Základní škola, Brno, Bosonožská 9, příspěvková organizace

Adresa

Základní škola, Brno, Bosonožská 9

IČO: 62156543

Kontakty

ŘEDITELKA:
Mgr. Lenka Špačková

GARANTKA PRAXÍ:
Mgr. Danuše Kotolanová
kotolanova@zsbos9.cz
547 218 242

web školy

Bez popisku

Charakteristika školy

V roce 2015 zrekonstruovaná škola je umístěna v pěkném prostředí ve Starém Lískovci. Škola má dobré materiální podmínky – 7 odborných učeben, sportovní areál, třídy jsou vybaveny interaktivní technikou. Škola se dlouhodobě věnuje práci se žáky se SVP, ať v běžných nebo dyslektických třídách, uplatňujeme inkluzivní přístup, budujeme bezpečnou školu. Žáci jsou vedeni k zodpovědnosti, sebehodnocení a sebekontrole. Individuální a diferencovanou práci umožňují třídy s nižším počtem žáků.

Specifikum a jedinečnost školy

Ve škole pracuje ŠPP, působí zde speciální pedagogové i AP. Realizujeme rozmanité akce a projekty, spolupracujeme se subjekty od MŠ po univerzitu, působí zde centrum sportu. Pro žáky s SPU z Brna a okolí organizujeme Speciální olympiádu. Díky dobře fungujícímu školnímu parlamentu jsou žáci zapojeni i do řízení školy. Stavíme na klidné, pohodové atmosféře a partnerském přístupu k žákům i rodičům.

Hodnoty

ŠVP je zaměřen na rozvoj všech gramotností a kompetencí bez výraznější profilace. Usilujeme o maximální rozvoj každého žáka v souladu s jejich individuálními možnostmi. Proto uplatňujeme v Brně ojedinělé přístupy: Feuersteinovu metodu instrumentálního obohacování, metodiku deficitů dílčích funkcí, eliminaci percepčně motorických oslabení apod. Do výuky zařazujeme prvky činnostního učení.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.