234
Pedagogičtí pracovníci: 261 155
Profesoři: 12 3
Docenti: 52 22
Odborní asistenti: 145 96
Asistenti: 29 19
Lektoři: 22 15
Vědeckovýzkumní pracovníci: 1 0
Odborní a techničtí pracovníci: 37 21
Ostatní zaměstnanci: 73 60
Celkový počet externích pracovníků: 103 71
Celkový počet vyučujících: 513 330
zaměstnanců: 263 156
studentů: 52 38
externistů: 198 136
Celkový počet studentů: 4871 3981
bakalářské studijní programy: 2893 2256
z toho v kombinované formě: 597 513
magisterské studijní programy: 682 652
z toho v kombinované formě: 209 195
magisterské studijní programy navazující na bakalářské: 1181 986
z toho v kombinované formě: 499 438
doktorské studijní programy: 115 87
z toho v kombinované formě: 18 15

platné ke dni 28. 3. 2023

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.