Základní škola Brno, Heyrovského 32, příspěvková organizace

Adresa

Heyrovského 611/32, Bystrc
635 00 Brno

IČO: 48513121

Kontakty

ŘEDITELKA:
Mgr. Ludmila Eliášová

GARANTKA PRAXÍ:
Mgr. Yvona Procházková
prochazkova@zshey32.cz
530 515 913

web školy

Bez popisku

Charakteristika školy

Jsme úplnou školou s devíti postupnými ročníky, zařazenou mezi Školy podporující zdraví. Ve srovnání s místními školami jsme nejmenší a nejstarší základní školou s dlouholetou tradicí. Nacházíme se v okrajové městské části velkého města, s dobrou dostupností městské hromadné dopravy a integrovaného dopravního systému pro přilehlé lokality. Vzděláváme přibližně 500 žáků v 21 třídách, průměrná naplněnost tříd je asi 23 žáků.

Specifikum a jedinečnost školy

Název našeho Školního vzdělávacího programu – ROZVOJ je složen z úvodních písmen slov, která představují hlavní cíle a směřování školy: RADOST, OSOBNOST, ZDRAVÍ, VZDĚLÁVÁNÍ, ORIGINALITA . Realizujeme projekt Škola podporující zdraví. Školní poradenské pracoviště poskytuje poradenské a Konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům.

Hodnoty

Naše škola je založena na sociálním modelu zdraví. Ten se zaměřuje na celou organizaci školy, tak i na jednotlivce. Takový přístup vytváří vysoce podpůrné prostředí, které má vliv na představy, vnímání a činy všech, kteří ve škole žijí, pracují, hrají si a učí se. Tím vzniká pozitivní klima, jež ovlivňuje způsob formování vztahů, rozhodování mladých lidí i vývoj jejich hodnot a postojů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.