Základní škola, Brno, Gajdošova 3

Adresa

Gajdošova 1282/3
615 00 Brno

IČO: 48510921

Kontakty

ŘEDITEL:
Mgr. Rostislav Novotný

GARANTKA PRAXÍ:
Mgr. Hana Menšíková
mensikova@zsgajdosova.cz

web školy

Bez popisku

Charakteristika školy

Základní škola se nachází v Brně, v městské části Židenice. Jedná se o školu úplnou (1.- 9. ročník), kterou navštěvuje více než 700 žáků. Hledáte-li školu pro 21. století, kde se žáci učí komunikovat, spolupracovat, řešit problémy, ale jsou také aktivně vedeni k vlastní odpovědnosti a samostatnosti, pak jste ji našli. V naší škole klademe důraz mimo jiné na výuku cizích jazyků. Anglický jazyk se učí žáci od první třídy. Na škole je rovněž rozšířena výuka informatiky a na druhém stupni si naši žáci mohou vybrat větev s rozšířenou výukou přírodovědných předmětů. Další cizí jazyk si žáci volí mezi německým a španělským jazykem. Využíváme propracovaný systém hodnocení a sebehodnocení žáků, e-learningový systém AES. Hledáme inovativní způsoby vzdělávání a máme dobré zkušenosti například s projektovou výukou. 

Nabídka školy

  • moderní metody vzdělávání, projektová a tematická výuka, formativní hodnocení, motivace žáků
  • každoroční nabídka velkého množství rozmanitých volnočasových aktivit - kroužků
  • žákovský parlament - spoluúčast žáků na chodu školy
  • třídy s alternativním vzděláváním dle principů Montessori pedagogiky
  • školní poradenské pracoviště - kvalitní inkluzivní vzdělávání
  • progresivní pedagogický tým respektující individuální potřeby žáků
  • pozitivní podnětné klima školy

Zajímavosti

Škola byla založena výnosem c.k. roku 1905. Svoji budovu dostala v roce 1907.

Žáky školy byla řada osobností veřejného života, například Bohumil Hrabal, Dagmar Havlová, František Xaver Veselý nebo známý brněnský fotbalista a patriot Petr Švancara.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.