Statistika
Zaměstnanci a studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 368 230
Pedagogičtí pracovníci: 257 151
Profesoři: 12 2
Docenti: 57 25
Odborní asistenti: 135 87
Asistenti: 29 20
Lektoři: 24 17
Odborní a techničtí pracovníci: 41 23
Ostatní zaměstnanci: 74 58
Celkový počet externích pracovníků: 232 151
Celkový počet vyučujících: 531 340
zaměstnanců: 267 159
studentů: 57 40
externistů: 207 141
Celkový počet studentů: 5221 4220
bakalářské studijní programy: 3068 2397
z toho v kombinované formě: 718 601
magisterské studijní programy: 649 618
z toho v kombinované formě: 190 174
magisterské studijní programy navazující na bakalářské: 1371 1110
z toho v kombinované formě: 608 510
doktorské studijní programy: 133 95
z toho v kombinované formě: 26 21

platné ke dni 16. 10. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.