Statistika
Zaměstnanci a studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 374 238
Pedagogičtí pracovníci: 265 156
Profesoři: 13 3
Docenti: 53 22
Odborní asistenti: 146 96
Asistenti: 30 20
Lektoři: 22 15
Vědeckovýzkumní pracovníci: 1 0
Odborní a techničtí pracovníci: 38 24
Ostatní zaměstnanci: 75 60
Celkový počet externích pracovníků: 221 145
Celkový počet vyučujících: 526 337
zaměstnanců: 271 162
studentů: 52 39
externistů: 203 136
Celkový počet studentů: 5202 4237
bakalářské studijní programy: 3060 2385
z toho v kombinované formě: 629 535
magisterské studijní programy: 708 678
z toho v kombinované formě: 214 200
magisterské studijní programy navazující na bakalářské: 1313 1083
z toho v kombinované formě: 561 486
doktorské studijní programy: 121 91
z toho v kombinované formě: 22 18

platné ke dni 29. 11. 2022

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.