Základní škola Brno, Vejrostova 1, příspěvková organizace

Adresa

Vejrostova 1066/1
635 00 Brno

IČO: 48513091

Kontakty

ŘEDITEL:
Mgr. Martin Janás

GARANTKA PRAXÍ:
Mgr. Olga Novotná
olga.novotna@vejrostova.cz

web školy

Bez popisku

Charakteristika školy

Jsme školou s 1. – 9. postupným ročníkem, jejíž součástí je ŠD. Budova je situována v krásném prostředí Bystrce obklopeném lesy. Je dobře dostupná prostředky MHD. K objektu školy patří i velký sportovní areál, dvě tělocvičny, jídelna a učebnový pavilon. V současné době má naše škola 786 žáků vyučovaných ve 20 učebnách 1. stupně a 11 učebnách 2. stupně.

Škola disponuje odbornými učebnami biologie, dějepis, fyzika, hudební výchova, chemie, výtvarná výchova, zeměpis. Máme dvě plně vybavené učebny jazyků a velkou počítačovou učebnu pro 30 žáků. Pro výuku je uzpůsobena i dobře vybavená školní knihovna – studovna. Většina učeben je vybavena projekční technikou (dataprojektory, interaktivní tabule nebo plátna, počítače). V celé budově je rozveden internet (pevná linka, wifi).

Specifikum a jedinečnost školy

Škola vyučuje podle ŠVP se zaměřením zvláště na jazyky (Aj, Nj, Fj) a tělesnou výchovu (ústředním sportem je volejbal). Na 1. stupni je v pěti třídách (po jedné v každém ročníku) vyučováno v programu Začít spolu, který se zabývá projektovým vyučováním. Program zdůrazňuje individuální přístup k dítěti, partnerství rodiny a školy, kreativitu, spolupráci, rozvoj komunikace a schopnost řešit problémy.

V rámci mezinárodní spolupráce jsme od roku 2011 členem Sdružení pro podporu partnerství Brno – Stuttgart. Pravidelně vyjíždíme na jazykové pobyty (Velká Británie, Malta).

Hodnoty

Chceme být OTEVŘENOU ŠKOLOU vychovávající k úctě k člověku a kulturním hodnotám.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.