Až do odvolání se provoz PdF MU řídí semaforem, jehož aktuální barva je červená. Aktuální informace v souvislosti se šířením nákazy COVID-19 najdete zde.

Statistika
Zaměstnanci a studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 363 225
Pedagogičtí pracovníci: 252 144
Profesoři: 12 2
Docenti: 51 24
Odborní asistenti: 141 86
Asistenti: 24 16
Lektoři: 24 16
Odborní a techničtí pracovníci: 41 23
Ostatní zaměstnanci: 75 60
Celkový počet externích pracovníků: 185 120
Celkový počet vyučujících: 501 310
zaměstnanců: 258 148
studentů: 53 37
externistů: 190 125
Celkový počet studentů: 4945 4002
bakalářské studijní programy: 2989 2308
z toho v kombinované formě: 725 608
magisterské studijní programy: 667 626
z toho v kombinované formě: 202 180
magisterské studijní programy navazující na bakalářské: 1151 966
z toho v kombinované formě: 488 417
doktorské studijní programy: 138 102
z toho v kombinované formě: 33 27

platné ke dni 20. 10. 2020