Statistika
Zaměstnanci a studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 379 248
Pedagogičtí pracovníci: 266 162
Profesoři: 10 2
Docenti: 50 22
Odborní asistenti: 150 98
Asistenti: 32 23
Lektoři: 24 17
Odborní a techničtí pracovníci: 40 23
Ostatní zaměstnanci: 76 65
Celkový počet externích pracovníků: 148 95
Celkový počet vyučujících: 469 302
zaměstnanců: 289 175
externistů: 196 136
Celkový počet studentů: 3747 3035
bakalářské studijní programy: 2227 1722
z toho v kombinované formě: 432 375
magisterské studijní programy: 594 567
z toho v kombinované formě: 179 167
magisterské studijní programy navazující na bakalářské: 810 656
z toho v kombinované formě: 290 251
doktorské studijní programy: 116 90
z toho v kombinované formě: 13 11

platné ke dni 20. 6. 2024

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.