Základní škola Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace

Adresa

Měšťanská 459/21
620 00 Brno

IČO: 70944776

Kontakty

ŘEDITEL, GARANT PRAXÍ:
Mgr. Petr Opletal
petr.opletal@zsmestanska.cz

web školy

Bez popisku

Charakteristika školy

Jsme školou sportovně zaměřenou. Celkem 472 žáků se vzdělává na třech budovách. 1. až 4. třída jsou umístěny na samostatných odlehlých pracovištích a nabízí typ menší, rodinné školy. Poskytujeme klidné zázemí zejména pro mladší děti, odpolední relaxaci ve školních družinách, pobyt v příjemném prostředí školních zahrad. Naše motto: škola plná života. 

Specifikum a jedinečnost školy

V 1. třídě učíme čtení a psaní genetickou metodou, dosahujeme výborných výsledků. Na 2. stupni využíváme výukovou metodu SOLE (více na webu). Na 2. stupni máme třídy se sportovním zaměřením (fotbal), od září 2016 vzděláváme sportovní talenty z Jihomoravského kraje v Regionální fotbalové akademii. Máme celkem 4 PC učebny, všechny kmenové třídy vybaveny ITA tabulemi, realizujeme řadu projektů.

Hodnoty

Máme dostatek místa pro děti z různých etnických skupin a národností, umíme pracovat s dětmi se SVP, řešíme všechny vzniklé problémy, máme účinnou prevenci nežádoucích jevů. Žáci i rodiče jsou pro nás rovnocennými partnery – posilujeme vzájemnou komunikaci. Zapojujeme se do aktivit MČ a nabízíme spolupráci s dalšími vzdělávacími subjekty.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.