Základní škola Brno, Hudcova 35, příspěvková organizace

Adresa

Hudcova 81/35
621 00 Brno

IČO: 62156888

Kontakty

ŘEDITEL:
Mgr. Jakub Cimala

GARANT PRAXÍ:
Mgr. Ivo Šmarda
smarda@zshudcova.cz

web školy

Bez popisku

Charakteristika školy

Škola leží v brněnské městské části Medlánky. Jedná se o školu úplnou, minimálně s jednou třídou v každém ročníku. Ve školním roce 2019/2020 navštěvuje naši školu 518 žáků v celkovém počtu dvaadvaceti tříd, 13 tříd na 1. stupni a 9 tříd na 2. stupni. Školní družina je tvořena osmi odděleními a nabízí velké množství různých zájmových činností. Ve škole je školní kuchyň a jídelna, kde se stravují nejen žáci a zaměstnanci školy, ale i cizí strávníci. Škola je bezbariérová. Součástí školního areálu je i moderní venkovní sportovní areál. V roce 2018 byla dokončena revitalizace školní zahrady, kde se nyní nachází nová výsadba, kompostéry a hrací prvky pro potřeby školní družiny

Nabídka školy

Škola se zapojuje do kulturního dění v Medlánkách jako například zpívání u vánočního stromu, pořádáním školní akademie a plesu. - Velkou roli hraje ve vzdělání žáků i téma ekologie, naši žáci se zapojují jako jedna z mála škol v ČR do projektu „Ukliďme Česko“. - Angličtina se učí od první třídy, po vyučování mohou žáci docházet na volitelné kroužky anglického jazyka.

  • Kromě běžných výchovných koncertů, divadelních představení, sportovních soutěží či předmětových exkurzí nabízí škola na 1. stupni každého ročníku pravidelné školy v přírodě a v pátém ročníku také lyžařský kurz.
  • Na 2. stupni v jednotlivých ročnících kurzy – adaptační výjezd nebo lyžařský, ekologický, vodácký a cyklistický kurz. Pravidelně se ve škole uskutečňují zahraniční exkurze.
  • Žáci se mohou podílet na chodu školy díky žákovskému parlamentu.
  • K dispozici je žákům také školní jídelna a družina
  • Naše škola nabízí žákům velké množství kroužků, např. logopedický, ruština hravě, čtenářský klub, deskové hry, keramika, tvořivé dílny,…

Zajímavosti

Naše škola je zapojena do mnoha projektů: Město Brno zvyšuje kvalitu výuky odborných předmětů na základních školách, „Podpora vzdělávání cizinců ve školách“ na rok 2019, Projekt Erasmus+ “ZŠ Hudcova – škola pro 21. století”, Prevence školní neúspěšnosti na ZŠ ve městě Brně (mentoring), Poskytování bezplatné stravy dětem ohrožených chudobou ve školách v Jihomoravském kraji, Edison (zahraniční studenti vedou výuku v anglickém jazyce), Certifikát Rodiče vítáni, Partner School – Cambridge, Skutečně zdravá škola, Zelená škola, Ovoce a mléko do škol, Čokoládová tretra, Sportovci do škol, Globe, Proměna hranic ve střední Evropě (1945-1989) – lidé, města a krajina, Šablony II pro ZŠ Brno, Hudcova 35 – “Škola pro 21. století”

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.