Statistika
Zaměstnanci a studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 370 231
Pedagogičtí pracovníci: 257 144
Profesoři: 12 2
Docenti: 55 24
Odborní asistenti: 138 84
Asistenti: 26 17
Lektoři: 26 17
Odborní a techničtí pracovníci: 40 25
Ostatní zaměstnanci: 78 64
Celkový počet externích pracovníků: 310 216
Celkový počet vyučujících: 516 326
zaměstnanců: 265 150
studentů: 60 43
externistů: 191 133
Celkový počet studentů: 4070 3354
bakalářské studijní programy: 2397 1893
z toho v kombinované formě: 593 515
magisterské studijní programy: 547 521
z toho v kombinované formě: 141 130
magisterské studijní programy navazující na bakalářské: 998 847
z toho v kombinované formě: 422 360
doktorské studijní programy: 128 93
z toho v kombinované formě: 33 26

platné ke dni 31. 5. 2020