Statistika
Zaměstnanci a studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 365 225
Pedagogičtí pracovníci: 252 144
Profesoři: 13 2
Docenti: 52 24
Odborní asistenti: 140 86
Asistenti: 23 15
Lektoři: 24 17
Odborní a techničtí pracovníci: 40 22
Ostatní zaměstnanci: 78 61
Celkový počet externích pracovníků: 200 147
Celkový počet vyučujících: 494 308
zaměstnanců: 258 146
studentů: 50 33
externistů: 186 129
Celkový počet studentů: 4467 3643
bakalářské studijní programy: 2720 2134
z toho v kombinované formě: 650 552
magisterské studijní programy: 609 575
z toho v kombinované formě: 173 154
magisterské studijní programy navazující na bakalářské: 1009 839
z toho v kombinované formě: 437 365
doktorské studijní programy: 129 95
z toho v kombinované formě: 27 23

platné ke dni 22. 4. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.