Budova PedF, Poříčí 9, budova A, Hlavní budova

Katedra ruského jazyka a literatury

Sídlo: Poříčí 945/9, 603 00 Brno, budova A
Korespondenční adresa: Poříčí 623/7, 603 00 Brno
telefon: 549 49 7776
e-mail:

Webové stránky pracoviště

Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 10 9
Pedagogičtí pracovníci: 8 7
Docenti: 2 1
Odborní asistenti: 3 3
Asistenti: 3 3
Ostatní zaměstnanci: 2 2
Celkový počet externích pracovníků: 6 6
Celkový počet vyučujících: 12 11
zaměstnanců: 9 8
externistů: 5 5
Celkový počet doktorských studentů: 3 3

platné ke dni 5. 7. 2020