Základní škola Brno, Horácké náměstí 13, příspěvková organizace

Adresa

Horácké náměstí 1493/13
621 00 Brno

IČO: 49465481

Kontakty

ŘEDITELKA:
Mgr. Ivana Melichárková

GARANTKA PRAXÍ:
Mgr. Petra Mendlová
p.mendlova@zshoracke.org

web školy

Bez popisku

Charakteristika školy

Jsme plně organizovaná základní škola v městské části Brno - Řečkovice. Máme dvě budovy vzdálené od sebe 5 minut chůze. Pracoviště Horácké náměstí 13 má třídy 1. až 9. ročníku a pracoviště Uprkova 1a třídy 1. až 4. ročníku. Obě budovy mají zahradu s učebnou v přírodě a hřiště. Snažíme se, aby ve škole panovala přátelská atmosféra a partnerský přístup. Jsme zařazeni do Sítě brněnských otevřených škol a několik let máme certifikát Rodiče vítáni. Jsme daltonská škola a podruhé jsme obhájili titul Férová škola. 

Specifikum a jedinečnost školy

Využíváme daltonský způsob výuky na obou stupních, v některých třídách 1. stupně máme ještě navíc program Začít spolu. V matematice používáme metodu prof. Hejného a vedeme žáky k vlastnímu objevování a logickému uvažování. Nabízíme Feuersteinovo instrumentální obohacování a Hodnotové vzdělávání. Ve všech třídách pracujeme s týdenními plány učiva. Do výuky zařazujeme projektové vyučování, badatelství a učitelé se snaží být hlavně průvodci. Pracujeme ve skupinách, žáky vedeme ke spolupráci, samostatnosti a zodpovědnosti. Na 2. stupni nabízíme rozšířenou výuku jazyků, sportu nebo všeobecného zaměření s volbou tří volitelných předmětů. Při hodnocení využíváme hovorové hodiny ve třech učitel - žák - rodič. Ve škole pracují dva školní psychologové, speciální pedagog a téměř ve všech třídách asistent pedagoga.

Hodnoty

Naše škola je určena pro všechny děti, snažíme se hledat cestu v naplňování jejich potřeb. Podpůrná opatření poskytujeme žákům nadaným i žákům se specifickými vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás přátelská atmosféra a vzájemná komunikace. Každý z nás je něčím výjimečný, víme, že být odlišný je krásné a průměrnost pro nás není řešení.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.